Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Publiskie iepirkumi > Lēmumi par līgumu slēgšanu > Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma B.daļu

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma B.daļu

Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu;
Informatīvais paziņojums par plānoto līgumu Kultūras ministrijas un Iepirkumu uzraudzības mājaslapā nav attiecināms;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 31.janvāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. – KM/2017/3;
Iepirkuma priekšmets – „Ziņu aģentūras LETA pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Līguma izpildītājs – SIA „LETA” (reģistrācijas Nr.40003229349);
Juridiskā adrese – Marijas iela 2, Rīga, LV – 1050;

Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.

Līgumsumma (bez PVN) –12 336,00 euro


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un 8.2 panta sešpadsmito daļu, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 25.jūlijā;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/16;
Iepirkuma priekšmets – „Mazākumtautību foruma organizatoriski tehniskais nodrošinājums”;
Līguma darbības termiņš – līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš līdz 2016.gada 7.decembrin vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei;

Līguma izpildītājs – biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”, reģistrācijas Nr.400080843647, adrese: Palīdzības iela 1-83, Jelgava, LV – 3001;

Līgumsumma (bez PVN) – 9 891,37 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un 8.2 panta sešpadsmito daļu, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 20.maijā;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/14;
Iepirkuma priekšmets – „Mākslinieciskās koncepcijas izstrāde par Rīgas cirka kā daudzfunkcionālas laikmetīgā cirka mākslas un citu pasākumu norises vietas izveidi”;


Līguma darbības termiņš – līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš līdz 2016.gada 31.oktobrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei;


Līguma izpildītājs – biedrība „Pievilcīgas pilsētvides biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008180325, adrese: Hanzas iela 4 – 28, Rīga, LV – 1010;


Līgumsumma (bez PVN) – 15 201,39 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un 8.2 panta sešpadsmito daļu, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 17.maijā;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/15;
Iepirkuma priekšmets – „Konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2016” organizatoriski tehniskais nodrošinājums”;

Līguma darbības termiņš – līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš līdz 2016.gada 30.septembrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei;

Līguma izpildītājs – biedrība „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija”” reģistrācijas Nr.40008080292, adrese: Matīsa iela 31 – 25, Rīga, LV – 1001;

Līgumsumma (bez PVN) – 8 240,00 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un 8.2 panta sešpadsmito daļu, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 17.maijā;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/11;
Iepirkuma priekšmets – „Par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”;

Līguma darbības termiņš – līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš sākas no 2016.gada 1.augusta līdz 2017.gada 30.septembrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei;

Līguma izpildītājs – SIA „Security LV”, reģistrācijas Nr. 40003832876, adrese: Āraišu iela 34, Rīga, LV-1039;

Līgumsumma (bez PVN) – 41 488,00 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 4.punkta noteikumu informatīvais paziņojums Iepirkumu uzraudzības mājaslapā nav attiecināms;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 11.aprīlis;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/9;
Iepirkuma priekšmets – „Par Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšanu”;
Līguma izpildītājs – AAS „BTA Baltic Insurance Company” (reģistrācijas Nr.40103840140);
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV – 1010;
Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 mēnešus.
Līgumsumma (bez PVN) – 30 885 euro


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 4.marts;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/8;
Iepirkuma priekšmets – „Padziļinātas juridiskās ekspertīzes veikšana sabiedrības integrācijas politikas jomā un atzinuma sagatavošana par sabiedrības integrācijas politikas veidošanas un īstenošanas, kā arī organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējām”;

Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 30.jūnijam.


Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 23.februāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/3;
Iepirkuma priekšmets – „Par mazākumtautību informatīvā materiāla satura izstrādi, iespiešanu un piegādi”;
Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 17.februāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/4;
Iepirkuma priekšmets – „Radošās darbības nedēļas radi!2016 norises koncepcijas izstrāde un īstenošana”;
Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 30. novembrim.

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 29.janvāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/2;
Iepirkuma priekšmets – „Ziņu aģentūru pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”;

Paredzamais līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši.


Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 15.septembris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/21;
Iepirkuma priekšmets – „Mazākumtautību foruma organizatoriski tehniskais nodrošinājums”;

Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš ir līdz 2015.gada 7.decembrim;

Līguma izpildītājs – Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs” (Reģistrācijas Nr.40008038577), adrese: Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201;

Līgumsumma (bez PVN) – 14 000 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 1.jūlijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/18;
Iepirkuma priekšmets – „Rakstisko un mutisko tulkošanas pakalpojumu sniegšana Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”;

Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līgumsummas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus;

Līguma izpildītājs – SIA „Skrivanek Baltic” (Reģistrācijas Nr.40003626172)
Adrese: Lāčplēša iela 87C,Rīga, LV-1011;

Līgumsumma (bez PVN) – 41999,99 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 10.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/13;
Iepirkuma priekšmets – „Konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2015” organizatoriski tehniskais nodrošinājums”;

Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš ir līdz 2015.gada 30.septembrim;

Līguma izpildītājs – Biedrība „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija”” (Reģistrācijas Nr.40008080292), adrese: Matīsa iela 31-25, Rīga, LV-1001;

Līgumsumma (bez PVN) – 8 226,00 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 4.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/12;
Iepirkuma priekšmets – „Videofilmu sižetu sagatavošana un fotogrāfiju uzņemšana par apstiprināto projektu īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” ietvaros”;

Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš ir līdz 2016.gada 31.maijam.

Līguma izpildītājs – SIA „Esplanāde” (Reģistrācijas Nr.40003134989), adrese: Republikas laukums 3-124, Rīga, LV-1010;

Līgumsumma (bez PVN) – 24 663,65 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteikto, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 25.maijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/14;
Iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas pārstāvības nodrošināšana saistībā ar būvniecības līgumiem, cita starpā strīdu, kas izriet no būvniecības attiecībām, risināšana un/vai FIDIC piemērošana”;

Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš ir 2 (divi) gadi vai līdz līguma summas pilnīgai sasniegšanai.

Līguma izpildītājs – Zvērinātu advokātu birojs „Rozenfelds un partneri” (Reģistrācijas Nr. 90001226440), adrese: Blaumaņa iela 11/13 – 8, Rīga, LV – 1011;

Līgumsumma (bez PVN) – 41 999,99 euro

Lēmums

Līgums


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un 8.2 panta sešpadsmito daļu, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 28.aprīlī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/11;
Iepirkuma priekšmets – „Par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”;

Līguma darbības termiņš – līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tā darbības termiņš sākas no 2015.gada 20.maija līdz 2016.gada 31.jūlijam vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei;

Līguma izpildītājs – SIA „Security LV”, reģistrācijas Nr. 40003832876, adrese: Āraišu iela 34, Rīga, LV-1039;

Līgumsumma (bez PVN) – 41 411,77 euro

Lēmums

Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un 8.2 panta sešpadsmito daļu, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots – 2015. gada 21.aprīlī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 17.aprīlī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/9;
Iepirkuma priekšmets – „Pasākumu organizēšanas pakalpojums Latvijas laikmetīgās mākslas prezentācijas, showcase un guided tours ārvalstu mākslas ekspertiem nodrošināšanai”

Līguma izpildītājs – biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”, Reģistrācijas Nr. 40003506194, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010;

Līguma darbības termiņš – līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2015.gada 23. novembrim vai līguma saistību pilnīgai izpildei.

Līgumsumma (bez PVN) – 27 872 euro

Lēmums  


Lēmums par līguma slēgšanu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un 8.2 panta sešpadsmito daļu, iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu;
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots – 2014. gada 2.septembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 6.oktobrī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2014/16;
Iepirkuma priekšmets – „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kultūras ministrijas vajadzībām”

Līguma izpildītājs – SIA „Krauklis AB” , Reģistrācijas Nr. 40003307412, Baložu iela 27, Rīga, LV-1048;

Līguma darbības termiņš – līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā un spēkā līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 5 (pieci) gadus.

