Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Publiskie iepirkumi > Plānotie iepirkumi > Tirgus izpēte - cenu aptauja

Tirgus izpēte - cenu aptauja

Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2013. gada 6. novembris

Plānotā iepirkuma priekšmets –„142 mākslas darbu apdrošināšana”.

Pasūtītāja kontaktpersona: Jana Šakare. Tālrunis  +371 67330305; fakss + 371 67330293; e-pasts: Jana.Sakaree simbolskm.gov.lv .

Noteikumi.doc

KM atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 07.11.2013.

KM atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 11.11.2013.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 12. novembrim, plkst. 16:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21. kabinetā.

 Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

 

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 24.augusts

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Eksperta pakalpojumi novērtējuma veikšanai par vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidotā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošanu Latvijā laika periodā no 2007.gada līdz 2010.gadam”

Pasūtītāja kontaktpersona: Agnese Lūse, Tālrunis  +371 67330318; fakss + 371 67330293, e-pasts: Agnese.Lusee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pielikums Nr.6.

Pielikums Nr.7.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 3.septembrim, plkst.15:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 21.augusts

Plānotā iepirkuma priekšmets –„Eksperta – būvinženiera pakalpojumi Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1.aktivitātes „Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” un 3.4.3.2.aktivitātes "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" ietvaros noslēgto vienošanos grozījumu izvērtēšanai”

Pasūtītāja kontaktpersona: Sigitai Šīre–Vismanta, Tālrunis  +371 67330238; fakss + 371 67330293, e-pasts: Sigita.Siree simbolskm.gov.lv .

Noteikumi (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 27.augustam, plkst.16:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 13.augusts

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Eksperta pakalpojumi projektu iesniegumu vērtēšanai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmas 2011.gada aktivitāšu ietvaros”

Pasūtītāja kontaktpersona: Sigitai Šīre–Vismanta, Tālrunis  +371 67330238; fakss + 371 67330293, e-pasts: Sigita.Siree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 20.augustam, plkst.16:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.

 


 

Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 27.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts: krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 28.jūnijam, plkst.10:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 25.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Videoklipu izvietošana televīzijā”

Pasūtītāja kontaktpersona: Zanda Zālīte, Tālrunis: + 371 29162808; fakss: + 371 67330293; e –pasts: zanda.zalitee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 26.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 22.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „1 (viens) raidījums latviešu valodā, kas tiek demonstrēts televīzijas kanālā, kura apraide ir nodrošināta visā Latvijas teritorijā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts: krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 25.jūnijam, plkst.16:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 22.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „1 (viens) raidījums krievu valodā, kas tiek demonstrēts televīzijas kanālā, kura apraide ir nodrošināta visā Latvijas teritorijā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts: krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 25.jūnijam, plkst.16:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 22.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „1 (viens) raidījums krievu valodā, kas tiek raidīts radio, kura apraide ir nodrošināta visā Latvijas teritorijā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts: krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 25.jūnijam, plkst.16:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 22.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „1 (viens) raidījums latviešu valodā, kas tiek raidīts radio, apraides nodrošināšana visā Latvijas teritorijā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts: krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 25.jūnijam, plkst.16:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 22.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Videoklipu un publikāciju izvietošana interneta elektroniskajos medijos”

Pasūtītāja kontaktpersona: Zanda Zālīte, Tālrunis: + 371 29162808; fakss: + 371 67330293; e –pasts: zanda.zalitee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 25.jūnijam, plkst.08:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 21.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Videoklipu izvietošana televīzijā”

Pasūtītāja kontaktpersona: Zanda Zālīte, Tālrunis: + 371 29162808; fakss: + 371 67330293; e –pasts: zanda.zalitee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 22.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 21.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Audioklipu izvietošana radio”

Pasūtītāja kontaktpersona: Zanda Zālīte, Tālrunis: + 371 29162808; fakss: + 371 67330293; e –pasts: zanda.zalitee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 22.jūnijam, plkst.10:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 21.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „DVD izgatavošana”

