Pamatojums sarunu procedūras piemērošanai

Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Pamatojuma ievietošanas datums – 2016.gada 16.novembris

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Microsoft programmatūras lietošanas licenču, nomas licenču bez izpirkuma, nomas licenču ar izpirkumu iegādi Kultūras ministrijai un tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai”
Iepirkuma identifikācijas numurs – KM/2016/21

Sarunu procedūras pamatojums - Kultūras ministrijas 2016.gada 1.augusta vēstule Nr. 4.7.-1/1812

Iepirkumu uzraudzības biroja 2016.gada 3.augusta vēstule Nr. Nr.2-3/2389


Paziņojums par atklātu konkursu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas jumta un fasādes tīrīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs - KM/2016/12
Par iepirkumu atbildīgā kontaktpersona E.Pārups, Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv tel.67330284
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 23.maijam plkst.10:00, Kultūras ministrija, Kr.Valdemāra ielā 11a, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21. kabinetā.

Nolikums

Nolikuma pielikumi:
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 8
Pielikums Nr. 9

Tehniskās specifikācijas pielikumi:
AR-113-1
AR-113-2
ARC ASB MAN 025 00
RBB ASB MAN RUF 045 002
RBB ASB MAN SSR 047
RBS ASB MAN 026
SKP ASB MAN 010 001
Jumta logi un AL plāksne  

Izmaksu aprēķina veidne

Atbildes uz jautājumiem 09.05.2016

Atbildes uz jautājumiem 17.05.2016 


Kultūras ministrijas sarunu procedūras pamatojums


Paziņojuma ievietošanas datums – 2016. gada 18.februāris
Iepirkuma identifikācijas numurs – KM/2016/6
Pamatojums
Pasūtītāja kontaktpersona: Edvīns Pārups, tālrunis + 371 67330284, fakss + 371 67330293, e-pasts: Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv


Paziņojums par metu konkursu

Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcija un īstenošana Venēcijas biennāles 57.starptautiskajā mākslas izstādē

Iepirkuma identifikācijas numurs: KM/2016/1

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv
Ieva Hlevicka, tālrunis + 371 67330264, e-pasts: Ieva.Hlevickae simbolskm.gov.lv

Metu piedāvājumi saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.12.punktu, jāiesniedz līdz 2016. gada 30.martam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā, žūrijas komisijas atbildīgajai sekretārei Ievai Hlevickai


Metu konkursa nolikums

Atbildes Nr.1

Atbildes Nr.1 Pielikums PDF

Metu konkursa nolikuma grozījumi (konsolidēta redakcija)

Izstāžu zāles telpu plāns (6. pielikums)

Par informācijas precizēšanu metu konkursa „Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcija un īstenošana Venēcijas biennāles 57. starptautiskajā mākslas izstādē”,(iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/1) iepirkumam

Informācija par devīžu atšifrēšanu

Lēmums


Paziņojums par metu konkursu

Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcija un īstenošana Venēcijas biennāles 15.starptautiskajā arhitektūras izstādē

Iepirkuma identifikācijas numurs: KM/2015/15

Pasūtītāja kontaktpersonas:
Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv  un
Dzintra Purviņa, tālrunis + 371 67330249, e-pasts: Dzintra.Purvinae simbolskm.gov.lv

Metu piedāvājumi saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.12.punktu, jāiesniedz līdz 2015. gada 6.jūlijam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā, žūrijas komisijas atbildīgajai sekretārei Dzintrai Purviņai

Nolikums

Devīžu atšifrējuma sanāksme

Lēmums


Pamatojums sarunu procedūras piemērošanai

Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Plānotais iepirkuma priekšmets – „Inženierkonsultāciju pakalpojumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu līguma pabeigšanai”
Iepirkuma identifikācijas numurs – KM/2015/6

Pielikumā:

Sarunu procedūras pamatojums

IUB 03.03.2015 vēstule Nr.3-3/749


Paziņojums par atklātu konkursu

Divu jaunu vieglo automobiļu noma Kultūras ministrijas darbības nodrošināšanai

Iepirkuma identifikācijas numurs: KM/2014/19

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 24.novembrim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 10.punktu, piedāvājumi tiks  atvērti 2014.gada 24.novembrī, plkst. 11.00.