Līgumsumma (bez PVN) – 41 999,99 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots – 2014. gada 30.septembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 29.septembrī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2014/14;
Iepirkuma priekšmets – „Latvijas laikmetīgā dizaina izstādes idejas koncepcija un realizācija Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros 2015.gadā”

Līguma izpildītājs – SIA „H2E”, Reģistrācijas Nr. 40003906268, Vīlandes iela 1-13, Rīga, LV- 1010;

Līguma izpildes laiks – iepirkuma līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim vai līguma saistību pilnīgai izpildei.

Līgumsumma (bez PVN) – 82 520,00 euro.


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots – 2014. gada 29.septembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 25.septembrī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2014/15;
Iepirkuma priekšmets – „Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcija un realizācija 56.Venēcijas mākslas biennālē”
Līguma izpildītājs – biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”, reģistrācijas Nr. 40003506194, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010;
Līguma izpildes laiks – iepirkuma līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim vai līguma saistību pilnīgai izpildei.
Līgumsumma (bez PVN) – 44627,00 euro.


Lēmums par līguma slēgšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81. panta desmito daļu, Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20. janvāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/21;
Iepirkuma priekšmets – Ziņu aģentūru informatīvo materiālu sniegšana Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai;

Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.1. – SIA „LETA”, reģistrācijas nr. 40003229349, Palasta iela 10, Rīga, LV-1502;
Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
Līgumcena (bez PVN) – 9391.08 euro

Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.2. – SIA „BNS-Latvija”, reģistrācijas nr. 40003099448, Marijas iela 13-2, Rīga, LV-1050;
Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
Līgumcena (bez PVN) – 2904.00 euro

Lēmums 


Lēmums par līguma slēgšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81. panta desmito daļu, Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 16. janvāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/18;
Iepirkuma priekšmets – Par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai;
Līguma izpildītājs – SIA „Security LV” , reģistrācijas Nr. 40003832876, Āraišu iela 34,Rīga, LV-1039;
Līguma darbības termiņš – 16 (sešpadsmit) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Līgumcena (bez PVN) – 40 805,14 euro 

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu, Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 17. aprīlī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/6ETV;
Iepirkuma priekšmets – Ceļojuma aģentūras pakalpojumi braucienu organizēšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju projektam „Nacionālais integrācijas centrs” un projektam „Labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni par Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas ieviešanu Austrijā un Čehijā”;
Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.1. – SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”, reģistrācijas nr. 40003482252, Kr. Barona iela 13/15, Rīga, LV-1011;
Līguma izpildes datums – līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 451,76
Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.2. – iepirkums pārtraukts;
Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.3. – SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”, reģistrācijas nr. 40003482252, Kr. Barona iela 13/15, Rīga, LV-1011;
Līguma izpildes datums – līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 1137,84
Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.4. – SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”, reģistrācijas nr. 40003482252, Kr. Barona iela 13/15, Rīga, LV-1011;
Līguma izpildes datums – līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 6292,56
Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.5. – SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”, reģistrācijas nr. 40003482252, Kr. Barona iela 13/15, Rīga, LV-1011;
Līguma izpildes datums – līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 9682,24

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu, Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 29. aprīlis;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/8ETV;
Iepirkuma priekšmets – "Par konferences „Saliedēti Eiropā?” telpu, ēdināšanas un aprīkojuma nodrošināšanu 2013. gada 15. un 16. maijā”.
Līguma izpildītājs – SIA „TINTO”, reģistrācijas Nr. 40103276301, juridiskā adrese:
Elizabetes iela 61, Rīga, LV-1050;
Līguma darbības termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2013. gada 31. maijam.

Lēmums 


Lēmums par līguma slēgšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu, Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 26. marts;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/4ETV;
Iepirkuma priekšmets – "Sižetu izveidošana un pārraidīšana Latvijas Televīzijā un citos Vislatvijas apraides kanālos, saskaņā ar tehnisko specifikāciju projektam „Nacionālais integrācijas centrs””
Līguma izpildītājs – SIA „EPRO”, reģistrācijas Nr. 40003684861, juridiskā adrese:
Hipokrāta iela 13-74, Rīga, LV-1079;
Līguma darbības termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2013. gada 21. jūnijam;

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots – 2013. gada 15.februārī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 3.aprīlis;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/2;
Iepirkuma priekšmets – „Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Kultūras ministrijas komandējumu organizēšanai”;
Līguma izpildītājs – SIA „Latvia Tours”, reģistrācijas nr.40103042144, Aspazijas bulv.24-10, Rīga, LV-1050;
Līguma izpildes laiks – iepirkuma līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līgumsummas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus.
Līgumsumma (bez PVN) – līdz 200 000,00.


