Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu publicēts Kultūras ministrijas mājas lapā 16.11.2016., t.sk. sarunu procedūras pamatojums. Sarunu procedūra tika veikta, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 7.decembrī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/21;

Iepirkuma priekšmets – „Microsoft programmatūras lietošanas licenču, nomas licenču bez izpirkuma, nomas licenču ar izpirkumu iegādi Kultūras ministrijai un tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai”;

Līguma izpildītājs – SIA „DPA”, reģistrācijas Nr. 40003351675,
Juridiskā adrese – Elizabetes iela 75, Rīga, LV – 1050;
Līguma izpildes termiņš – Vispārīgā vienošanās stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tās darbības termiņš no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

Līgumcena (bez PVN): 1 187 126,51 euro
Kontaktpersona – Iveta Jasinska (Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv, tālr.+371 67330208)


Lēmums par līguma slēgšanu

Iepirkums tika veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 12.jūlijs
Iepirkuma priekšmets: „Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcija un īstenošana Venēcijas biennāles 57.starptautiskajā mākslas izstādē”, iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/10

Līguma izpildītājs:
SIA „Kultūras projektu aģentūra „Indie”” reģistrācijas Nr. 40003931886
juridiskā adrese: Blaumaņa iela 11/13 – 13, Rīga, LV – 1011

Līgumcena (bez PVN): 123 966,94 euro  (bez PVN), kuru veido valsts budžeta līdzekļi – 82 644,63 euro (bez PVN) un Latvijas paviljona Venēcijas mākslas biennālē galvenā atbalstītāja – nodibinājuma „ABLV Charitable Foundation” privātie līdzekļi – 41 322,31 euro (bez PVN).

Līguma izpildes termiņš: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.pantu tiks slēgts iepirkuma līgums ar darbības laiku no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2017.gada 30.decembrim.
Kontaktpersona: Iveta Jasinska (Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv, tālr.+371 67330208)


Lēmums par līguma slēgšanu

Iepirkums tika veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 24.novembris
Iepirkuma priekšmets: „Latvijas ekspozīcijas mākslinieciskās idejas īstenošana Venēcijas biennāles 15.Starptautiskajā arhitektūras izstādē”, iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/16

Līguma izpildītājs:
Lietuvas sabiedriska organizācija –Viešoji istaiga „Arcitektūros fondas”
reģistrācijas Nr. 126391219, PVN maksātāja kods: LT100000921013
juridiskā adrese: K. Kalinausko g.10/2-3, Vilnius, LT-03107
Līgumcena (bez PVN): 90 000 euro

Līguma izpildes termiņš: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.pantu tiks slēgts iepirkuma līgums ar darbības laiku no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2016.gada 30.decembrim.
Kontaktpersona: Iveta Jasinska (Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv, tālr.+371 67330208)
 


Lēmums par līguma slēgšanu

Iepirkums tika veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Kultūras ministrijas mājas lapā 01.10.2013., t.sk. sarunu procedūras pamatojums.
Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 29.novembris
Iepirkuma priekšmets: „Microsoft programmatūras lietošanas licenču, nomas licenču bez izpirkuma, nomas licenču ar izpirkumu iegādi Kultūras ministrijai un tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/11

Līguma izpildītājs: SIA „DPA”, reģistrācijas Nr. 40003351675, Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050
Līgumcena (bez PVN): LVL 739996,31
Līguma izpildes termiņš: no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim vai līguma saistību pilnīgai izpildei.

Kontaktpersona: Iveta Jasinska (Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv, tālr.+371 67330208)


 

Lēmums par līguma slēgšanu

Iepirkums tika veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Kultūras ministrijas mājas lapā 17.07.2013., t.sk. sarunu procedūras pamatojums.
Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 18.jūlijs
Iepirkuma priekšmets: Grāmatvedības informācijas sistēmas „Horizon” pielāgošana euro
Iepirkuma identifikācijas nr. FM 2012/43

Līguma izpildītājs: SIA „FMS”, reģistrācijas nr. 40003734170, adrese: Kronvalda bulvāris 3/5, Rīga, LV -1010
Līgumcena (bez PVN): LVL 25514,05
Līguma izpildes termiņš: no 2013.gada 19.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim vai līguma saistību pilnīgai izpildei.

