Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Publiskie iepirkumi > Plānotie iepirkumi > Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma B.daļu

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma B.daļu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B daļas pakalpojumu iepirkumu
(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkts)

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 16.novembrī
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/23
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Mācību programma patvēruma meklētājiem – ievadkurss par Latviju”
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2016.gada 29.janvārim.

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Ilgmārs Lejnieks, tālrunis + 371 67330317, fakss + 371 67330293, e-pasts: Ilgmars.Lejniekse simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 19.novembrim, plkst. 15:00, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B daļas pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 18.septembrī
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/22
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Grāmatas maketa sagatavošana un iespiešana par apstiprināto projektu īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros”
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2017.gada 31.jūlijam.

Nolikums

Lēmums 

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 30.septembrim, plkst. 11:00, Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


 

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B daļas pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 30.junijā
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/20
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Grāmatas maketa sagatavošana par apstiprināto projektu īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros”
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Nolikums

Lēmums

 
Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 20. jūlijam, plkst. 11:00, Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.

Iepirkums izbeigts, jo 2015.gada  20. jūlijā netika iesniegts neviens piedāvājums.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B daļas pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 30.marts
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/8
Plānotā iepirkuma priekšmets – Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Kultūras ministrijas komandējumu organizēšanai
Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk 5 (pieci) gadi no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Atbildes

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e –pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 15.aprīlim, plkst. 11.00, Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B daļas pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 12.februārī
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/4
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Radošās darbības nedēļas „radi!” norises un tā centrālā notikuma – konferences „Kultūras un radošo industriju pārneses process” Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai”,
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2015.gada 31.martam.

Nolikums

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 23.februārim, plkst. 11:00, Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par B daļas pakalpojumu iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015. gada 10.februārī
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2015/3
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Pasākuma organizēšanas pakalpojums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norisei”,
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2015.gada 31.martam.

Nolikums  

Lēmums

Pasūtītāja kontaktpersona: Iveta Jasinska, tālrunis + 371 67330208, fakss + 371 67330293, e-pasts: Iveta.Jasinskae simbolskm.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 20.februārim, plkst. 11:00, Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 21.kabinetā.


 
Arhīvs

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013. gads

2014. gads 

 

Uz augšu