Nolikums

Lēmums


Pamatojums sarunu procedūras piemērošanai

Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs
var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Pamatojuma ievietošanas datums – 2014.gada 13.marts

Plānotais iepirkuma priekšmets – „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumu sniegšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas atlikto darbu izpildes periodā”
Iepirkuma identifikācijas numurs – KM/2014/7

Pielikumā:

Iepirkumu uzraudzības biroja 2014.gada 10 marta vēstule Nr. 2-3/631

Kultūras ministrijas 2014.gada 27.marta vēstule Nr. 4.2-1/673


Pamatojums sarunu procedūras piemērošanai

Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs
var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Pamatojuma ievietošanas datums – 2014.gada 13.marts

Plānotais iepirkuma priekšmets – „Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas atlikto darbu izpildes periodā”
Iepirkuma identifikācijas numurs – KM/2014/8

Pielikumā:

Iepirkumu uzraudzības biroja 2014.gada 10.marta vēstule Nr. 2-3/630

Kultūras ministrijas 2014.gada 27.februāra vēstule Nr. 4.2.-1/665


Paziņojums par atklātu konkursu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatniecības muzeja vitrīnas

Iepirkuma identifikācijas numurs: KM/2013/17

Pasūtītāja kontaktpersona: Edvīns Pārups, tālrunis: + 371 67330284; fakss: + 371 67330293 ; e-pasts: Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 7.februārim, plkst.14:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.10.4.punktu, piedāvājumi tiks  atvērti 2014.gada 7.februārī, plkst. 14.00.

Nolikums (09.12.2013.)

Vitrīnu specifikācijas

Izmaksu aprēķins


Pamatojums sarunu procedūras piemērošanai

Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs
var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Pamatojuma ievietošanas datums – 2013.gada 1.oktobris

Plānotais iepirkuma priekšmets – „Microsoft programmatūras lietošanas licenču, nomas licenču bez izpirkuma, nomas licenču ar izpirkumu iegādi Kultūras ministrijai un tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai”

Iepirkuma identifikācijas numurs – KM/2013/11

Pielikumā:

Iepirkumu uzraudzības biroja 2013.gada 1.augusta vēstule Nr. 2-3/2914

Kultūras ministrijas 2013.gada 26.jūlija vēstule Nr. 5.5.-1/2398


Kultūras ministrijas sarunu procedūras „Grāmatvedības informācijas sistēmas „Horizon” pielāgošana euro” (ID Nr.FM 2012/43) pamatojums

Ievietošanas datums: 2013.gada 17.jūlijs

Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Sarunu procedūras saskaņošanu ar Iepirkumu uzraudzības biroju Finanšu ministrija veica centralizēti Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildu informācija ir pieejama Finanšu ministrijas mājas lapā: http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_iepirkumi/90-fm-201243.ihtml/

Iepirkuma priekšmets ir Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu grāmatvedības informācijas sistēmas „Horizon” pielāgošana pārejai uz euro pamatvalūtu saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju.

Sarunu procedūras pamatojums

Pielikumi:

Finanšu ministrijas 2012.gada 15.oktobra vēstule Nr. 1-2-01/6649

Iepirkumu uzraudzības biroja 2012.gada 18.oktobra vēstule Nr. 2-3/4362

Finanšu ministrijas 2013.gada 28.februāra vēstule Nr.1-2-01/1260

 


Paziņojums par atklātu konkursu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas aprīkošana ar mēbelēm, informācijas zīmēm, interjera elementiem un virtuves iekārtām

Iepirkuma identifikācijas numurs: KM/2013/10
Paziņojuma ievietošanas datums: 2013.gada 15.jūlijs

Pasūtītāja kontaktpersona: Edvīns Pārups, tālrunis: + 371 67330284; fakss: + 371 67330293 ; e-pasts: Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 10. oktobrim, plkst.14:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.10.4.punktu, piedāvājumi tiks  atvērti 2013.gada 10.oktobrī , plkst. 14.00.

