Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Noderīga informācija > Eiropas kultūras galvaspilsētas atlases konkurss

Eiropas kultūras galvaspilsētas atlases konkurss

Konkursa pirmās kārtas rezultāti

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.835 – „Eiropas kultūras galvaspilsētas atlases konkursa nolikums”, 2008. gada 16.decembrī notika Eiropas kultūras galvaspilsētas atlases konkursa pirmā kārta – priekšatlase, kurā piedalījās Cēsu pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas dome, Liepājas pilsētas dome un Rīgas dome. 

Konkursa „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” vērtēšanas komisija (turpmāk – vērtēšanas komisija) lēmumu par priekšatlases rezultātiem paziņoja 16.decembrī. Otrajai kārtai ir izvirzīti Cēsu pilsētas domes, Liepājas pilsētas domes un Rīgas domes iesniegtie projekti.

Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursa otrās kārtas projekti - 8 angļu valodā, 7 latviešu valodā un to elektroniskās versijas - iesniedzami Kultūras ministrijā līdz 2009. gada 30.jūnijam plkst.16.00. Saskaņā ar 2014.gada konkursa par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu Latvijā darba kārtības nolikuma 6.panta 4.punktu paredzēts, ka  vērtēšanas komisijas pārstāvji otrajā  kārtā izvirzītās pilsētas apmeklēs  no 2009. gada 26. līdz 28.augustam. 

Otrās kārtas projektu prezentācija vērtēšanas komisijai paredzēta 2009. gada 14. un 15.septembrī. 

2009.gada 15.septembrī tiks paziņota tā Latvijas pilsēta, kas kļūs par 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu.

Konkursa "Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014" vērtēšanas komisijas pirmsatlases kārtas ziņojums latviešu valodā

Konkursa "Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014" vērtēšanas komisijas pirmsatlases kārtas ziņojums angļu valodā
 

Konkursa noteikumi

Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumi nr. 835 ( pielikums ) par Eiropas kultūras galvaspilsētas atlases konkursu.

Konkursa juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.1622/2006/EK (2006.gada 24.oktobris), ar ko nosaka Kopienas rīcību pasākumam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” no 2007. līdz 2019.gadam.

Vadlīnijas konkursa pieteikuma sagatavošanai

Eiropas Komisijas sagatavota rokasgrāmata Eiropas kultūras galvaspilsētas titula kandidātpilsētām: http://ec.europa.eu/culture/eac/ecocs/candidate/guide_en.html
Eiropas Komisijas informācija tās oficiālajā mājas lapā:http://ec.europa.eu/culture/eac/ecocs/cap_en.html

Pētījums par pieredzi Eiropas kultūras pilsētu un galvaspilsētu norisē: http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/capitals_en.html

Informatīvs seminārs

Kultūras ministrija organizē informatīvu semināru 2008. gada 20. februārī 11:00 (ministrijas lielajā zālē), kurā skaidros jautājumus, kas saistīti ar konkursu un pieteikuma iesniegšanu. Seminārā piedalīsies arī Eiropas Komisijas pārstāvis, kas detalizētāk varēs izskaidrot konkursa būtību un dalīties pieredzē.
Lūgums iepriekš pieteikt savu dalību seminārā pa e-pastu: Regina.Minningae-pasta simbolskm.gov.lv vai pa tālruni 67078103.

Kontakti

Kultūras ministrijā:
galvaspilsetae-pasta simbolskm.gov.lv

Eiropas Komisijā:
Jacqueline Pacaud
European Capitals of Culture
European Commission - Directorate General for Education and Culture
Directorate C Unit C2
telefons: +32-2-298.46.44
fakss: +32-2-296.69.74
e-pasts: Jacqueline.PACAUDe-pasta simbolsec.europa.eu

Informācija internetā par Zviedrijas kandidātpilsētām

Kalmāra
http://kalmarregion2014.se/ENG/index_eng.html (arī latviešu valodā)

Lunda
http://www.capital2014.eu/
http://www.lund.se/kultur/Page____34229.aspx

Umea
http://www.umea2014.se/

Gavle
http://www.gavle2014.se/

Pieteikuma iesniedzējam pirmajā atlases konkursa kārtā darāmais

Izskatīt Ministru kabineta noteikumus par atlases konkursu.

Izskatīt Eiropas Komisijas rokasgrāmatu kandidātpilsētām.

Apmeklēt Kultūras ministrijas informatīvo semināru 20. februārī.

Atbildēt uz pieteikuma jautājumiem (MK noteikumu pielikums) angļu un latviešu valodās (žūrija strādās ar angļu valodas redakciju).

Pieteikumam pievienot papildu materiālus, ja nepieciešams.

Sagatavot divus caurauklotus pieteikumus (atbildes uz jautājumiem un, ja nepieciešams, papildu materiālus) angļu valodā, divus latviešu valodā.

Pilnu pieteikumu nosūtīt vai iesniegt Kultūras ministrijai līdz 14. novembrim.

Gatavoties pieteikumu prezentēt/paskaidrot atlases konkursa žūrijai 2008. gada beigās (žūrijas darba valoda – angļu, vieta - Rīga).

Pieteikuma iesniedzējam otrajā atlases konkursa kārtā darāmais

Pilnveidot pieteikumu atbilstoši atlases žūrijas ieteikumiem.

Sagatavot divus caurauklotus precizētus pieteikumus angļu valodā, divus latviešu valodā.

Pilnu pieteikumu nosūtīt vai nodod Kultūras ministrijai noteiktā laikā.

Uz augšu