Lēmums par līguma slēgšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu, Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 12. marts;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/2ETV;
Iepirkuma priekšmets – „Neformālās izglītības programmu īstenošana valsts valodas apguvei”;
Līguma izpildītājs – SIA „Education centre Durbe”, reģistrācijas Nr. 50002050031, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 31-6, Rīga;
Līguma darbības termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2013. gada 15. jūnijam;
Līgumcena (bez PVN): līdz LVL 3984,00.

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu, Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 21.janvāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/1ETV;
Iepirkuma priekšmets – Pakalpojuma līgums par mākslas oriģināldarbu ekspozīcijas veidošanu un izstādīšanu 10 pašvaldībās;
Līguma izpildītājs – SIA „kasemira.com”, reģistrācijas Nr. 40103493924, juridiskā adrese: Silciema iela 9-38, Rīga, LV-1024;
Līguma darbības termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2013. gada 20. jūnijam;
Līgumcena (bez PVN): līdz LVL 19180,40

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81 panta desmito daļu, Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nav publicēts;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 15.janvāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/19;
Iepirkuma priekšmets –Par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai;
Līguma izpildītājs – SIA „Security LV” , reģistrācijas Nr. 40003832876, Āraišu iela 34,Rīga, LV-1039;
Līguma darbības termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Līgumcena (bez PVN) – LVL 19983,08

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums nosūtīts pretendentiem 2012.gada 23.novembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 11.decembrī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/20;
Iepirkuma priekšmets – Ziņu aģentūru informatīvo materiālu sniegšana Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai;
Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.1. – SIA „LETA”, reģistrācijas nr. 40003229349, Marijas iela 2, Rīga, LV-1502;
Līguma izpildes datums – 2014.gada 16.janvāris;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 4728.00
Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr.2. – SIA „BNS-Latvija”, reģistrācijas nr. 40003099448, Marijas iela 13-2, Rīga, LV-1050;
Līguma izpildes datums – 2014.gada 10.janvāris;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 1800.00


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2012.gada 25.oktobrī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 23.oktobris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/7;
Iepirkuma priekšmets – „Latvijas ekspozīcijas ideja un realizācija 55.Venēcijas mākslas biennālē”;
Līguma izpildītājs – biedrība „KIM?”, reģistrācijas nr. 40008128175, Maskava ielā 12/1, Rīgā, LV-1050;
Līguma izpildes laiks – 2013.gada 20.decembris;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 32887,00.


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2012.gada 20.februārī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 02.februāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/2;
Iepirkuma priekšmets – VSIA „Latvijas Nacionālā opera” funkciju audits;
Līguma izpildītājs – SIA „Ernst&Young Baltic”, reģistrācijas nr. 40003593454,Muitas iela 1 A, Rīgā, LV –1010;
Līguma izpildes laiks –no  Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 2 (divi) mēneši;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 12930,00.


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2011.gada 22.decembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 17.janvāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2011/17;
Iepirkuma priekšmets – Ziņu aģentūras informatīvo materiālu sniegšana un pakalpojumi;
Līguma izpildītājs – SIA „LETA”, reģistrācijas nr. 40003229349, Marijas iela 2, Rīga, LV-1502;
Līguma izpildes datums – 2013.gada 16.janvāris;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 5145,24


Lēmums par līguma slēgšanu
 
Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2011.gada 28. novembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 20.decembris ;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2011/13;
Iepirkuma priekšmets – Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Kultūras ministrijai;
Līguma izpildītājs – SIA „Security LV”, reģistrācijas nr.  40003832876, Āraišu iela 34, Rīga, LV-1039;
Līguma izpildes datums – 2013.gada 21.janvāris;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 19 950,00