Nolikums ar 23. 08. 2013. grozījumiem

Pielikumi:

Informācijas zīmes

Interjera elementi un žalūzijas

Mēbeļu izvietošanas plāni

Mēbeļu specifikācija un apjomi (ar labojumiem 29.08.3013 un 26.09.2013)

Virtuves iekārtu specifikācijas LNB kafejnīcai (ar labojumiem 29.08.2013.)

Virtuves iekārtu specifikācijas LNB pagrabstāvam (ar labojumiem 13.08.2013.)

Virtuves iekārtu apjomi (ar labojumiem 29.08.2013.)

Virtuves iekārtu specifikācijas LNB 1. stāvam (ar labojumiem 13.08.2013.)

Papildu pielikumi:

IE-R-101

IE-R-102

IE-R-201

IE-R-202

IE-R-204

IE-R-205

IE-R-206

IE-R-207

Ēdināšanas zonas tehnoloģiju rasējumi

Atbildes uz jautājumiem:

Atbildes uz jautājumiem 13.08.2013.

Atbildes uz jautājumiem 27.08.2013.

Atbildes uz jautājumiem 29.08.2013.

Atbildes uz jautājumiem 30.08.2013.

Atbildes uz jautājumiem 5.09.2013.

Atbildes uz jautājumiem 10.09.2013.

Atbildes uz jautājumiem 13.09.2013

Atbildes uz jautājumiem 16.09.2013

Atbildes uz jautājumiem 18.09.2013

Atbildes uz jautājumiem 19.09.2013

Atbildes uz jautājumiem 23.09.2013

Atbildes uz jautājumiem 26.09.2013Ievietošanas datums: 2013.gada 14.janvāris
Plānotā iepirkuma priekšmets: „Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu pirmās kārtas būvdarbi”  (Iepirkuma id. Nr. KM/2013/1)

Sarunu procedūras pamatojums

Pielikumi:

"Hill International" vēstule Nr.PAG-876/12/MM/KM/161

Kultūras ministrijas vēstule Nr.11-2/3317

"Hill International"  vēstule Nr.PAG-883/PS/KM/207

Kultūras ministrijas  vēstule Nr.11-2/3613


Iepriekšējais informatīvais paziņojums

Mēbeļu piegāde LNB jaunajai ēkai - sludinājums

Paredzamo apjomu tabula

Paredzamo mēbeļu specifikācija

Mēbeļu izvietojuma plāni


Paziņojums par atklātu konkursu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012.gada 1.novembris
Iepirkuma identifikācijas numurs - KM/2012/13
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Latvijas Nacionālās bibliotēkas apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles, videonovērošanas, audiovizuālās un telekomunikāciju sistēmas ierīkošana”

Pasūtītāja kontaktpersona:Edvīns Pārups, tālrunis: + 371 67330284; fakss: + 371 67330293 ; e-pasts:Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 6. martam, plkst.14:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.

Konkursa nolikums ar grozījumiem un papildinājumiem 07.01.2013. (pdf)

Konkursa nolikums ar grozījumiem un papildinājumiem 07.01.2013. (doc)

Vājstrāvu sistēmu apjomu tabula 18.01.2013

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Atbildes uz jautājumiem (30.11.2012)

Atbildes uz jautājumiem (21.12.2012.)

Atbildes uz jautājumiem (18.01.2013)

Pielikums_18_01_2013_EasygateSG_en1

Atbildes uz jautājumiem (22.01.2013)

Atbildes uz jautājumiem (07.02.2013)

Atbildes uz jautājumiem (20.02.2013)

Skaidrojums

Pielikums pie skaidrojuma

PIELIKUMI

SYSTEM_TENDER_teh_spec_papildin 11.01.2013.

