Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 1. decembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/179
Plānotā iepirkuma priekšmets- Kultūras ministrijas un Latvijas kultūras institūciju līdzdalības nodrošināšana Baltijas jūras valstu kultūras forumā „ARS Baltica” 2009.gadā
Paredzamā līgumcena - līdz 4 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2009. gada 31.decembris;
Kontaktpersona – Janīna Tiškina, tālr: +37167078130, fakss: +37167078106, e-pasts: janina.tiskinae simbolskm.gov.lv.

tehniskā specifikācija

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets), Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 5.decembris plkst. 16:00

 

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25.novembris
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/178
Plānotā iepirkuma priekšmets- Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” funkciju un finanšu pārskata audits
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.decembris;
Kontaktpersona – Baiba Zakevica, tālr: +37167078111, e-pasts: baiba.zakevicae simbolskm.gov.lv

tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā (21.kabinets), Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 1.decembris plkst. 16:00
dace.vilsonee simbolskm.gov.lv
_______________________________________________________________

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 23.oktobris
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/176
Plānotā iepirkuma priekšmets: Programmatūras iepirkums Kultūras ministrijas vajadzībām
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008.gada 30.novembris;
Kontaktpersona – Niks Beļakovs, tālr: +37167078155, fakss: +37167078105, e-pasts:
niks.belakovse simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
apliecinājums
tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 29.oktobris plkst. 16:00
_______________________________________________________________

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 23.oktobris
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/175
Plānotā iepirkuma priekšmets: Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas FIBU aktualizēšana un uzturēšana
Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008.gada 30.decembris;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane ((/UI/baiba.erdmanee simbolskm.gov.lv">baiba.erdmanee simbolskm.gov.lv
tālr: +37167078102, fakss:+37167078106)

tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 27.oktobrī plkst. 16:00
_______________________________________________________________

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 9.oktobrī
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/173
Plānotā iepirkuma priekšmets – Projekta „Kultūras kanons” publicitātes kampaņas organizēšana
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2009. gada 30. janvāris.

Pretendentam jānodrošina šādi pakalpojumi:
- nodrošināt sadarbību ar medijiem, lai veicinātu informācijas izplatīšanu par projekta „Kultūras kanons” norisi;
- 2 preses konferenču organizēšana (t.sk. preses relīzes, preses mapes sagatavošana);
- publicitātes akciju nodrošināšana Latvijas lielākajos plašsaziņas laikrakstos un žurnālos;
- veikt reklāmas projektu dokumentāciju;
- reklāmas kartiņu izgatavošana un izplatīšana;
- par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.

Pretendentam izvirzītās prasības:
• pieredze liela mēroga pasākumu projektu vadībā;
• pieredze darbā ar kultūras projektiem.

Pretendentam jāiesniedz:
- Pakalpojuma sniedzēju pieredzes apraksts;
- Piedāvājuma tāme;
- Piedāvājuma publicitātes pasākumu laika grafiks.

Kontaktpersona – Laura Efeja-Reinšmite (/UI/Laura.Efejae simbolskm.gov.lv">Laura.Efejae simbolskm.gov.lv , 67078116)

tehniskā specifikācija


Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 13.oktobris plkst. 16.00.

_______________________________________________________________

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 19.septembris
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/172
Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku finanšu pārskata audita veikšana
Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008.gada 15.decembris;
Kontaktpersona – Juris Šumeiko (juris.sumeikoe simbolskm.gov.lv
tālr: +37167078119, fakss:+37167078106)

tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 24.septembris plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 24.jūlijs
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/163
Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises noslēguma posma vecākais grāmatvedis
Īss veicamo pienākumu apraksts:
• veikt finanšu uzskaites darbu un grāmatvedības pienākumus, kas saistīti ar Dziesmu un deju svētkiem:
• kontrolēt pirmdokumentu atbilstību LR normatīvajiem aktiem;
• veikt ar Dziesmu un deju svētku budžetu saistītos grāmatojumus;
• sagatavot maksājumu uzdevumus apmaksas veikšanai Valsts kasē;
• pēc Dziesmu svētku un deju svētku budžeta izpildes sniegt atskaiti par tāmju izpildēm.
• Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
Pretendentam izvirzītās prasības:
▪ vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
▪ nozarei atbilstoša izglītība.
Paredzamā līgumcena - līdz 2 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.septembris
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts:
Baiba.Erdmanee simbolskm.gov.lv

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 28.jūlijs plkst. 12:00

 Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 24.jūlijs
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/161
Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises noslēguma posma pirmais grāmatvedis
Īss veicamo pienākumu apraksts:
• veikt finanšu uzskaites darbu un grāmatvedības pienākumus, kas saistīti ar Dziesmu un deju svētkiem:
• kontrolēt pirmdokumentu atbilstību LR normatīvajiem aktiem;
• veikt ar Dziesmu un deju svētku budžetu saistītos grāmatojumus;
• sagatavot maksājumu uzdevumus apmaksas veikšanai Valsts kasē;
• Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
Pretendentam izvirzītās prasības:
▪ vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
▪ nozarei atbilstoša izglītība.
Paredzamā līgumcena - līdz 2 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.septembris

Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts:
Baiba.Erdmanee simbolskm.gov.lv

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 28.jūlijs plkst. 12:00Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 24.jūlijs
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/162
Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises noslēguma posma otrais grāmatvedis
Īss veicamo pienākumu apraksts:
• veikt finanšu uzskaites darbu un grāmatvedības pienākumus, kas saistīti ar Dziesmu un deju svētkiem:
• kontrolēt pirmdokumentu atbilstību LR normatīvajiem aktiem;
• veikt ar Dziesmu un deju svētku budžetu saistītos grāmatojumus;
• sagatavot maksājumu uzdevumus apmaksas veikšanai Valsts kasē;
• Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
Pretendentam izvirzītās prasības:
▪ vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
▪ nozarei atbilstoša izglītība.
Paredzamā līgumcena - līdz 2 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.septembris
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts:
Baiba.Erdmanee simbolskm.gov.lv

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 28.jūlijs plkst. 12:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 26.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/158
Plānotā iepirkuma priekšmets – Nošu partitūru datorsalikums XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Sakrālās mūzikas koncerts nodrošināšanai
Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 5.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts:
Baiba.Erdmanee simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
apliecinājums
tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 30.jūnijs plkst. 15:00Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 26.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/157
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku rāciju nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts:
Baiba.Erdmanee simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
apliecinājums
tehniskā specifikācija
pielikums nr.1.
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 30.jūnijs plkst. 15:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 26.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/159
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju norises Mežaparka Noslēguma koncerts bezvadu mikrofonu nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts:
Baiba.Erdmanee simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
apliecinājums
tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 30.jūnijs plkst. 17:00

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/151
Plānotā iepirkuma priekšmets – CO2 gāzes papīra pūtējstobru nodrošinājums XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku vajadzībām
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts:
Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
tehniskā specifikācija
apliecinājums
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/150
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku identifikācijas aproču tehniskais nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
tehniskā specifikācija
pielikums nr. 1
pielikums nr. 2
apliecinājums
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/149
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norišu Vērmanes dārzā un Kronvalda parkā LED diožu ekrāna tehniskais nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
tehniskā specifikācija
apliecinājums
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/146
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku elektronisko biļešu kontroles nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
tehniskā specifikācija
apliecinājums
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/137
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku pilsētvides informatīvo materiālu izgatavošana
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 14.jūlijs;
Kontaktpersona – Inta Šoriņa, tālr: +37167228020, e-pasts: intae-pasta simbolsdziesmusvetki2008.lv

tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16.jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/136
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku pilsētvides informatīvo materiālu izvietošana, uzraudzība un demontāža
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 14.jūlijs;
Kontaktpersona – Inta Šoriņa, tālr: +37167228020, e-pasts: intae-pasta simbolsdziesmusvetki2008.lv

tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16.jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12. jūnijā
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/129
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Par Kultūras ministrijas telpu uzkopšanu”
Paredzamā līgumcena - līdz LVL 6000,00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2008.gada 31.decembrim
Pretendentam jānodrošina šādi pakalpojumi:
- Telpu uzkopšana – darba galdu, dokumentu skapju, palodžu, radiatoru, biroja tehnikas un citu brīvo virsmu tīrīšana vienu reizi nedēļā;
- Parketa grīdas sagatavošana vaskošanai, vaskošana un spodrināšana 1(vienu) reizi ceturksnī un parketa grīdas ikdienas uzkopšana;
- Ikdienas mīkstā grīdas paklāja tīrīšana ar putekļu sūcēju un flīžu grīdas mazgāšana;
- Ikdienas sanitāro (četras) telpu uzkopšana;
- Ikdienas papīrgrozu iztukšošana.
Kontaktpersona – Ligita Raubena, tel. 7078165, mob.tālr.26304461, e-pasts: ligita.raubenae-pasta simbolskm.gov.lv

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16. jūnija plkst.16:00.

tehniskā specifikācija


Tiek pārtraukta iepirkumu procedūra „Uz apkopējas amatu Kultūras ministrijas telpu uzkopšanai’’ 2 (divas vakances); Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2008/118, bez rezultātiem


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/122
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Atklāšanas koncerts dejotāju tērpu īres nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 5.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

tehniskā specifikācija
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16.jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.jūnijā
Plānotā iepirkuma priekšmets – „Portāla kultura.lv informatīvo materiālu izgatavošana un izplatīšana Rīgas klubos un kafejnīcās”
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš –16.jūlijs;
Pretendentam jānodrošina šādi pakalpojumi:
- Informatīvo materiālu- kartiņu izgatavošana;
- Kartiņu tirāža 55 000 eks. ;
- izmērs - 10,5x14,8cm;
- kartiņu izplatīšana Rīgas klubos un kafejnīcās
- kartiņu izplatīšanas laiks no 25. jūnija līdz 16. jūlijam
Kontaktpersona – Dace Vilsone (Dace.Vilsonee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078135)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16.jūnijā plkst. 16.00.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12. jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/141
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XIV DEJU SVĒTKU NORISES TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS IZSTĀDES LATVIJAS DZELZCEĻA MUZEJĀ „ES VIDŪ”GRIESTU KONSTRUKCIJU NODROŠINĀJUMS
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 14.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
tehniskā specifikācija
apliecinājums
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16. jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 11. jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/135
Plānotā iepirkuma priekšmets: Serveru iepirkšana Kultūras ministrijas vajadzībām
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30. jūnijs
Kontaktpersona – Niks Beļakovs (niks.belakovse-pasta simbolskm.gov.lv, 67078155)

