Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” izstrāde

Kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” izstrāde

29.07.2014.

KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014. – 2020.GADAM „RADOŠĀ LATVIJA” (akceptēts MK 29.07.2014, rīkojums Nr.401)


07.07.2014.

KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014. – 2020.GADAM „RADOŠĀ LATVIJA” (projekts iesniegts izskatīšanai MK)

1. pielikums. Kultūras esošo situāciju raksturojoši statistikas rādītāji

2. pielikums. Terminu skaidrojums

3. pielikums. Minimālais kultūras pakalpojuma grozs

4. pielikums. Kultūras institūciju un kultūras aktīvo zonu pārklājums

5. pielikums. Pamatnostādņu uzdevumu indikatīvais finanšu aprēķins un sadalījums pa gadiem


02.04.2014.

KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014.–2020.GADAM „RADOŠĀ LATVIJA” (starpministriju saskaņošanas process)

1. pielikums KULTŪRAS ESOŠO SITUĀCIJU RAKSTUROJOŠI STATISTIKAS RĀDĪTĀJI

2. pielikums TERMINU SKAIDROJUMS

3. pielikums MINIMĀLAIS KULTŪRAS PAKALPOJUMA GROZS

4. pielikums KULTŪRAS INSTITŪCIJU UN KULTŪRAS AKTĪVO ZONU PĀRKLĀJUMS

5. pielikums PAMATNOSTĀDŅU UZDEVUMU FINANŠU APRĒĶINS UN SADALĪJUMS PA GADIEM


14.11.2013.

KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014.–2020.GADAM „RADOŠĀ LATVIJA” (izsludinātas VSS 14.11.2013.)

1. pielikums. KULTŪRAS ESOŠO SITUĀCIJU RAKSTUROJOŠI STATISTIKAS RĀDĪTĀJI

2. pielikums. TERMINU SKAIDROJUMS

3. pielikums MINIMĀLAIS KULTŪRAS PAKALPOJUMA GROZS


15.08.2013

KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014.–2020. GADAM „RADOŠĀ LATVIJA” (darba variants - 15.08.2013)


12.06.2013

Dokuments "Radošā Latvija 2014-2020" (darba variants - papildināts 17.06.2013)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija 2014 – 2020" (kultūras ministres Žanetas Jaunzemes – Grendes prezentācija)

"Radošā Latvija 2014 – 2020" (Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktores Jolantas Treiles prezentācija)

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam NACIONĀLA VALSTS. Starpposma novērtējums

Prezentācijas no darba grupām - kultūra, izglītība, radošās industrijas, radošās teritorijas.

Kultūras ministrija un Kultūras alianse rīko otro forumu kultūrpolitikas dokumenta "Radošā Latvija 2014-2020" sabiedriskai apspriešanai


22.03.2013

Foruma "Veidojam kopā "Radošo Latviju"" sabiedriskā apspriešana par topošo valsts kultūrpolitikas plānošanas dokumentu "Radošā Latvija 2014-2020" materiāli

Prezentācija - Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija” 2014. – 2020.gadam

Sabiedrības līdzdalības iespējas - Kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” izstrāde

Kultūras alianse un Kultūras ministrija rīko forumu topošā kultūrpolitikas dokumenta "Radošā Latvija 2014-2020'' sekmīgai izstrādei

Uz augšu