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 27. augustā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 10.novembris;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/166;
Iepirkuma priekšmets – Latvijas dalība 53. Venēcijas mākslas biennālē. Ekspozīcijas ideju konkurss un realizācija;
Līguma izpildītājs – Biedrība „Biennāle-2005”, reģistrācijas nr.LV40008087854, Rūpniecības iela 1-12, Rīga, LV-1010;
Līguma izpildes datums – 2009.gada 31.decembris;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 35909,-


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 17. jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 16.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/156;
Iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises dalībnieku pasākums Daugavas stadions producēšana
Līguma izpildītājs – SIA "L TIPS", reģ.nr. LV 40003483826, Jūras iela 13-6, Carnikava, LV-2163
Līguma izpildes datums – 2008. gada 14. jūlijs;
Līgumcena (ar PVN) – LVL 3776,-


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 17. jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 16.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/155;
Iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Lielajā ģildē pasākumu audiovizuālā realizācija
Līguma izpildītājs – SIA "MSA PROJECT GROUP", Vienības gatve 32, Rīga, LV-1004
Līguma izpildes datums – 2008. gada 14. jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 2119,-


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 17. jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 16.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/154;
Iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises tautas lietišķās mākslas izstāde „Es vidū” audiovizuālā realizācija
Līguma izpildītājs – SIA "GACO", Reģistrācijas numurs: 40003333684, Plēnes iela 4, Rīga, LV-1046
Līguma izpildes datums – 2008. gada 14. jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 5190,-


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 17. jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 16.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/152;
Iepirkuma priekšmets – XXIV Dziesmu un XIV Deju svētku norises Latvijas Universitātes Lielajā aulā audiovizuālā realizācija
Līguma izpildītājs – SIA "KTS aģentūra", reģistrācijas Nr. LV 50003855531
Līguma izpildes datums – 2008. gada 14. jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 2288,


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 17. jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 16.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/153;
Iepirkuma priekšmets – XXIV Dziesmu un XIV Deju svētku norises Saieta nams pasākuma producēšana
Līguma izpildītājs – SIA "EVEKO", reģ. nr. 40003554368, jur. adrese: Vairogu iela 24-66, Rīga, LV-1039
Līguma izpildes datums – 2008. gada 14. jūlijs;
Līgumcena (ar PVN) – LVL 9777,-


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 17. jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 16.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/143;
Iepirkuma priekšmets – XXIV Dziesmu un XIV Deju svētku noslēguma pasākuma ēdināšanas nodrošinājums
Līguma izpildītājs – SIA "Lauris restaurant service";
Līguma izpildes datums – 2008. gada 14. jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 7923,72


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 17. jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 16.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/148;
Iepirkuma priekšmets – XXIV Dziesmu un XIV Deju svētku papīra salūta mākslinieciskā realizācija
Līguma izpildītājs – SIA "Svētku aģentūra". Reģistrācijas Nr.LV50003559371, adrese: A. Čaka 113-26, Rīga LV-1011;
Līguma izpildes datums – 2008. gada 14. jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 9897


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 17. jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 16.jūnijs;
Iepirkuma identifikācijas Nr.KM/2008/147;
Iepirkuma priekšmets – XXIV Dziesmu un XIV Deju svētku norises Dziesmu svētku parkā audiovizuālais nodrošinājums
Līguma izpildītājs – SIA "SHOWEMPIRE";
Līguma izpildes datums – 2008. gada 14. jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – 4237,- LVL


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 12.jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 9.jūnijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/130
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Operas koncerts audiovizuālais risinājums
Līguma izpildītājs – SIA „KM Sound”. Reģistrācijas Nr. LV 4000201251, adrese: Zvejnieku iela 15-23,Jelgava, LV-3007
Līguma izpildes datums –2008.gada 1.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – 1104,- LVL


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 12.jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 9.jūnijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/131
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Latviešu Biedrības namā skates audiovizuālais nodrošinājums
Līguma izpildītājs – SIA „Ananta”. Reģistrācijas Nr. LV 40003730944, adrese: O.Kalpaka iela 13-36, Sigulda, LV-2150
Līguma izpildes datums –2008.gada 1.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – 4578,- LVL