tehniskā specifikācija tiek izsniegta pēc pieprasījuma

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16.jūnijs, plkst.16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 11. jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/134
Plānotā iepirkuma priekšmets: Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Kultūras ministrijas ēkā Antonijas ielā 9
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30. jūnijs
Kontaktpersona – Ligita Raubena(ligita.raubenae-pasta simbolskm.gov.lv, tel. 67078165, mob.tālr.26304461 )

tehniskā specifikācija

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16.jūnijs, plkst.16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 11. jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/133
Plānotā iepirkuma priekšmets: Piekļuves kontroles sistēmas ierīkošana Kultūras ministrijas ēkā
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30. jūnijs
Kontaktpersona – Ligita Raubena(ligita.raubenae-pasta simbolskm.gov.lv, tel. 67078165, mob.tālr.26304461 )

tehniskā specifikācija

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16.jūnijs, plkst.16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/126
Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku transporta pakalpojumu nodrošinājums
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 12.jūlijs;
Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

iepirkuma noteikumi
tehniskā specifikācija
tehniskās specifikācijas pielikums Nr1
tehniskās specifikācijas pielikums Nr2
tehniskās specifikācijas pielikums Nr3
apliecinājums
finanšu piedāvājuma forma

Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16.jūnijs plkst. 16:00


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums
Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/132
Plānotā iepirkuma priekšmets – ”XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises „Gājiens” projekta vadītājs”

Īss veicamo pienākumu apraksts:
* vadīt un plānot projekta norisi;
* veikt nepieciešamā personāla atlasi;
* koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
* noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
* koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
* atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
* uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
* par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.

Pretendentam izvirzītās prasības:
* vismaz 3 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
* nozarei atbilstoša izglītība.

Paredzamā līgumcena - līdz 2000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 12.jūlijs
Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 16. jūnijs.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums
Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 6. jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/125

Plānotā iepirkuma priekšmets – Eksperta pakalpojumi individuālo projektu iesniegumu vērtēšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” otrā atklātā konkursa ietvaros
Paredzamā līgumcena – eksperta samaksa par viena projekta izvērtēšanu 100 LVL (pirms nodokļu nomaksas); paredzamā līgumcena līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.septembris;
Kontaktpersona – Sanita Rancāne (Sanita.Rancanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67330235)
tehniskā specifikācija

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles daļā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 11. jūnija plkst. 12:00.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums: 2008.gada 5.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs: KM/2008/121
Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku tehniskās ekspluatācijas koordinators objektos Arēna Rīga un Daugavas stadions
Īss veicamo pienākumu apraksts:
* uzraudzīt projekta tehnisko realizāciju atbilstoši mākslinieciskajām iecerēm un iepirkumiem attiecīgajā objektā tai skaitā:
- pasākuma audiovizuālā realizācija;
- pasākuma skaņas gaismas un konstrukciju nodrošinājums;
- televīzijas aprīkojums;
- pagaidu žogu un papildžogu ekspluatācija;
- sanitārtehnisko mezglu (WC) nodrošinājums;
- informācijas centru realizācija;
- NMP, policijas, ugunsdrošības dienestu darbības;
- apsardzes nodrošinājums;
- elektrības pieslēgumu aprīkojuma ekspluatācija;
- biļešu kontrolieru un vietu ierādītāju nodrošinājuma uzraudzība objektā;
- tirdzniecības realizācijas uzraudzība;
- ēdināšanas vietu realizācijas uzraudzība;
- aizskatuves teritorijas realizācijas uzraudzība;
- rāciju nodrošinājuma realizācijas uzraudzība;
- autocaurlaižu, aproču un ID karšu sistēmas ekspluatācijas uzraudzība;
- uzkopšanas un atkritumu urnu nodrošinājuma realizācijas kontrole.
* koordinēt tehniskā apjoma uzbūvi, ekspluatāciju, demontāžu.
* sadarboties ar radošajām grupām, norises vietu personālu objekta norises realizācijā.
* par savu darbu iesniegt rakstveida atskaites.
Pretendentam izvirzītās prasības:
* vismaz 3 gadu pieredze liela mēroga masu pasākumu tehniskās ekspluatācijas organizācijā;
* pieredze darbā vairākos valsts nozīmes pasākumos;
* praktiskas zināšanas par masu publisko pasākumu tehniskā nodrošinājuma terminoloģiju un pieredze darbā ar sarežģītiem, daudzfunkcionāliem audiovizuāliem risinājumiem;
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.jūlijs
Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 9.jūnijs.