IE-101_1-T2_R4

SYSTEM_TENDER_AVS_18_01_2013

Izmaiņas lielajā konferenču zālē 11.01.2013

Apskanosana

basemz.dwg

LNL_CH_CEILING.dwg

VS-AVS-A-001.dwg

VS-AVS-A-002.dwg

VS-AVS-A-101-1.dwg

VS-AVS-A-101-2.dwg

KinoAuditorija_Arhitekt_13_12_2012.dwg

AVS iekārtu novietojuma plāni

1) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L-1_103.1 un 103.2_rev0_01-08-2011

2) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L-1_104.1 un 104.2_rev0_01-08-2011

3) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L1_105.1un 105.2_vers0_02-08-2011

4) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L1_106.1un 106.2_vers0_12-08-2011

5) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L4_109.1 un 109.2_15.08.2011

6) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L4_110.1 un 110.2_vers0_13.09.2011

7) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L4_111.1 un 111.2_vers0_13.09.2011

8) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L4_112.1 un 112.2_vers0_13.09.2011

9) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L5_113.1 un 113.2_vers0_13.09.2011

10) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L6_114.1 un 114.2_vers0_13.09.2011

11) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L7_115.1 un 115.2_vers0_13.09.2011

12) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L8_116.1 un 116.2_vers0_13.09.2011

13) NBA-PRO-DR-VS-AVS_L11-12_117.1 un 117.2_vers0_13.09.2011

14) NBA-PRO-DR-VS-AVS_LM_107.1 un 107.2_vers0_10.08.2011.un 11

15) NBA-PRO-DR-VS-AVS-L2_108.1-2_vers0_11_08_2011

-1., 1., Mez., 2., 4., 6. un 8.stāva ekrānu un projektoru novietojums


Paziņojums par sarunu procedūru

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012.gada 15.augustā
Iepirkuma identifikācijas numurs - KM/2012/12
Plānotā iepirkuma priekšmets –„Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas un tehniskās ēkas (Rīgā, Mūkusalas ielā 3 un Mūkusalas ielā 5) elektroenerģijas pieslēgumu nodrošināšanu ar elektroietaises sadales tīkla operatora elektroietaisēm”

Sarunu procedūru ar A/S „Sadales tīkls” izvēlēta pamatojoties uz „Elektroenerģijas tirgus likuma” III nodaļu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 22.02.2012. padomes lēmumu Nr. 1/5 apstiprinātajiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto licenci Nr.E13017/3


Paziņojums par atklātu konkursu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012.gada 4.janvāris
Iepirkuma identifikācijas numurs - KM/2011/12
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1. kārtas būvdarbi”

Nolikums(.doc)

Nolikums(.pdf)

Grozījumi nolikumā Nr.1

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (1.februāris, 2012.gads)

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (9.februāris, 2012.gads)

Pielikumi:

AVK-K-1001_Vispārīgie_rādītāji 

AVK-K-1101-1_1_STAVA_PLANS_IEKARTU_IZVIETOJUMS

AVK-K-1203_IT_SERVERU_TELPA_GRIEZUMI_4-4_5-5

AVK-K-1204_AUKSTUMCENTRS_GRIEZUMI_1-1_6-6_7-7_8-8_9-9_10-10

AVK-K-1300_AUKSTUMCENTRS_IZOMETRIJAS_KOPSKATS 

AVK-K-1301_AUKSTUMCENTRS_IZOMETRIJAS_FRAGMENTI_SKATS_A_B_C_D  

AVK-K-1401_DZESETAJU_APSAISTES_MEZGLI

Izvadi_Daug_1 

Izvadi_Daug_2 

Izvadi_Daug_3

LVS_14520-1 

Specifikacija_Abloy 


Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (15.februāris, 2012.gads)

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (17.februāris, 2012.gads)

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (23.februāris, 2012.gads)

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (27. februāris 2012.gads)

GP-01

GP-02

Būvdarbu izmaksu aprēķina aktualizētā forma

LNB būvdarbu informatīvs grafiks

LNB_DOP_007

Pasūtītāja kontaktpersonas:
Edvīns Pārups, tālrunis: + 371 67330284; fakss: + 371 67330293 ; e-pasts: Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv ;
Kristīne Siliņa, tālrunis: +371 67330323; fakss: + 371 67330293; e-pasts: Kristine.Silinae simbolskm.gov.lv .

