Pamatizvelne > Kultūras ministrija

Kultūras ministrija

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku, izstrādā valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā, kā arī izstrādā masu informācijas līdzekļu politiku. Kultūras ministrija darbojas, pamatojoties uz Kultūras ministrijas nolikumu, Kultūras ministrijas darbības stratēģiju, Ministru kabineta deklarāciju un Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm.

Kultūras ministrijas centrālajā aparātā ir trīs departamenti: Kultūrpolitikas departaments, Sabiedrības integrācijas departaments un Eiropas Savienības fondu departaments.

Kultūras ministrijā ir šādas patstāvīgas nodaļas: Autortiesību nodaļa, Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa, Mediju politikas nodaļa, Budžeta nodaļa, Investīciju un projektu nodaļa,  Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļa, Personāla nodaļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa, Juridiskā nodaļa, Saimniecības nodaļa, Informācijas un tehnoloģiju atbalsta nodaļa un Iekšējā audita nodaļa.

Ministrijas pārziņā ir šādas nozares: bibliotēkas, muzeji, mūzika, vizuālā māksla, dizains, tautas māksla, teātris, literatūra, filmu māksla, kultūrizglītība, autortiesības, arhitektūra, pieminekļu aizsardzība, arhīvi, sabiedrības integrācija un mediju politika.

Kultūras ministrijas Ētikas kodekss


Kultūras ministrijas struktūra


Apmeklētāju pieņemšana Kultūras ministrijā

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Adrese un kontaktinformācija:

K. Valdemāra iela 11 a
Rīga, LV-1364
Tālrunis: +371 67330200
Fakss: +371 67330292
E-pasts: pastse-pasta simbolskm.gov.lv

Reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti

Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Reģ.nr. 90000042963
Konta numurs: LV51TREL2220511044000
Valsts kase
Valsts kases kods: TRELLV22

Sabiedriskais transports:

No centra (pietura Mākslas muzejs):
   A 11. 33. 37. 41. 53.
   T 3. 5. 25.
Uz centru (pietura Elizabetes iela):
   A 11. 33. 20.
   T 3. 5. 12. 25.

Darba laiks:

08:30 - 12:00; 12:30 - 17:00

   


Skatīt Latvijas Republikas Kultūras ministrijas karti lielāku
Uz augšu