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums: 2008.gada 5.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs: KM/2008/123
Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku tehniskās ekspluatācijas koordinators objektos Doma laukums, Doma dārzs un Gājiens
Īss veicamo pienākumu apraksts:
* uzraudzīt projekta tehnisko realizāciju atbilstoši mākslinieciskajām iecerēm un iepirkumiem attiecīgajā objektā tai skaitā:
- pasākuma audiovizuālā realizācija;
- pasākuma skaņas gaismas un konstrukciju nodrošinājums;
- televīzijas aprīkojums;
- pagaidu žogu un papildžogu ekspluatācija;
- sanitārtehnisko mezglu (WC) nodrošinājums;
- info centru realizācija;
- NMP, policijas, ugunsdrošības dienestu darbības;
- apsardzes nodrošinājums;
- elektrības pieslēgumu aprīkojuma ekspluatācija;
- biļešu kontrolieru un vietu ierādītāju nodrošinājuma uzraudzība objektā;
- tirdzniecības realizācijas uzraudzība;
- ēdināšanas vietu realizācijas uzraudzība;
- aizskatuves teritorijas realizācijas uzraudzība;
- rāciju nodrošinājuma realizācijas uzraudzība;
- autocaurlaižu, aproču un ID karšu sistēmas ekspluatācijas uzraudzība;
- uzkopšanas un atkritumu urnu nodrošinājuma realizācijas kontrole.
* koordinēt tehniskā apjoma uzbūvi, ekspluatāciju, demontāžu.
* sadarboties ar radošajām grupām, norises vietu personālu objekta norises realizācijā.
* par savu darbu iesniegt rakstveida atskaites.
Pretendentam izvirzītās prasības:
* vismaz 3 gadu pieredze liela mēroga masu pasākumu tehniskās ekspluatācijas organizācijā;
* pieredze darbā vairākos valsts nozīmes pasākumos;
* praktiskas zināšanas par masu publisko pasākumu tehniskā nodrošinājuma terminoloģiju un pieredze darbā ar sarežģītiem, daudzfunkcionāliem audiovizuāliem risinājumiem;
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.jūlijs
Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 9.jūnijs. 


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums: 2008.gada 5.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs: KM/2008/124
Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku tehniskās ekspluatācijas koordinators objektos Vērmanes dārzs, Rīgas kongresu nams un Dziesmu svētku parks.
Īss veicamo pienākumu apraksts:
* uzraudzīt projekta tehnisko realizāciju atbilstoši mākslinieciskajām iecerēm un iepirkumiem attiecīgajā objektā tai skaitā:
- pasākuma audiovizuālā realizācija;
- pasākuma skaņas gaismas un konstrukciju nodrošinājums;
- televīzijas aprīkojums;
- pagaidu žogu un papildžogu ekspluatācija;
- sanitārtehnisko mezglu (WC) nodrošinājums;
- info centru realizācija;
- NMP, policijas, ugunsdrošības dienestu darbības;
- apsardzes nodrošinājums;
- elektrības pieslēgumu aprīkojuma ekspluatācija;
- biļešu kontrolieru un vietu ierādītāju nodrošinājuma uzraudzība objektā;
- tirdzniecības realizācijas uzraudzība;
- ēdināšanas vietu realizācijas uzraudzība;
- aizskatuves teritorijas realizācijas uzraudzība;
- rāciju nodrošinājuma realizācijas uzraudzība;
- autocaurlaižu, aproču un ID karšu sistēmas ekspluatācijas uzraudzība;
- uzkopšanas un atkritumu urnu nodrošinājuma realizācijas kontrole.
* koordinēt tehniskā apjoma uzbūvi, ekspluatāciju, demontāžu.
* sadarboties ar radošajām grupām, norises vietu personālu objekta norises realizācijā.
* par savu darbu iesniegt rakstveida atskaites.
Pretendentam izvirzītās prasības:
* vismaz 3 gadu pieredze liela mēroga masu pasākumu tehniskās ekspluatācijas organizācijā;
* pieredze darbā vairākos valsts nozīmes pasākumos;
* praktiskas zināšanas par masu publisko pasākumu tehniskā nodrošinājuma terminoloģiju un pieredze darbā ar sarežģītiem, daudzfunkcionāliem audiovizuāliem risinājumiem;
Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.jūlijs
Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 9.jūnijs 


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 2.jūnijs
Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/118
Plānotā iepirkuma priekšmets: „Apkopējas pienākumu veikšana Kultūras ministrijas telpu uzkopšanai’’ 2 (divas vakances)
Īss veicamo pienākumu apraksts:

 • apkopt telpas ar rokām vai putekļu sūcēju, mazgāt un vaskot grīdas, pulēt mēbeles
 • vienreiz dienā: uzkopt grīdas (parketa, flīžu un c.), tīrīt paklājus un mīksto grīdas pārsegumu ar putekļu sūcēju, uzkopt koplietošanas un sanitārās telpas.
 • vienreiz nedēļā: notīrīt putekļus no radiatoriem, notīrīt durvis, palodzes, galdu virsmas, krēslus, vaskot parketu 2 reizes mēnesī vai pēc vajadzības.
 • pildīt darba devēja rīkojumus, ievērot iekšējās darba kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu.

  Pretendentam izvirzītās prasības:
 • rekomendācijas no iepriekšējā darba devēja vai 2 (divu) personu tālruņus, kuri var sniegt rekomendāciju.
 • izpratne par mūsdienīgām modernajām telpu uzkošanas tehnoloģijām.

