Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 4000 euro līdz 42 000 euro

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums
 
Paziņojuma ievietošanas datums – 2017. gada 10.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2017/5
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” (2014–2020) starpposma ietekmes izvērtējums par periodu no 2014. līdz 2016. gadam”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67 330 208, e-pasts:  Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 22.februārim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2017. gada 8.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2017/4
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas telpu, pagalma un pieguļošās teritorijas uzkopšana”

Nolikums
Nolikuma pielikums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67 330 208, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 20.februārim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2017. gada 17.janvāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2017/2
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Atbildes

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67 330 208, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 30.janvārim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums
 
Paziņojuma ievietošanas datums – 2017. gada 10.janvāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2017/1
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”
 
Nolikums

Lēmums
 
Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, e-pasts:  Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 23.janvārim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2016. gada 28.oktobrī
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2016/23
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par viena jauna dienesta vieglā automobiļa nomu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Lēmums 

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 8.novembrim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2016. gada 20.oktobrī
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2016/20

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par jauna dienesta vieglā automobiļa nomu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Atbildes

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 31.oktobrim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 12.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2016. gada 2.augusts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2016/18

Plānotā iepirkuma priekšmets - „Kultūras ministrijas mājaslapas www.km.gov.lv dizaina un funkcionālā risinājuma izstrāde un ieviešana”

Nolikums

Lēmums 

Pasūtītāja kontaktpersona: Uldis Kalniņš, tālrunis + 371 67330340, fakss + 371 67330293, e-pasts: Uldis.Kalninse simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 15.augustam, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 12.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2016. gada 12.jūlijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2016/17

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Finanšu un ekonomiskie aprēķini publiskās un privātās partnerības projektam „Riharda Vāgnera Rīgas operteātra ēkas renovācija, esošās infrastruktūras apsaimniekošana un kultūras, mākslas nozares jaunrades attīstība””

Nolikums

Lēmums 

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 25.jūlijam, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.
 


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2016. gada 15. aprīlis
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2016/13

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Dzeramā avota ūdens un dabīgā minerālūdens iegādes, piegādes un ūdens sadales iekārtu nomas pakalpojumu sniegšana Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Lēmums 

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 26.aprīlim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums  

Paziņojuma ievietošanas datums – 2016. gada 8.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2016/7

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 21.martam, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 17.novembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/24
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Elektroenerģijas piegāde Kultūras ministrijas darbības nodrošināšanai”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv


Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 30.novembrim,  plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 29.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/17
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Dīzeļdegvielas iegāde Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Kultūras ministrijas dienesta transportlīdzekļu vajadzībām”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 10.jūlijam , plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 11.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/19
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 25.jūnijam , plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 14.aprīlis
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/10

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 5.maijam , plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2015. gada 27.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/7

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 13.aprīlim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2015. gada 17.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/5

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas telpu, pagalma un pieguļošās teritorijas uzkopšana”

Nolikums

Nolikuma 6.pielikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 2.martam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2015. gada 13.janvāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/2

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Muzeji 2015. gadā” maketa izgatavošana un iespiešana”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinska@ km.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 26.janvārim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21. kabinetā.


Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2014. gada 24.oktobrī
Iepirkumu identifikācijas numurs – RDMV 2014/6

Plānotā iepirkuma priekšmets – datoru ar operētājsistēmām piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma Pielikumā Nr.2.

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: RDMV direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Daiga Seikovska, tel. 29236867, e-pasts daiga.seikovskae simbolsrdmv.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 4.novembrim, plkst.11:00, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīga, Kr. Valdemāra iela 139, skolas kancelejā 203.kab., pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu (tajā skaitā ar kurjerpastu).

Lēmums un līgums


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2014. gada 23.oktobris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/21

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts:  Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 4.novembrim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2014. gada 4.septembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/17

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jomu analīze Latvijā, novērtējot Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanu laika posmā no 2012.-2014.gadam, ņemot vērā pamatnostādņu 5.sadaļā noteiktos politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus.”

