Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Kultūras norises bērniem un jauniešiem

Kultūras norises bērniem un jauniešiem

Aicinām uzzināt un izmantot informāciju par kultūras norisēm bērniem un jauniešiem

Gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām, kā viena no lielākajām sabiedrības dāvanām tās jaunajai paaudzei iecerēta iniciatīva „Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir nodrošināt vairāk kā 200 tūkstošiem Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības un kultūrtelpu. Lai veicinātu Latvijas iepazīšanu, KM izveidojusi apkopojumu par kultūras norisēm bērnu un jauniešu auditorijai.  


Kam? Informatīvais apkopojums sniedz ieskatu mācību iestāžu vadītājiem, skolotājiem, atbildīgajiem par kultūras norisēm izglītības iestādēs, vecākiem un ikvienam interesentam par daudzveidīgo, bērniem un jauniešiem radīto piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs. Informācija būs noderīga arī plašākai auditorijai - pašvaldībām, valsts institūcijām, komercorganizācijām, nevalstiskajam sektoram, potenciālajiem skolu atbalstītājiem un sadarbības partneriem,  kā arī medijiem, kas atspoguļo kultūras informāciju u.c. Vienkopus pieejamā informācija dod iespēju plašāk iepazīt Latvijas kultūras institūciju piedāvājumu un savlaicīgi plānot skolēnu līdzdalību kultūras norisēs un pasākumos, saistot to ar mācību saturu un izglītības standarta izvirzītajiem mērķiem. Informācija sakārtota pa vecuma/klašu grupām (5-6 gadi, 1.-4.klases, 5.-9.klase, 10.-12.klase), kā arī to ir iespējams papildus atlasīt, izmantojot nepieciešamos kritērijus.


Par ko? Materiāls atklāj teātru, mūzikas, koncertu, dejas, arhitektūras, dizaina, bibliotēku, muzeju un arhīvu institūciju un organizāciju piedāvājumu. Kopumā informāciju sniedza 671 valsts, pašvaldību un nevalstiskās kultūras organizācijas.  Pasākumi aptver šādas nozares: vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, vēsture. Informācija nav veidota  kā norišu kalendārs, bet gan kā apkopojums, kuru iespējams atlasīt pēc vecuma/klašu grupām, nozarēm un citiem kritērijiem.


Kā lietot? Informācijā ietverts norises/pasākuma nosaukums,  informācija par organizatoriem, īss satura izklāsts, norises valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība, kā arī kontakti tālākai informācijas ieguvei. Apkopojums pieejams Excel tabulu formātā, kur, izmantojot filtrus, iespējams atlasīt informāciju pēc nepieciešamajiem kritērijiem: reģions, pilsēta/novads, nozare, valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība u.c.

 

Kultūras pasākumu piedāvājums

       teatris_muzika.jpg          Teātru, mūzikas, koncertu organizācijas (viss piedāvājums)

          5-6 gadu vecuma grupai         1.-4.klašu vecuma grupai        5.-9.klašu vecuma grupai        10.-12.klašu vecuma grupai

   

bibliotekas.jpg                           Bibliotēku organizācijas (viss piedāvājums)

          5-6 gadu vecuma grupai         1.-4.klašu vecuma grupai          5.-9.klašu vecuma grupai         10.-12.klašu vecuma grupai  

muzeji.jpg         Muzeju un arhīvu organizācijas (viss piedāvājums)          

           5-6 gadu vecuma grupai         1.-4.klašu vecuma grupai         5.-9.klašu vecuma grupai         10.-12.klašu vecuma grupai 

       mantojums_lit.jpg         Arhitektūra, mantojums, kino u.c. (viss piedāvājums)  

 

      

Informāciju iespējams papildināt un precizēt, nosūtot izmaiņas uz e-pastu: Kamilla.Kunae simbolskm.gov.lv


Detalizētāka informācija par pasākumu, tā norises laiku vai plānoto laika grafiku  ir meklējama, izmantojot organizācijas vai institūcijas norādīto mājaslapu vai citu kontaktinformāciju.


Informācija sagatavota, izmantojot Latvijas digitālās kultūras kartes (www.kulturaskarte.lv) tehnoloģiskās iespējas. 

Informācija par kultūras pasākumu aktuālo norišu kalendāru atrodama elektroniskajā vietnē „Bērnu kultūras kalendārs GARĀ PUPA” - www.garapupa.lv

 

Pateicamies par vizuālo noformējumu JRRMV Mazās mākslas skolas 5b. klases audzēknei Margrietai Martai Vizulei

Uz augšu