  Paredzamā līgumcena - vienai personai – 3127,07 Ls; divām - 6254,14 Ls
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.decembris
  Kontaktpersona – Ligita Raubena (Ligita.Raubenae-pasta simbolskm.gov.lv, 67356611)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 6.jūnijs, plkst.16:00.

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 30.maijs
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/114
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises reklāmas projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:

 • koordinēt sadarbību ar svētku radošo direktoru;
 • plānot un īstenot Dziesmu un deju svētku reklāmas projektus;
 • veikt reklāmas projektu dokumentāciju;
 • organizēt reklāmas kampaņas medijos sagatavošanu (audio klipa izveidošanu, vides un preses maketu veidošanu, interneta baneru sagatavošanu);
 • par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.

  Pretendentam izvirzītās prasības:
 • vismaz 3 gadu pieredze reklāmas jomā;
 • pieredze darbā ar kultūras projektiem.

  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 3.jūnijs, plkst.12:00.

  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 29.maijs
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/110
  Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Vērmanes dārza gadatirgus galdu un solu nodrošinājums
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 14.jūlijs;
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  tehniskā specifikācija
  apliecinājums
  finanšu piedāvājuma forma


  Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 2.jūnijs plkst. 16:00


  Uzmanību! Iepirkumu komisija labo tehnisku kļūdu iepirkumu noteikumu 11.punktā "Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2008.gada 2.jūnijam, plkst. 16:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā"

  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 29.maijs
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/117
  Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Daugavas stadiona tālmešanas laukuma pagaidu seguma tehniskā nodrošinājuma iepirkums
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 14.jūlijs;
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  tehniskā specifikācija
  apliecinājums
  finanšu piedāvājuma forma

  Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 2.jūnijs plkst. 16:00 


  Uzmanību! Iepirkumu komisija labo tehnisku kļūdu iepirkumu noteikumu 11.punktā "Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2008.gada 2.jūnijam, plkst. 16:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā"

  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 29.maijs
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/111
  Plānotā iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norišu Doma laukumā un Doma dārzā krēslu īres nodrošinājums
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 14.jūlijs;
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  tehniskā specifikācija
  apliecinājums
  finanšu piedāvājuma forma


  Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 2.jūnijs plkst. 16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 29.maijs
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/109
  Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Vērmanes dārza gadatirgus telšu nodrošinājums
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 14.jūlijs;
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane, tālr: +37167078102, fakss: +37167078106, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  tehniskā specifikācija
  apliecinājums
  finanšu piedāvājuma forma


  Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 2.jūnijs plkst. 16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.maijā
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/97
  Plānotā iepirkuma priekšmets – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norišu Mežaparkā virsvadītāju tērpu īres nodrošinājums
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 3.jūlijs
  Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  apliecinājums
  tehniskā specifikācija
  finanšu piedāvājuma forma


  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā.. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 19.maijs plkst. 16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.maijā
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/89
  Plānotā iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norišu Doma laukumā tribīņu tehniskais nodrošinājums
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 13.jūlijs
  Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  apliecinājums
  tehniskā specifikācija
  finanšu piedāvājuma forma


  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 19.maijs plkst. 16:00
  Iepirkumu komisija pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2008.gada 28.maija plkst.16:00.


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.maijā
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/88
  Plānotā iepirkuma priekšmets –Krēslu īre XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises „Mēģinājums Mežaparka Zaļajā teātrī” vajadzībām
  Paredzamā līgumcena - līdz 2 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 4.jūlijs
  Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  apliecinājums
  tehniskā specifikācija
  finanšu piedāvājuma forma

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 19.maijs plkst. 16:00


  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 13.maijs
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/87

  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku preses centra administrators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:

 • izstrādāt preses centra darbības plānu;
 • organizēt preses centra tehnisko nodrošinājumu (video- un datortehnika, telefons, u.c.)
 • uzraudzīt centra darbu svētku laikā
 • organizēt uzziņas funkciju izpildi preses centrā svētku laikā;
 • palīdzēt Preses sekretāram darbā ar žurnālistiem;
 • par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.

  Pretendentam izvirzītās prasības:
 • pieredze liela mēroga pasākumu projektu vadībā;
 • nozarei atbilstoša izglītība.

  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 19.maijs, plkst.16:00.

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 13.maijs
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/86
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku informācijas centra administrators

  Īss veicamo pienākumu apraksts:

 • izstrādāt informācijas centra darbības principus un plānu, lai svētku laikā nodrošinātu svētku dalībniekus un viesus ar tiem nepieciešamo informāciju;
 • organizēt darba staciju tehnisko izveidi (darbinieki, datortehnika, internets, telefons);
 • piedalīties informācijas centra datu bāzes izveidē;
 • koordinēt informācijas centra punktu darbību Dziesmu svētku galvenajās norises vietās.
 • par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.

  Pretendentam izvirzītās prasības:
 • pieredze liela mēroga pasākumu projektu vadībā;
 • nozarei atbilstoša izglītība.

  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 19.maijs, plkst.16:00.