Pasūtītāja kontaktpersona: Zanda Zālīte, Tālrunis: + 371 29162808; fakss: + 371 67330293; e –pasts: zanda.zalitee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 22.jūnijam, plkst.10:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 20.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par vietnes www.integration.lv tulkošanu uz angļu un krievu valodu”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 21.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


 Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 20.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts: krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 21.jūnijam, plkst.12:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 15.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Ziņojumu par pieredzes apmaiņas braucieniem uz Igauniju, Somiju un Lielbritāniju apkopošana un rekomendāciju Latvijai izstrāde projekta „Labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas ieviešanu Igaunijā, Somijā un Lielbritānijā” ietvaros” 

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts: krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 18.jūnijam, plkst.14:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 15.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu noslēguma diskusijā projekta „Labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas ieviešanu Igaunijā, Somijā un Lielbritānijā””, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts: krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 18.jūnijam, plkst.12:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 13.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Tipogrāfijas pakalpojumi”

Pasūtītāja kontaktpersona: Brigita Stroda, Tālrunis: + 371 29228103; fakss: + 371 67330293; e –pasts: brigita.strodae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 14.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 12.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Biroja mēbeļu iegāde un uzstādīšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 14.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 12.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par virtuves piederumu iegādi Kaļķu ielā 11a, Rīgā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts:
ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 13.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 12.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „3 (trīs) plāksnes izgatavošana un uzstādīšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts:
ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 13.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 12.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana diskusiju vakaros, kas notiks š.g.15. un 27.jūnijā, Kaļķu ielā 11a, Rīgā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 13.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Lēmums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 8.jūnijs

Tirgus izpēte-cenu aptauja par „Biroja mēbeļu iegāde un uzstādīšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā" tiek pārtraukta.

Iemesls: Tirgus izpētes - cenu aptauja par "Biroja mēbeļu iegāde un uzstādīšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā" tiek pārtraukta sakarā ar to, ka 11.06.2012. tiks publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru "Biroja mēbeļu iegāde un uzstādīšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā" Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 8.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Biroja mēbeļu iegāde un uzstādīšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 11.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 7.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „3 (trīs) plāksnes izgatavošana un uzstādīšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts:
ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 8.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 7.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Vietnes www.integration.lv ekspozīcijas nodrošināšanu Internetā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 8.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 6.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par virtuves piederumu iegādi Kaļķu ielā 11a, Rīgā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 20213817; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 8.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 5.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par „Par „Par pilsonisko izglītību” diskusiju dalībnieku no Daugavpils un Gulbenes - saturiskās un tehniskās līdzdalības nodrošināšanu projekta „Es piederu Latvijai!” noslēguma konferencē Rīgā 2012. gada 6.jūnijā, projekta „Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Informatīvi pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai „Es piederu Latvijai!”” (līgums Nr.IF/2010/1.4./01) 2.aktivitātes ietvaros”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Nolikums. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 6.jūnijam, plkst.08:45, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 5.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Moderatora pakalpojumi noslēguma konferencē „Es piederu Latvijai!” Rīgā 2012. gada 6.jūnijā, projekta „Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Informatīvi pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai „Es piederu Latvijai!”” (līgums Nr.IF/2010/1.4./01) ietvaros”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 6.jūnijam, plkst.08:45, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 5.jūnijs
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām.