Nolikums

Atbildes

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 3.oktobrim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 10.jūlijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – RDMV 2014/4

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: direktora vietnieks Jānis Avotnieks, tel. 67360207, e-pasts rdmve simbolsrdmv.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 22.jūlijam, plkst.11:00, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīga, Kr. Valdemāra iela 139, skolas kancelejā 203.kab., pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu (tajā skaitā ar kurjerpastu).

Lēmums

Līgums


Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 10.jūlijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – RDMV 2014/5

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana”

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (2014. gada 16.jūlijs)

Pasūtītāja kontaktpersona: direktora vietnieks Jānis Avotnieks, tel. 67360207, e-pasts rdmve simbolsrdmv.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 22.jūlijam, plkst.12:00, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīga, Kr. Valdemāra iela 139, skolas kancelejā 203.kab., pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu (tajā skaitā ar kurjerpastu).

Lēmums

Līgums (ISKU)

Līgums (AJ Produkti)


Ventspils mūzikas vidusskolas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 8.jūlijs
Iepirkumu identifikācijas numurs –VMV 2014/2

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Ventspils mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanu”

Nolikums

Kontaktpersona: Arnis Ašmis, tālrunis + 371 63622220, 371 29391212, e-pasts: arnisasmise simbolsinbox.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 6.augustam, plkst.13:00,Ventspils mūzikas vidusskolā. Adrese:  Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 4.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/12

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 16.jūnijam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2014. gada 10.maijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/11

Plānotā iepirkuma priekšmets –  „Atalgojuma analīze Baltijas valstu un pašvaldību profesionālajās koncertorganizācijās, teātros, operas un baleta teātros”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 22.maijam, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 25.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/10

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 7.aprīlim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 24.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/9

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zāļu mobilais aprīkojums”

Noteikumi

Izmaksu aprēķina veidne

Pasūtītāja kontaktpersona: Edvīns Pārups, tālrunis + 371 67330284, fakss + 371 67330293, e-pasts: Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv;

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 7.aprīlim, plkst.14:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 26.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/3

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Atbilde uz piegādātāja uzdoto jautājumu (2014.gada 5.marts)

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 10.martam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 21.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/5

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Ekspertu atlase projektu iesniegumu vērtēšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” un „Kultūras apmaiņa” ietvaros”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 4.martam, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21. kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 4.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2014/2

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Muzeji 2014. gadā” maketa izgatavošana un iespiešana”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinska@ km.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 17. februārim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21. kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2014. gada 3.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/12


Plānotā iepirkuma priekšmets – „Ekspertu atlase projektu iesniegumu vērtēšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” un „Kultūras apmaiņa” ietvaros”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 14. februārim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21. kabinetā.Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013. gada 20. decembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/19

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Transporta pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 6. janvārim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21. kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013. gada 16.decembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/20
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas Mūkusalas ielā 3, Rīgā apdrošināšana”

Noteikumi


Pasūtītāja kontaktpersona: Edvīns Pārups, tālrunis + 371 67330284, fakss + 371 67330293, e-pasts: Edvins.Parupse simbolskm.gov.lv


Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 3. janvārim, plkst.14:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21. kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013. gada 27.septembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/14
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par dienesta vieglās automašīnas šofera pakalpojuma sniegšanu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Ligita Raubena, tālrunis + 371 67330242, e-pasts: Ligita.Raubenae simbolskm.gov.lv (Kontaktpersona sniedz informāciju par iepirkuma tehnisko specifikāciju);

Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv (Kontaktpersona sniedz organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 9. oktobrim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013. gada 17.septembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/13
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par jauna dienesta vieglā automobiļa nomu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Atbilde

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Ligita Raubena, tālrunis + 371 67330242, e-pasts: Ligita.Raubenae simbolskm.gov.lv (Kontaktpersona sniedz informāciju par iepirkuma tehnisko specifikāciju);

Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv (Kontaktpersona sniedz organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 4. oktobrim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013. gada 13.maijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/9

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersonas: Signe Adamoviča, tālrunis + 371 67330266, fakss + 371 67330293, e-pasts: Signe.Adamovicae simbolskm.gov.lv , Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 28. maijam, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2013. gada 26.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/6
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana”

Nolikums

Atbilde

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293,
e-pasts Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 9.aprīlim, plkst.11:00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums


Paziņojuma ievietošanas datums - 2013. gada 6.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/3ETV
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Informācijas ievietošana drukātajos preses izdevumos projekta „Nacionālais integrācijas centrs” (Nr. IF/2011/1.b./1) ietvaros”.