  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.maijā
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/83
  Plānotā iepirkuma priekšmets –XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Deju lieluzveduma Daugavas stadionā papildus tribīņu nodrošinājums
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 12.jūlijs
  Kontaktpersonas –Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  apliecinājums
  tehniskā specifikācija
  1. pielikums tehniskajai specifikācijai
  2. pielikums tehniskajai specifikācijai
  finanšu piedāvājuma forma

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā.. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.maijs plkst. 16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 28.aprīlis
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/83
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju
  svētku norises brīvprātīgo koordinators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * sadarbībā ar projektu koordinatoriem un vadītājiem apzināt nepieciešamās vajadzības un vēlmes pēc brīvprātīgajiem;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * izveidot brīvprātīgo piesaistes shēmu, atlases kritērijus
  *izstrādāt brīvprātīgo materiālās stimulēšanas kārtību;
  * piesaistīt nepieciešamo brīvprātīgo skaitu;
  * veikt instruktāžas un nodrošināt brīvprātīgo koordināciju pasākumu norises laikā atbilstoši iepriekš sastādītiem nodarbinātības grafikiem;
  * risināt citus ar brīvprātīgo darbu saistītos jautājumus projekta ietvaros;
  * apkopot datus un izveidot atskaites par brīvprātīgo darbu projekta norises laikā;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * pieredze liela mēroga valsts nozīmes pasākumu veidošanā un organizēšanā kā brīvprātīgo koordinatoram;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 6.maijs, plkst.12:00.


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 18.aprīlī
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/82
  Plānotā iepirkuma priekšmets – Kancelejas preču iepirkums Kultūras ministrijas 2008.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanas un uzraudzības biroja vajadzībām
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.augusts;
  Kontaktpersonas – Dita Tarvida, +371 67228020, e-pasts: birojse-pasta simbolsdziesmusvetki2008.lv, Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  tehniskā specifikācija
  finanšu piedāvājums

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Pils laukumā 4, 3. stāvs, „Dziesmu un deju svētku birojā”, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 23.aprīlis plkst. 16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 18. aprīlis
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/ 81
  Plānotā iepirkuma priekšmets: Portatīvā datora iepirkšana Kultūras ministrijas vajadzībām
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 25.maijs
  Kontaktpersona – Mārtiņš Zalāns (martins.zalanse-pasta simbolskm.gov.lv, 67078155)

  tehniskā specifikācija

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 24.aprīlis, plkst.15:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 8. aprīlis
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/80
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Kokļu ansambļu reģionālo skašu un Kokļu ansambļu konkursa finālā projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * atbildēt par atbalstītāju baneru un citu informatīvo materiālu izvietošanu pasākuma norises vietās;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 3 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 12.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.aprīlis, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 3. aprīlis
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/79
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises koncerts “Veltījums tautasdziesmai” projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 7.aprīlis, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 3.aprīlis
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/78
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises transporta koordinators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  • Veikt transporta kustības shēmas izstrādi Dziesmu un deju svētku norises vietās
  • Saskaņot ar atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām izstrādāto transporta kustības shēmu un grafiku Dziesmu un deju svētku norises vietās
  • Izstrādāt tehniskā transporta kustības grafiku Dziesmu un deju svētku norises vietās un saskaņot to ar atbildīgajām institūcijām
  • Izstrādāt transporta caurlaižu sistēmu, saskaņot to ar atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām
  • Nodrošināt ar autotransporta caurlaidēm dalībnieku transportu un tehnisko transportu.
  • Izstrādāt transporta kustības koordinēšanas sistēmu, izstrādāt kustības koordinatoru
  darba pienākumu aprakstu, instrukcijas un darba grafiku pasākumu norises vietās
  • Sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām sagatavot Dziesmu un deju svētku dalībniekiem informāciju par sabiedriskā transporta kustību pasākuma laikā un norises vietās
  • Plānot un veikt transporta pakalpojumu iepirkumu sadarbībā ar projektu vadītājiem
  • Par savu darbu sniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  • pieredze starptautisku pasākumu organizatorisko pienākumu veikšanā;
  • B. kategorijas autovadītāja apliecība;
  • pieredze transporta koordinēšanā;
  • pieredze loģistikā;
  • svešvalodu zināšanas;
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 7.aprīlis, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 27. martā
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/77
  Plānotā iepirkuma priekšmets – Kurjeru pakalpojumi XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku vajadzībām
  Paredzamā līgumcena - līdz 1200 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30. augusts;
  Kontaktpersonas – Dita Tarvida, +371 67228020, e-pasts: birojse-pasta simbolsdziesmusvetki2008.lv, Baiba Erdmane, + 371 67078102, e-pasts: baibae-pasta simbolsdziesmusvetki2008.lv

