Lēmums par cenu aptaujas rezultātiem

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem publicēts KM mājaslapā: 2011.gada 29.novembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums: 2011.gada 21.novembris;
Iepirkuma priekšmets: Par ziedu un ziedu izstrādājumu piegādi;
Līguma izpildītājs iepirkumā– SIA  „Savita” ,reģ. nr. 40003876654,
Vagonu iela 27-7, Rīga, LV-1009
Līgumcena (bez PVN): LVL 2999,00
Līguma izpildes termiņš:
  1 (viens) gads no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.
Kontaktpersona: Iveta Jasinska (iveta.jasinskae simbolskm.gov.lv, 67330242).


Lēmums par cenu aptaujas rezultātiem

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem publicēts KM mājaslapā: 2011.gada 16.novembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums: 2011.gada 10.novembris;
Iepirkuma priekšmets: Par lietošanā nodoto paklāju maiņas pakalpojumu;
Līguma izpildītājs iepirkumā– A/S „Emblēmu paklāju serviss”, reģ. nr.: 4003188248,
Bukaišu iela 3a, Rīga, LV-1004
Līgumcena (bez PVN): LVL 400,00
Līguma izpildes termiņš:  1 (viens) gads no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.
Kontaktpersona: Iveta Jasinska (iveta.jasinskae simbolskm.gov.lv, 67330208); Ligita Raubena (ligita.raubenae simbolskm.gov.lv, 67330242).


Lēmums par cenu aptaujas rezultātiem

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem publicēts KM mājaslapā: 2011.gada 07.novembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums: 2011.gada 02.novembris;
Iepirkuma priekšmets: Par kancelejas preču iegādi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai;
Līguma izpildītājs iepirkumā– SIA „Daiļrade EKSPO”, reģ. nr. 40003275761,
Čiekurkalna 1. līnija 11, Rīga, LV-1026
Līgumcena (bez PVN): LVL 2999,00
Līguma izpildes termiņš:
  5 (pieci) gadi no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.
Kontaktpersona: Iveta Jasinska (iveta.jasinskae simbolskm.gov.lv, 67330208); Ligita Raubena (ligita.raubenae simbolskm.gov.lv, 67330242).


 Lēmums par cenu aptaujas rezultātiem

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem publicēts KM mājaslapā: 2011.gada 28.oktobrī;
Lēmuma pieņemšanas datums: 2011.gada 25.oktobris;
Iepirkuma priekšmets: Kultūras ministrijas īpašumā esošu 142 mākslas darbu apdrošināšana;
Uzvarētājs un līguma izpildītājs iepirkumā– AAS „Balva” reģ.nr. 40003064944, E.Birznieka-Upīša iela 12,Rīga, LV-1050
Līgumcena (bez PVN): LVL 1050,00.
Līguma izpildes termiņš:  5 (pieci) gadi no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.
Kontaktpersona: KM Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vadītājs Jānis Garjāns (+371 67330301, e-pasts: janis.garjanse simbolskm.gov.lv)


Lēmums par cenu aptaujas rezultātiem

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem publicēts KM mājaslapā: 2009.gada 26.jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums: 2009.gada 19.jūnijs;
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2009/6
Iepirkuma priekšmets: Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana
Iepirkuma priekšmeta I daļa – vortāla www.kultura.lv uzturēšana trīs valodās – latviešu, angļu, krievu
Uzvarētājs un līguma izpildītājs iepirkuma priekšmeta I daļā – SIA „LETA”, reģ.nr. 40003229349, Marijas iela 2,Rīga, LV-1502
Līgumcena (bez PVN): LVL 23964.00


Uzvarētājs iepirkuma priekšmeta II daļā – vortāla www.kultura.lv uzturēšana piecās valodās – latviešu, angļu, krievu, franču, vācu
LR Kultūras ministrija pārtrauc cenu aptauju iepirkuma priekšmeta II daļā, jo šobrīd Pasūtītājam finansiālu apsvērumu dēļ nav iespējams noslēgt līgumu par uzvarētāja SIA „LETA” piedāvāto līgumcenu.
Kontaktpersona: Dace Vilsone (+ 371 67078135, e-pasts: Dace.Vilsonee simbolskm.gov.lv)Lēmums par iepirkumu procedūras pārtraukšanu

Paziņojums par cenu aptauju publicēts KM mājaslapā: 2008.gada 14.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 8.jūlijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/85
Iepirkuma priekšmets: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" funkciju un finanšu pārskata audits

Iepirkumu procedūra pārtraukta pamatojoties uz iepirkumu komisijas 2008.gada 8.jūlija lēmumu un Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.daļu.
Kontaktpersona: Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 7078102)


Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par cenu aptauju publicēts KM mājaslapā: 2008.gada 14.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 6.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/91
Iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norišu Mežaparkā informatīvo LED diožu ekrānu pilna apjoma tehniskais nodrošinājums
Līguma izpildītājs: SIA „PRO 1 STAGE”. Reģ.nr.LV50003385531, juridiskā adrese: Brīvības iela 104-20, Rīga, LV-1001
Līguma izpildes datums: 2008.gada 13.jūlijs
Līgumcena (bez PVN): 16377,06 LVL
Kontaktpersona: Baiba Erdmane (
Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 7078102)


Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par cenu aptauju publicēts KM mājaslapā: 2008.gada 14.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 6.jūnijs
Iepirkuma identifikācijas nr.KM/2008/92
Iepirkuma priekšmets: Pārvietojamo sanitāro mezglu nodrošinājums XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku vajadzībām
Līguma izpildītājs: SIA „PRO 1 SERVICE”. Reģ.nr.LV40003392156, juridiskā adrese: Brīvības iela 104-20, Rīga, LV-1001
Līguma izpildes datums: 2008.gada 13.jūlijs
Līgumcena (bez PVN): 27793,88 LVL
Kontaktpersona: Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 7078102)


Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par cenu aptauju publicēts KM mājaslapā: 2007.gada 18.jūlijā
Lēmuma pieņemšanas datums: 2007.gada 29.augusts
Iepirkuma priekšmets: Projekta „Vācijas kultūras mēnesis” kultūras programmas sagatavošana un vadība
Līguma izpildītājs: Biedrība „Unforgettable Culture Projects”
Līguma izpildes datums: 2008.gada 1.jūlijs
Līgumcena (bez PVN): 30 000,- LVL
Kontaktpersona: Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 7078102)

Uz augšu