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 67330244; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 6.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 31.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Viesnīcu pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.4.aktivitātes „Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret migrāciju uzņemošajā sabiedrībā, kā arī integrācijas pasākumu pieņemšanu, īstenojot izglītojošas kampaņas, jo īpaši masu informācijas līdzekļos” projekta „Informatīvi pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai „Es piederu Latvijai!”” (Nr.IF/2010/1.4./01) 3.aktivitātes īstenošanai, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 1.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 31.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Autobusu biļešu piegāde Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.4.aktivitātes „Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret migrāciju uzņemošajā sabiedrībā, kā arī integrācijas pasākumu pieņemšanu, īstenojot izglītojošas kampaņas, jo īpaši masu informācijas līdzekļos” projekta „Informatīvi pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai „Es piederu Latvijai!”” (Nr.IF/2010/1.4./01) 3.aktivitātes īstenošanai”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 1.jūnijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 30.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par suvenīru piegādi konferences „Es piederu Latvijai!” ietvaros”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 31.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 30.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Tipogrāfijas pakalpojumi”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts:
leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc) 

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 31.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 30.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Vietnes www.integration.lv ekspozīcijas nodrošināšanu Internetā”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 67330244; fakss: + 371 67330293; e –pasts:
ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 31.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 30.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Sinhronā tulkojuma nodrošināšana Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.4.aktivitātes „Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret migrāciju uzņemošajā sabiedrībā, kā arī integrācijas pasākumu pieņemšanu, īstenojot izglītojošas kampaņas, jo īpaši masu informācijas līdzekļos” projekta „Informatīvi pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai „Es piederu Latvijai!”” (Nr.IF/2010/1.4./01) 3.aktivitātes īstenošanai”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 31.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 30.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.4.aktivitātes „Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret migrāciju uzņemošajā sabiedrībā, kā arī integrācijas pasākumu pieņemšanu, īstenojot izglītojošas kampaņas, jo īpaši masu informācijas līdzekļos” projekta „Informatīvi pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai „Es piederu Latvijai!”” (Nr.IF/2010/1.4./01) 3.aktivitātes īstenošanai”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 31.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 30.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Autobusu biļešu piegāde Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.4.aktivitātes „Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret migrāciju uzņemošajā sabiedrībā, kā arī integrācijas pasākumu pieņemšanu, īstenojot izglītojošas kampaņas, jo īpaši masu informācijas līdzekļos” projekta „Informatīvi pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai „Es piederu Latvijai!”” (Nr.IF/2010/1.4./01) 3.aktivitātes īstenošanai”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 31.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 30.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Viesnīcu pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 1.4.aktivitātes „Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret migrāciju uzņemošajā sabiedrībā, kā arī integrācijas pasākumu pieņemšanu, īstenojot izglītojošas kampaņas, jo īpaši masu informācijas līdzekļos” projekta „Informatīvi pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai „Es piederu Latvijai!”” (Nr.IF/2010/1.4./01) 3.aktivitātes īstenošanai, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 31.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 30.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu konferences „Es piederu Latvijai” ietvaros”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 31.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 29.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Drošības sistēmas uzstādīšana un apsardzes nodrošināšana Kaļķu ielā 11a, Rīgā”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 67330244; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 30.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 29.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Higiēnas preču piegāde Kaļķu ielā 11a, Rīgā”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 67330244; fakss: + 371 67330293; e –pasts: ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 30.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums –  2012.gada 24.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Viesnīcu pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 4.1.aktivitātes „Palīdzība efektīvi funkcionējošas integrācijas politikas veidošanā, projekta „Labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas ieviešanu Igaunijā, Somijā un Lielbritānijā” (Nr. IF/2010/4.1./01) ietvaros”

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts:
krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 25.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā. 


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums –  2012.gada 24.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Aviobiļešu un autobusu biļešu iegāde Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas 4.1.aktivitātes „Palīdzība efektīvi funkcionējošas integrācijas politikas veidošanā, projekta „Labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas ieviešanu Igaunijā, Somijā un Lielbritānijā” (Nr. IF/2010/4.1./01) ietvaros”

Pasūtītāja kontaktpersona: Krista Lemberga, Tālrunis: + 371 67330317; fakss: + 371 67330293; e –pasts:
krista.lembergae simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 25.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums –  2012.gada 23.maijs.

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Telpu uzkopšanas darbi Kaļķu ielā 11a, Rīgā”

Pasūtītāja kontaktpersona: Ieva Roze, Tālrunis: + 371 67 330 244; fakss: + 371 67330293; e –pasts:
ieva.rozee simbolskm.gov.lv.

Noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 24.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums –  2012.gada 17.maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Sabiedrības integrācijas pilsoniskās diskusijas Gulbenē un Daugavpilī”

Pasūtītāja kontaktpersona: Leonarda Ķestere, Tālrunis: + 371 29489150; fakss: + 371 67330293; e –pasts: leonarda.kesteree simbolskm.gov.lv.

Reģionālās diskusijas noteikumi. (.doc)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums līdz 2012.gada 18.maijam, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 7.oktobris

Plānotā iepirkuma priekšmets - 142 mākslas darbu apdrošināšana

Paredzamais līguma izpildes termiņš - līdz saistību izpildei, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem

Kontaktpersona: Jānis Garjāns, +371 67330301, e-pasts: Janis.Garjanse simbolskm.gov.lv

Tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi .PDF

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 20.oktobris, plkst.12:00.

Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 17.marts

Plānotā iepirkuma priekšmets – Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansētā individuālā projekta NR. LV0034 „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam” 5.aktivitātes ietvaros – „Mākslas eksperta – laikmetīgās mākslas Darbu autoru intervētāja pakalpojumi”.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2011.gada 28.aprīlis
Kontaktpersona: Māra Ādiņa, + 371 67330265, e-pasts:
Mara.Adinae simbolskm.gov.lv

Tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi .doc

Tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi .pdf

Intervējamo mākslinieku saraksts .doc

Anketa .doc

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 25.marts, 11:00.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 17.marts

Plānotā iepirkuma priekšmets – Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansētā individuālā projekta NR. LV0034 „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam” 2.aktivitātes īstenošanai nepieciešamā 51 mākslas darba ierāmēšana.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2011.gada 20.aprīlis
Kontaktpersona: Māra Ādiņa, + 371 67330265, e-pasts:
Mara.Adinae simbolskm.gov.lv

Tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi .doc

Tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi .pdf

Ierāmējamo mākslas darbu saraksts .doc

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 4.aprīlis, 12:00.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 10.februāris
Plānotā iepirkuma priekšmets – Izdevuma maketa izstrāde
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2011. gada 18.februāra – 14.martam

Kontaktpersona: Māra Ādiņa, + 371 67330265, e-pasts:Mara.Adinae simbolskm.gov.lv

Iepirkumu procedūras dokumenti:
• 
Iepirkuma noteikumi

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 16. februāris 11:00.


LR Kultūras ministrija atkārtoti izsludina tirgus izpēti – cenu aptauju Kultūras ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā” (vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/008/06/002) 1.aktivitātes „ES fondu administrēšana” 1.9.apakšaktivitātes „Ekspertu pakalpojumi, kas saistīti ar ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanu” ietvaros par eksperta – būvinženiera pakalpojumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” ietvaros.


Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010.gada 1.novembrim, plkst.15.00, elektroniska dokumenta veidā, kas apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un apzīmogots ar laika zīmogu, nosūtot to uz e-pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, 21. kabinetā, Rīgā, slēgtā aploksnē, uz tās norādot „Par eksperta – būvinženiera pakalpojumiem”.

Jautājumiem: tālr. 67330235, e- pasts: Sanita.Rancanee simbolskm.gov.lv

Tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi

2.pielikums - Finanšu piedāvājuma forma


LR Kultūras ministrija izsludina tirgus izpēti – cenu aptauju Kultūras ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā” (vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/008/06/002) 1.aktivitātes „ES fondu administrēšana” 1.9.apakšaktivitātes „Ekspertu pakalpojumi, kas saistīti ar ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanu” ietvaros par eksperta – būvinženiera pakalpojumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” ietvaros.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010.gada 21.oktobrim, plkst.14.00, elektroniska dokumenta veidā, kas apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un apzīmogots ar laika zīmogu, nosūtot to uz e-pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, 21. kabinetā, Rīgā, slēgtā aploksnē, uz tās norādot „Par eksperta – būvinženiera pakalpojumiem”.