  iepirkuma noteikumi
  finanšu piedāvājums

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Pils laukumā 4, 3. stāvs, „Dziesmu un deju svētku birojā”, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 2.aprīlis plkst. 12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 26.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/76
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises kurjers
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt kurjera pienākumus darba laikā no plkst.9:00 līdz 17:00;
  * veikt kurjera pienākumus atbilstoši pasūtītāja pārstāvju pieprasījumiem;
  * kurjera pienākumi jāveic Rīgas centra ietvaros;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * atbildības sajūta un precizitāte;
  * spēja ātri reaģēt;
  * vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
  * vēlama iepriekšēja pieredze.
  Paredzamā līgumcena - līdz 2 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.septembris
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (baiba.erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 26.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/75
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises datorspeciālists
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku diplomu sagatavošanu un tehnisko apstrādi (deju, koru, vokālo ansambļu, pūtēju orķestru, kokļu, lietišķās mākslas izstādes darbu atlases skatēm);
  * Veikt XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Atzinības rakstu tehnisko apstrādi, sagatavošanu un noformēšanu;
  * Veikt skašu rezultātu noformēšanu, aktualizēšanu un ievietošanu pasūtītāja mājaslapā
  www.km.gov.lv ;
  * Veikt XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku koncertu programmu tekstu tehnisko apstrādi;
  * Veikt XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Noslēguma koncerts Dziesmu grāmatas teksta tehnisko apstrādi;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
  * nozarei atbilstoša izglītība;
  * labas datorprasmes.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (baiba.erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 26.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/74
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises vecākais lietvedis
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt pasūtītājam nepieciešamo materiālu kopēšanu, pavairošanu;
  * veikt pasūtītājam nepieciešamo pasta sūtījumu sagatavošanu, noformēšanu un nosūtīšanu;
  * veikt pasūtītājam nepieciešamās elektroniskās informācijas sagatavošanu, noformēšanu un nosūtīšanu;
  * veikt portāla
  www.draugiem.lv 2008.gada Vispārējo Dziesmu un deju svētku sadaļas „Dziesmu un deju svētki” administrēšanu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * pieredze atbilstošajā nozarē;
  * nozarei atbilstoša izglītība (var būt pēdējo kursu students/e).
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (baiba.erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 26.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/73
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises datortīklu administrators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * nodrošināt Kultūras ministrijas 2008.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanas un uzraudzības birojam informācijas sistēmas un datortīkla darbību:
  * veikt IS lietotāju pārvaldību, izmantojot direktoriju sistēmas;
  * veikt informācijas resursa aizbildņa pienākumus darbstaciju informācijas resursiem (darbstaciju un sistēmas lietotāju programmatūras datu faili) un serveru resursiem;
  * konsultēt Dziesmu svētku biroja darbiniekus informācijas sistēmu izmantošanas jautājumos;
  * konsultēt lietotājus par dokumentu elektroniskās aprites kārtību
  * uzturēt vienotu programmatūru lietotāju datoros un kontrolēt programmatūras licenču noteikumu ievērošanu;
  * plānot un organizēt lietotāju darbstaciju instalēšanu, sniegt lietotājiem atbalstu tehniska rakstura problēmu situācijās;
  * uzturēt Dziesmu svētku birojam datortīklu (kabeļu tīkls, aktīvā aparatūra, komunikāciju skapji, lietotāju datoru pieslēgumi, pieslēgumi LMT):
  * uzturēt failu, interneta un citus koplietošanas serverus un to programmatūru;
  * uzstādīt un pieslēgt datortehniku lokālajam datortīklam;
  * uzstādīt un uzturēt koplietošanas printerus;
  * uzturēt Dziesmu svētku birojam informācijas sistēmas drošības sistēmu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (baiba.erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 26.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/72
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises jurists
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * sniegt pasūtītājam konsultācijas juridiskos jautājumos, kas saistīti ar valsts pārvaldi regulējošiem normatīvajiem aktiem un civiltiesībām (autortiesības, saistību tiesības un darba tiesības);
  * atbilstoši pasūtītāja norādījumiem izstrādāt līgumu, iekšējo normatīvo aktu un citu juridisko dokumentu projektus);
  * uzraudzīt sagatavoto līgumu projektu atbilstību iekšējiem normatīvajiem aktiem, ārējiem normatīvajiem aktiem un grāmatvedības dokumentācijai;
  * pasūtītāja uzdevumā koordinēt līgumu slēgšanu ar fiziskām un juridiskām personām;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (baiba.erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25. martā
  Iepirkuma identifikācijas numurs - KM/2008/71
  Plānotā iepirkuma priekšmets – bilingvāla žurnāla maketēšana, drukāšana un izplatīšana par projektu Vācijas kultūras mēnesis (latviešu, krievu valodās).
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 21. aprīlis
  Kontaktpersona – Dace Vilsone (Dace.Vilsonee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078135)

  Tehniskā specifikācija

  Tehniskā specifikācija iepirkumam par bilingvāla žurnāla maketēšana, drukāšana un izplatīšana par projektu Vācijas kultūras mēnesis (latviešu, krievu valodās).

  1. Pretendents nodrošina šādus pakalpojumus:
  - maketēšanas, korektūras pakalpojumus;
  - tipogrāfijas pakalpojumus;
  - izplatīšanas pakalpojumi Rīgā un Liepājā.

  2. Bilingvālā žurnāla tehniskie parametri:
  - tirāža 5000 eksemplāri;
  - aptuveni 80 lapaspuses biezs;
  - izmērs – A4;
  - krāsas – daļēji 4x4 un 2x2;
  - laminēti vāki;
  - latviešu un krievu valodās;

  3. Piedāvājumā pretendentam jānorāda:
  3.1. kopējā maksa par pakalpojumu, atsevišķi norādot:
  - maksa par žurnāla maketēšanu un korektūru;
  - maksa par žurnāla drukāšanu;
  - maksa par žurnāla izplatīšanu;
  3.2. žurnāla izplatīšanas vietas;
  3.3. ziņas par pretendentu.