Instrukcija

Pasūtītāja kontaktpersona: Zane Kronberga, e-pasts:Zane.Kronbergae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 18.martam, plkst.12:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013. gada 26.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/5

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Muzeji 2013. gadā” maketa izgatavošana, iespiešana un piegāde”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 12.martam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums – 2013. gada 07.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/3

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par degvielu, eļļu, autopiederumu iegādi un servisa pakalpojumu saņemšanu degvielas uzpildes stacijās Kultūras ministrijas dienesta transportlīdzekļu vajadzībām”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersonas: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv;  Ligita Raubena, tālrunis + 371 67330242, fakss + 371 67330293, e-pasts: Ligita.Raubenae simbolskm.gov.lv.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 20.februārim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013. gada 04.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2013/4

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas telpu, pagalma un pieguļošās teritorijas uzkopšana” (atkārtots iepirkums)

Nolikums

Nolikuma 6.pielikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersonas: Ligita Raubena, tālrunis + 371 67330242, fakss + 371 67330293, e-pasts: Ligita.Raubenae simbolskm.gov.lv, Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 15.februārim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012. gada 15.novembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2012/15

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Mobilo sakaru pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Lēmums 

Pasūtītāja kontaktpersonas: Niks Beļakovs, tālrunis + 371 67330330, fakss + 371 67330293, e-pasts: Niks.Belakovse simbolskm.gov.lv, Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada  28.novembrim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012. gada 06.novembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2012/18

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Dienesta vieglās automašīnas autovadītāja pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersonas: Ligita Raubena, tālrunis + 371 67330242, fakss + 371 67330293, e-pasts: Ligita.Raubenae simbolskm.gov.lv, Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada  20 .novembrim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012. gada 25.septembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2012/14

Plānotā iepirkuma priekšmets –„Kultūras ministrijas telpu, pagalma un pieguļošās teritorijas uzkopšana”

Nolikums
Nolikuma 6.pielikums

Pasūtītāja kontaktpersonas: Ligita Raubena, tālrunis + 371 67330242, fakss + 371 67330293, e-pasts: Ligita.Raubenae simbolskm.gov.lv, Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 10. oktobrim, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012. gada 26.jūlijs

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2012/11

Plānotā iepirkuma priekšmets –„Par elektroapgādes ārējo tiklu būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādi jaunam, jaudīgākam elektroenerģijas jaudas pieslēgumam Kultūras ministrijas ēkā”

Nolikums (.doc)

Atbilde uz pretendenta jautājumu

Pasūtītāja kontaktpersonas: Ligita Raubena, tālrunis + 371 67330242, fakss + 371 67330293, e-pasts: Ligita.Raubenae simbolskm.gov.lv, Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 10. augustam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012. gada 26.jūnijs

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2012/9

Plānotā iepirkuma priekšmets –"Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana"

Nolikums. (.doc)

Pasūtītāja kontaktpersonas: Signe Adamoviča, tālrunis + 371 67330266, fakss + 371 67330293, e-pasts: Signe.Adamovicae simbolskm.gov.lv , Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 9. jūlijam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012. gada 14.jūnijs

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2012/8

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Dienesta vieglās automašīnas autovadītāja pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums. (.doc)
Nolikums. (.pdf)

Pasūtītāja kontaktpersonas: Ligita Raubena, tālrunis + 371 67330242, fakss + 371 67330293, e-pasts: Ligita.Raubenae simbolskm.gov.lv, Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 27. jūnijam, plkst.11:00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 31.maijs

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2011/10

Plānotā iepirkuma priekšmets – Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana

iepirkuma noteikumi .pdf

iepirkuma noteikumi .doc

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 13.jūnijam, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab. 