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 10.jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 6.jūnijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/127
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Atklāšanas koncerts scenogrāfiskā deju aksesuāru- audumu ieceres realizācija
Līguma izpildītājs – SIA „Klauss”. Reģistrācijas Nr. LV 50003531511, adrese: A.Briāna iela 9/1, Rīga, LV-1001
Līguma izpildes datums –2008.gada 1.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – 3876,29 LVL


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 30.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 20.maijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/112
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Doma baznīcas koncerta mākslinieciskās ieceres audiovizuāla realizācija
Līguma izpildītājs – SIA „Alfa SLS”. Reģistrācijas Nr. 41203028790, adrese: Brīvības iela 12, Stende, Talsu rajons
Līguma izpildes datums –2008.gada 14.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – 3066,10 LVL


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 23.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 20.maijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/102
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Rīgas Kongresu nama koncerta mākslinieciskās ieceres audiovizuālā realizācija
Līguma izpildītājs – SIA „UBS”. Reģistrācijas Nr. 400003378203, adrese: Plēnes iela 4, Rīga, LV-1046
Līguma izpildes datums –2008.gada 14.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 25805,08


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 23.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 20.maijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/98
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Mežaparka koncertu mākslinieciskās ieceres audiovizuālā realizācija
Līguma izpildītājs – SIA „Kompānija NA”. Reģistrācijas Nr. LV40103125338, adrese: Dārzaugļu iela 12-12, LV-1012
Līguma izpildes datums –2008.gada 14.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 354 237,28


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 23.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 20.maijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/99
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Mežaparka koncertu lielformāta video projekcijas realizācija
Līguma izpildītājs – SIA „Kompānija NA”. Reģistrācijas Nr. LV40103125338, adrese: Dārzaugļu iela 12-12, LV-1012
Līguma izpildes datums –2008.gada 14.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 227 966,10


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 23.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 20.maijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/100
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Daugavas stadiona koncertu mākslinieciskās ieceres audiovizuālā realizācija
Līguma izpildītājs – SIA „Kompānija NA”. Reģistrācijas Nr. LV40103125338, adrese: Dārzaugļu iela 12-12, LV-1012
Līguma izpildes datums –2008.gada 14.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 173 728,81


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008.gada 23.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 20.maijs
Iepirkuma identifikācijas KM/2008/105
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Daugavas stadiona pirotehnisko specefektu ieceres realizācija
Līguma izpildītājs – SIA „Svētku aģentūra”. Reģistrācijas Nr.LV50003559371, adrese: A.Čaka 113-26, Rīga LV-1011
Līguma izpildes datums –2008.gada 14.jūlijs;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 4237,28


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2008. gada 14.maijā

Lēmuma pieņemšanas datums – 2008.gada 14.maijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/ 96
Iepirkuma priekšmets – Rīgas mākslinieku tēlniecības objektu un instalāciju brīvdabas izstādes Kultūras parkā Westergasfabriek, Amsterdama, Nīderlandē organizēšana
Līguma izpildītājs – Biedrība „Mākslas menedžmenta un informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40008065378, adrese: O.Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Līguma izpildes datums –2008.gada 15.septembris;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 41997


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2007. gada 15.janvāris
Lēmuma pieņemšanas datums – 2007. gada 11.janvāris
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2007/ 33
Iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku biļešu tirdzniecības pakalpojums
Līguma izpildītājs – SIA „Biļešu paradīze”. Reģistrācijas Nr.LV40003394937, adrese: Skanstes iela 13, Rīga, LV-1013
Līguma izpildes datums –2008.gada 31.augusts;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 16326,50


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums ievietots 2007. gada 3.decembris
Lēmuma pieņemšanas datums – 2007. gada 11.decembris
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2007/ 34
Iepirkuma priekšmets – Fiziskās apsardzes pakalpojums
Līguma izpildītājs – SIA „Apsardze- Rīga”. Reģistrācijas Nr.LV50003461661, adrese: Ilūkstes iela 99, Rīga
Līguma izpildes datums –2008.gada 31.decembris;
Līgumcena (bez PVN) – LVL 8316,00

 
Uz augšu