Kontaktpersona: Iveta Jasinska (Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv, 67330208)


Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par atklātu konkursu publicēts IUB mājaslapā: 2011.gada 12.decembrī
Lēmuma pieņemšanas datums: 2012.gada 14.februāris
Iepirkuma priekšmets: Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma identifikācijas nr. KM/2011/16

Līguma izpildītājs: „BTA Insurance Company” SE, reģistrācijas nr. 40003159840, adrese: Kr. Valdemāra iela 63, Rīga, LV – 1142
Līgumcena (bez PVN): LVL 23940,00
Līguma izpildes termiņš: no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 1 (viens) gads vai līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei

Kontaktpersona: Iveta Jasinska (iveta.jasinskae simbolskm.gov.lv, 67330208)


Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par atklātu konkursu publicēts IUB mājaslapā: 2011.gada 26.oktobrī
Lēmuma pieņemšanas datums: 2011.gada 06.decembris
Iepirkuma priekšmets: Vieglo automobiļu noma Kultūras ministrijas darbības nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas nr. KM/2011/14

Līguma izpildītājs  Iepirkuma daļā Nr. I - SIA „Transporent”, reģistrācijas nr. LV40003722171, adrese: Vangažu iela 2, Rīga, LV-1024
Līgumcena (bez PVN): LVL 24856,92
Līguma izpildes datums: 2015.gada 05.janvāris;

Līguma izpildītājs Iepirkuma daļā Nr. II - SIA „Transporent”, reģistrācijas nr. LV40003722171, adrese: Vangažu iela 2, Rīga, LV-1024
Līgumcena (bez PVN): LVL 18953,64
Līguma izpildes datums: 2015.gada 01.februāris;

Kontaktpersonas: Iveta Jasinska (iveta.jasinskae simbolskm.gov.lv, 67330208); Ligita Raubena (ligita.raubenae simbolskm.gov.lv, 67330242) .


Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par atklātu konkursu publicēts IUB mājaslapā: 2008.gada 24.oktobrī
Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 3.decembris
Iepirkuma priekšmets: Automašīnu noma Kultūras ministrijas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.KM/2008/170
Līguma izpildītājs: SIA „ALD Automotive”, reģistrācijas nr. LV50003825931, adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Rīga, LV-2167.
Līguma izpildes datums: 2011.gada 31.decembris
Līgumcena (bez PVN): LVL 31710,60 (bez PVN)
Kontaktpersonas: Baiba Erdmane (baiba.erdmanee simbolskm.gov.lv ,67078102); Ligita Raubena (ligita.raubenae simbolskm.gov.lv, 67078165)


Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par atklātu konkursu publicēts KM mājaslapā: 2008.gada 28.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums:2008.gada 14.augusts
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/ 95
Iepirkuma priekšmets: „Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, nodarbināto personu veselības apdrošināšana”

Līguma izpildītājs: AAS „Gjensidige Baltic”
Līguma izpildes datums: 2011.gada 14.augusts.

Līgumcena (bez PVN): 26404,56 LVL

Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par atklātu konkursu publicēts KM mājaslapā: 2007.gada 19.septembris
Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 8.novembrī
Iepirkuma priekšmets: LR Kultūras ministrijas mājaslapas
www.km.gov.lv dizaina un funkcionālā risinājuma izstrāde un ieviešana
Līguma izpildītājs: SIA „Digitālās ekonomikas attīstības centrs”
Līguma izpildes datums: 2008.gada 31.marts
Līgumcena (bez PVN): 11761,00 LVL
Kontaktpersonas: Kristīne Zvirbule (kristine.zvirbulee-pasta simbolskm.gov.lv, 7078154); Baiba Erdmane (baiba.erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 7078102)

 


 


Uz augšu