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 28.aprīlis

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2011/8

Plānotā iepirkuma priekšmets – Pētījums „Valsts kultūrizglītības iestāžu piedāvājuma atbilstība darba tirgum”

iepirkuma noteikumi .pdf

iepirkuma noteikumi .doc


Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 11.maijam, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 29.marts

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2011/6

Plānotā iepirkuma priekšmets – pētījums „Valsts kultūrizglītības iestāžu piedāvājuma atbilstība darba tirgum”

iepirkuma noteikumi .pdf

iepirkuma noteikumi .doc


Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 11.aprīlim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 29.marts

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2011/5/EEZ

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par divu grāmatu „Patība. Personības ceļā uz laikmetīgo mākslu – Padomju Latvijas 60.- 80.gadi” latviešu valodā un angļu valodā tipogrāfisko izdošanu” Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansētā individuālā projekta NR. LV0034 „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam” 5.aktivitātes ietvaros

iepirkuma noteikumi .pdf

iepirkuma noteikumi .doc


Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 11.aprīlim, plkst. 10:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par  B pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 16.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2011/4/EEZ
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Nonkonformisma kolekcijas J. A. Putrāma mākslas darba „Kamikadze – propagandists” restaurācija Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansētā individuālā projekta Nr. LV0034 „Padomju perioda  nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam” 2.aktivitātes ietvaros

iepirkuma noteikumi .pdf

iepirkuma noteikumi .doc


Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 25.martam, plkst. 12:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 15.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2011/4
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Degvielas, degvielas uzpildes stacijās iegādājamo preču un pakalpojumu iegāde Kultūras ministrijas dienesta transportlīdzekļu vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 28.februāris, plkst.11.00.

Iepirkuma noteikumi .pdf

Iepirkuma noteikumi .doc


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 26.janvāris

Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2011/2/EEZ

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par tulku iepirkumu Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma kataloga – grāmatas „Patība. Personības ceļā uz laikmetīgo mākslu – Padomju Latvija  60.- 80.tie gadi” izveidei Eiropas Ekonomiskās zonas  līdzfinansētā individuālā projekta Nr. LV 0034 „Padomju nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam”  5.aktivitātes (izpēte un publikācija) ietvaros”

Paredzamais līguma izpildes termiņš – 10 dienas no līguma noslēgšanas dienas

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 28.janvāris, plkst.14.00.

Iepirkuma noteikumi .pdf

Iepirkuma noteikumi .doc


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 14.janvāris

Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2011/1/EEZ

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par tulku iepirkumu Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma kataloga – grāmatas „Patība. Personības ceļā uz laikmetīgo mākslu – Padomju Latvija  60.- 80.tie gadi” izveidei Eiropas Ekonomiskās zonas  līdzfinansētā individuālā projekta Nr. LV 0034 „Padomju nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam”  5.aktivitātes (izpēte un publikācija) ietvaros”

Paredzamais līguma izpildes termiņš –

1)      Iepirkuma priekšmeta I, II daļā – 14 dienas no līguma noslēgšanas dienas;

2)      Iepirkuma priekšmeta III, VI daļā – 10 dienas no līguma noslēgšanas dienas

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 20.janvāris, plkst.10.00.

Iepirkuma noteikumi .pdf

Iepirkuma noteikumi .doc

 


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 13.decembris

Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2010/8/EEZ

Plānotā iepirkuma priekšmets –„Par korektoru pakalpojumiem latviešu valodā un angļu valodā Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma kataloga – grāmatas „PATĪBA. PERSONĪBAS CEĻĀ UZ LAIKMETĪGO MĀKSLU – Padomju Latvijas 60.- 80.tie gadi” izveidei EEZ finanšu instrumenta sadarbības līguma Nr. LV0034 individuālajā projektā „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam” īstenošanas ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2010.gada 27.decembris,
plkst.11.00.

Iepirkuma noteikumi
.pdf

Iepirkuma noteikumi .doc


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par  B pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 13.decembris

Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/7/EEZ
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Nonkonformisma J. A. Putrāma mākslas darba „Kamikadze – propagandists” restaurācija Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansētā individuālā projekta Nr. LV0034 „Padomju perioda  nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam” 2.aktivitātes ietvaros

iepirkuma noteikumi .pdf

iepirkuma noteikumi .docPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 20.decembrim, plkst. 12:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.

