Cenu aptaujas

Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums – 2014. gada 6.maijs
Plānotā iepirkuma priekšmets – Latvijas Nacionālās bibliotēkas tehniskās ēkas, Rīgā, Mūkusalas ielā 5 energosertifikācija
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 3 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Kontaktpersona: Edvīns Pārups 67330284, e-pasts:Edvins.parupse simbolskm.gov.lv

Iepirkumu procedūras dokumenti:

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets), vai elektroniski: pastse simbolskm.gov.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 10. maijs 14:00.


Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011. gada 10.februāris
Plānotā iepirkuma priekšmets – Izdevuma maketa izstrāde
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2011. gada 18.februāra – 14.martam

 

Kontaktpersona: Māra Ādiņa, + 371 67330265, e-pasts: Mara.Adinae simbolskm.gov.lv

Iepirkumu procedūras dokumenti:
• Iepirkuma noteikumi

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 16. februāris 11:00.


Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2009. gada 21.maijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2009/6
Plānotā iepirkuma priekšmets – Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2009. gada 7. jūlija līdz 2010. gada 7. jūlijam

Kontaktpersona:
Dace Vilsone, + 371 67078135, e-pasts:Dace.Vilsonee simbolskm.gov.lv ;

Iepirkumu procedūras dokumenti:

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2009. gada 15. jūnijs  plkst. 16:00.


Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 21.novembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/169
Plānotā iepirkuma priekšmets – Biroja mēbeļu un biroja iekārtojuma izgatavošanas (ja attiecināms), piegādes un uzstādīšanas pakalpojuma iepirkums Kultūras ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, mērķi un tā gala rezultātu.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2009. gada 31.marts
Kontaktpersonas:
Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts:Baiba.Erdmanee simbolskm.gov.lv;
Agra Ločmele, +371 67330225, e-pasts: Agra.Locmelee simbolskm.gov.lv;

Iepirkumu procedūras dokumenti

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 12. decembris plkst. 16:00


Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 15.maijā
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/93
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādes Latvijas Dzelzceļa muzejā „Es vidū” ekspozīcijas tehniskā aprīkojuma nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 22 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 3.augusts
Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

Pretendenti var saņemt iepirkumu procedūras dokumentus (iepirkuma noteikumi
pretendenta apliecinājums, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma forma) Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā, darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 6. jūnijs plkst. 16:00

GROZĪJUMI 


Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.maijā
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/90
Plānotā iepirkuma priekšmets – Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" funkciju un finanšu pārskata audits
Paredzamā līgumcena - līdz 15 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augustam
Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

Pretendenti var saņemt iepirkumu procedūras dokumentus (iepirkuma noteikumi
pretendenta apliecinājums, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma forma) Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā, darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 6. jūnijs plkst. 16:00


Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.maijā
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/92
Plānotā iepirkuma priekšmets – Pārvietojamo sanitāro mezglu nodrošinājums XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku vajadzībām
Paredzamā līgumcena - līdz 35 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs
Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

Pretendenti var saņemt iepirkumu procedūras dokumentus (iepirkuma noteikumi
pretendenta apliecinājums, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma forma) Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā, darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 6. jūnijs plkst. 16:00

GROZĪJUMI (publicēts 23.05.2008.)

GROZĪJUMI 2
[27.05.2008.]


Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.maijā
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/91
Plānotā iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norišu Mežaparkā informatīvo LED diožu ekrānu pilna apjoma tehniskais nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 20 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs
Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

Pretendenti var saņemt iepirkumu procedūras dokumentus (iepirkuma noteikumi
pretendenta apliecinājums, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma forma) Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā, darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 6. jūnijs plkst. 16:00

GROZĪJUMI
[27.05.2008.]


Paziņojums par cenu aptauju

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.maijā
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/90
Plānotā iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norišu Doma laukumā informatīvo LED diožu ekrānu pilna apjoma tehniskais nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 26 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs
Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

Pretendenti var saņemt iepirkumu procedūras dokumentus (iepirkuma noteikumi
pretendenta apliecinājums, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma forma) Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā, darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 6. jūnijs plkst. 16:00

 
GROZĪJUMI
[27.05.2008.]


Izsludināta cenu aptauja „Par projekta „Vācijas kultūras mēnesis” kultūras programmas sagatavošanu un vadību

Plānotā iepirkuma priekšmets – Projekta „Vācijas kultūras mēnesis” kultūras programmas sagatavošana un vadība;

Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2007/7
Paredzamā līgumcena – no 10 000 līdz 50 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 12 mēneši;
Kontaktpersona – Dace Vilsone (Dace.Vilsonee-pasta simbolskm.gov.lv 7078135) Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 7078102)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2007. gada 10.augusts plkst. 12.00.
[18.07.2007.]