Jautājumiem: tālr. 67330235, e- pasts: Sanita.Rancanee simbolskm.gov.lv

Tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi

2.pielikums - Finanšu piedāvājuma forma


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par tirgus izpēti – cenu aptauju

LR Kultūras ministrija izsludina tirgus izpēti – cenu aptauju „Par Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansētā individuālā projekta Nr. LV0034 „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam” 2. aktivitātes īstenošanai nepieciešamo nonkonformisma kolekcijas J.A.Putrāma mākslas darba „Ugunskrupja bērns” restaurācijas veikšanu”.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010.gada 20.septembrim plkst.16:00, nosūtot elektroniski (skanētā formātā) uz e-pasta adresi – pastse simbolskm.gov.lv vai pa faksu 67330293, vai iesniedz personīgi Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, 21. kabinetā.

Jautājumu gadījumā lūdzu zvaniet Aijai Remertei – t. 67330264, vai jautājiet e-pastā Aija.Remertee simbolskm.gov.lv

Iepirkuma noteikumi


Informējam, ka Kultūras ministrija veic atkārtotu tirgus izpēti – cenu aptauju par Aijas Zariņas gleznu „Divas figūras” (kartons, 270x140 cm 2 daļas), „Pastaigas ar kaķi” (kartons, 241x215) un „Eņģeļa sarunas ar Dievu” (kartons, 175 x 270 cm 2 daļas) restaurācijas darbu veikšanu.

Jautājumiem: tālr. 67330265, e- pasts: Mara.Adinae simbolskm.gov.lv

Tirgus izpētes - cenu aptaujas noteikumi

3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
8. pielikums
9. pielikums
10. pielikums
11. pielikums
12. pielikums
13. pielikums
14. pielikums
15. pielikums
16. pielikums
17. pielikums

Pieteikumus cenu aptaujai gaidām līdz 2010.gada 28.jūnijam plkst. 16:00.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par tirgus izpēti – cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2010.gada 14. maijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansētā individuālā projekta Nr. LV0034 „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam” 2.aktivitātes īstenošanai nepieciešamo Aijas Zariņas gleznu „Divas figūras”, „Pastaiga ar kaķi” un „Eņģeļa sarunas ar Dievu” restaurācijas darbu veikšanu”


Jautājumiem: tālr. 67330200, e-pasts: pastse simbolskm.gov.lv

Tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi

3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
8. pielikums
9. pielikums
10. pielikums
11. pielikums
12. pielikums
13. pielikums
14. pielikums
15. pielikums
16. pielikums
17. pielikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010. gada 24.maijs, plkst. 16:00

(Cenu aptauja beigusies bez rezultātiem)


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par tirgus izpēti – cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2009. gada 23.oktobris
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Telpu noma Kultūras ministrijas īpašumā esošo Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma priekšmetu glabāšanai”
Kontaktpersona – Kristīne Lesiņa - Rāviņa, e-pasts:
kristine.lesinae simbolskm.gov.lv.

tirgus izpētes – cenu aptaujas noteikumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2009. gada 6.novembris, plkst. 16:00
Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju
Paziņojums par tirgus izpēti - cenu aptaujuPaziņojums par tirgus izpēti - cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 15.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Moderatora pakalpojumi noslēguma diskusijā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas ieviešanu Igaunijā, Somijā un Lielbritānijā” ietvaros”

Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 22.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „1 (viena) raidījums latviešu valodā, kas tiek raidīts radio, apraides nodrošināšana visā Latvijas teritorijā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībāmPaziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 22.jūnijs

Plānotā iepirkuma priekšmets – „1 (viens) raidījums krievu valodā, kas tiek raidīts radio, kura apraide ir nodrošināta visā Latvijas teritorijā”, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumu (1.pielikums) prasībām
Paziņojuma ievietošanas datums – 2012.gada 22.jūnijs

Uz augšu