 


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 9.decembris
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2010/6/EEZ
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par tulku iepirkumu Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma kataloga – grāmatas „Patība. Personības ceļā uz laikmetīgo mākslu – Padomju Latvija  60.- 80.tie gadi” izveidei Eiropas Ekonomiskās zonas  līdzfinansētā individuālā projekta Nr. LV 0034 „Padomju nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam”  5.aktivitātes (izpēte un publikācija) ietvaros”
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 14 dienas no līguma noslēgšanas
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2010.gada 16.decembris, plkst.10.00.


Iepirkuma noteikumi


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 9.decembris
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2010/11
Plānotā iepirkuma priekšmets –Menedžmenta pakalpojumi Venēcijā (Itālija) 54.Venēcijas mākslas biennālē
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas līdz 2011.gada 15. decembris


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2010.gada 14.decembris
, plkst.16.00.

Iepirkuma noteikumi


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 2.decembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/10
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas telpu, pagalma un pieguļošās teritorijas uzkopšana”


iepirkuma noteikumi

teritorijas plāns (4.pielikums iepirkuma noteikumiem)

atbildes uz jautājumiem Nr.1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 13.decembrim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par  B pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 1.decembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/5/EEZ
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par korektoru pakalpojumiem latviešu valodā un angļu valodā Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma kataloga – grāmatas „PATĪBA. PERSONĪBAS CEĻĀ UZ LAIKMETĪGO MĀKSLU – Padomju Latvijas 60.- 80.tie gadi” izveidei
Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansētā individuālā projekta Nr. LV0034 „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam” 5.aktivitātes (Izpēte un publikācijas) ietvaros.

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 6.decembrim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.

Iepirkuma noteikumi (PDF)

Iepirkuma noteikumi (doc)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 7.decembrim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 4.novembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/5
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Vieglā automobiļa noma Kultūras ministrijas vajadzībām” (atkārtots iepirkums)

iepirkuma noteikumi

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 15.novembrim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab.

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 19.oktobris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/4
Plānotā iepirkuma priekšmets – Vieglā automobiļa noma Kultūras ministrijas vajadzībām

iepirkuma noteikumi

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 1.novembrim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kab

 


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 4.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/2
Plānotā iepirkuma priekšmets – Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana
Kontaktpersona – Dace Vilsone, e-pasts: dace.vilsone @km.gov.lv.

Iepirkuma noteikumi

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010. gada 21. jūnijs, plkst. 11:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 23.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/ 3/EEZ
Plānotā iepirkuma priekšmets – Mākslas eksperts  - izdevuma  tehniskais  redaktors

Kontaktpersona – Māra Ādiņa,  e-pasts: pastse simbolskm.gov.lv.

iepirkuma noteikumi

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 8.aprīlim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā. Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 23.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/2/EEZ
Plānotā iepirkuma priekšmets – Mākslas eksperts  - izdevuma zinātniskais redaktors

Kontaktpersona – Māra Ādiņa,  e-pasts: pastse simbolskm.gov.lv.

iepirkuma noteikumi

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 8.aprīlim, plkst. 11:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2010. gada 16.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2010/1/EEZ
Plānotā iepirkuma priekšmets – Mākslas eksperts mākslas darbu atlases un krājuma izpētes nodrošināšanai

Kontaktpersona – Kristīne Lesiņa - Rāviņa,  e-pasts: pastse simbolskm.gov.lv.

iepirkuma noteikumi

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010. gada 1.aprīlis, plkst. 11:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2009. gada 2.decembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2009/13
Plānotā iepirkuma priekšmets – Kultūras ministrijas telpu, pagalma un pieguļošās teritorijas uzkopšana
Kontaktpersona – Ligita Raubena, tālr:67330242, e-pasts: ligita.raubena @km.gov.lv.

iepirkuma noteikumi

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2009. gada 18.decembris, plkst. 10:00