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 2.martam, plkst.14:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par atklātu konkursu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011.gada 16.decembris
Iepirkuma identifikācijas numurs - KM/2011/15
Plānotā iepirkuma priekšmets - „Latvijas Nacionālās bibliotēkas krātuvju plauktu sistēmu un palīgaprīkojuma piegāde un uzstādīšana” 

Nolikums(.doc)

Nolikums(.pdf)

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (27.janvāris, 2012.gads)

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (8.februāris, 2012.gads)

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (14.februāris, 2012.gads) 

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem ( 20. februāris, 2012. gads) 

Grozījumi nolikumā Nr.1

Nolikuma 8.pielikums "Izmaksu aprēķina veidne"

Pasūtītāja kontaktpersonas:
Edvīns Pārups, tālrunis: + 371 67330284; fakss: + 371 67330293 ; e-pasts: Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv ;
Kristīne Siliņa, tālrunis: +371 67330323; fakss: + 371 67330293; e-pasts: Kristine.Silinae simbolskm.gov.lv .

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 24.februārim, plkst.14:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par atklātu konkursu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011.gada 12.decembris
Iepirkuma identifikācijas numurs - KM/2011/16
Plānotā iepirkuma priekšmets - „Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana”

Nolikums(.doc)

Nolikums(.pdf)

Atbildes uz jautājumiem _ 10.01.2012 (.pdf)

Pasūtītāja kontaktpersonas:
Baiba Zakevica, tālrunis: + 371 67330260; fakss: + 371 67330293 ; e-pasts: Baiba.Zakevicae simbolskm.gov.lv ;
Iveta Jasinska, tālrunis: +371 67330208; fakss: + 371 67330293; e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv .

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 16.janvārim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Paziņojums par atklātu konkursu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011.gada 26.oktobris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2011/14
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Vieglo automobiļu noma Kultūras ministrijas darbības nodrošināšanai”

Kontaktpersona: Ligita Raubena; tālrunis: + 371 67330242; fakss: + 371 67330292 ; e-pasts: ligita.raubenae simbolskm.gov.lv

Nolikums(.doc)

Nolikums(.pdf)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 29. novembrim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab. 


Paziņojums par atklātu konkursu

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/174
Plānotā iepirkuma priekšmets – Ekspertu pakalpojumi nepieciešamo metodiku un apmācību kursu nodrošināšanai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 4.3. pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” aktivitāšu projektu iesniegumu sagatavošanai.
Kontaktpersona -
Agra Ločmele, + 371 67330225, e-pasts: Agra.Locmelee simbolskm.gov.lv

Atklāta konkursa „Ekspertu pakalpojumi nepieciešamo metodiku un apmācību kursu nodrošināšanai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 4.3. pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” aktivitāšu projektu iesniegumu sagatavošanai"

Nolikums

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 24. novembris plkst. 16:00


Paziņojums par atklātu konkursu

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/95
Plānotā iepirkuma priekšmets – Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, nodarbināto personu veselības apdrošināšana
Kontaktpersonas
Iveta Galzone, + 371 67078113, e-pasts: Iveta.Galzonee-pasta simbolskm.gov.lv
Marts Ešenvalds + 371 67320600, e-pasts: marts.esenvaldse-pasta simbolspolise.lv

Atklāta konkursa „Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, nodarbināto personu veselības apdrošināšana" nolikums papildu informācija

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16. jūlijs plkst. 16:00


Atklāts konkurss „LR Kultūras ministrijas mājaslapas www.km.gov.lv dizaina un funkcionālā risinājuma izstrāde un ieviešana” 

Izsludināts metu (ideju) konkurss„PADOMJU OKUPĀCIJAS UPURU
PIEMIŅAS MEMORIĀLS”

"Atklāts konkurss “Par Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšanu ”"

Atklāts konkurss „Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana”.

Papildus informāciju par atklātā konkursa KM/2007/3 "Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana" darba uzdevumu


Paziņojums par atklātu konkursu

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/170
Plānotā iepirkuma priekšmets – Automašīnu noma Kultūras ministrijas vajadzībām
Paredzamā līgumcena - līdz 50 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš –2011.gada 31.decembris;
Kontaktpersona – Ligita Raubena, tālr:+ 371 67078165, fakss: +37167078106, e-pasts: ligita.raubenae simbolskm.gov.lv

nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 2.decembris plkst. 16:00


Uz augšu