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā vai pa FAX 67078106
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31. martā plkst. 16.00.


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25. martā
  Iepirkuma identifikācijas numurs - KM/2008/70
  Plānotā iepirkuma priekšmets – reklāmas baneru demonstrēšana pārvietojamos auto stendos par projektu Vācijas kultūras mēnesis.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 28.04.2008-16.05.2008;
  Kontaktpersona – Dace Vilsone (Dace.Vilsonee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078135)

  Tehniskā specifikācija

  Tehniskā specifikācija iepirkumam par reklāmas demonstrēšana pārvietojamos auto stendos par projektu Vācijas kultūras mēnesis.

  1) Pretendents nodrošina šādus pakalpojumus:
  - individuāla maršruta sastādīšanu;
  - reklāmas stenda un auto nomu;
  - šofera pakalpojumus;
  - reklāmas banera uzstādīšanas un apkalpošanas pakalpojumus;
  - reklāmas baneru apgaismošanu un videonovērošanu;
  - nepieciešamos drošības pasākumus ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai

  2) Izvietojamo reklāmas baneru tehniskie parametri:
  - 2 baneri;
  - Sānu banera izmēri: 541 x 248 cm
  - aizmugurējā banera izmēri : 144 x 248 cm

  3) Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks:
  Divas nedēļas, katru dienu 9. stundas no plkst. 9:00-18:00
  - 1. nedēļa no 28.04.-02.05.;
  - 2. nedēļa no 12.05.-16.05.

  4) Piedāvājumā pretendentam jānorāda:
  - maksa par reklāmas izvietošanu;
  - reklāmas izvietošanas laika grafiks;
  - ziņas par pretendentu.

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā vai pa FAX 67078106
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31. martā plkst. 16.00.


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/69
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises saimniecisko lietu pārzinis
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt Kultūras ministrijas 2008.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanas un uzraudzības biroja darbības saimniecisko nodrošinājumu;
  * veikt transporta koordinēšana Dziesmu svētku sagatavošanas procesa pasākumiem (līdz Dziesmu un deju svētkiem);
  * veikt izlietotās degvielas uzskaiti un atskaiti;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/68
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku grāmatvedis
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt finanšu uzskaites darbu un grāmatvedības pienākumus, kas saistīti ar Dziesmu un deju svētkiem:
  * kontrolēt pirmdokumentu atbilstību LR normatīvajiem aktiem;
  * veikt ar Dziesmu un deju svētku budžetu saistītos grāmatojumus;
  * sagatavot maksājumu uzdevumus apmaksas veikšanai Valsts kasē;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/67
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku grāmatvedis
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt finanšu uzskaites darbu un grāmatvedības pienākumus, kas saistīti ar Dziesmu un deju svētkiem:
  * kontrolēt pirmdokumentu atbilstību LR normatīvajiem aktiem;
  * veikt ar Dziesmu un deju svētku budžetu saistītos grāmatojumus;
  * sagatavot maksājumu uzdevumus apmaksas veikšanai Valsts kasē;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/66
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku galvenais grāmatvedis
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt finanšu uzskaites darbu un grāmatvedības pienākumus, kas saistīti ar Dziesmu un deju svētkiem:
  * kontrolēt pirmdokumentu atbilstību LR normatīvajiem aktiem;
  * veikt ar Dziesmu un deju svētku budžetu saistītos grāmatojumus;
  * sagatavot maksājumu uzdevumus apmaksas veikšanai Valsts kasē;
  * pēc Dziesmu svētku un deju svētku budžeta izpildes sniegt atskaiti par tāmju izpildēm.
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze atbilstošajā nozarē;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/65
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku iespieddarbu redaktors
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt Dziesmu un deju svētku kataloga sagatavošanu iespiešanai (250 lpp.)- dalībnieku saraksta (35 000) komplektēšana un redakcionālā apstrāde, iespiešanas koordinēšana;
  * Veikt Dziesmu un deju svētku informatīvā izdevuma rediģēšanu, korektūru, un iespiešanas koordinēšanu ( 20 lpp.);
  * Koncertu programmu ( Atklāšanas koncerts, Noslēguma koncerts, Sakrālās mūzikas koncerts, koncerts „Veltījums tautasdziesmai”, Simfoniskās mūzikas koncerts, Tautas mūzikas koncerts) ievada tekstu izveide, rediģēšana, korektūra, darbs ar mākslinieku, iespiešanas koordinēšana;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektiem nepieciešamo iespieddarbu koordinēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/64
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku iespieddarbu koordinators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  • Veikt lietišķo drukas darbu, afišu, plakātu, ielūgumu tekstu ( 25 veidi) redakcionālo apstrādi, iespiešanas koordinēšanu;
  • Sagatavot iespiešanai Latviešu tautas lietišķās mākslas katalogu- darbs ar autoriem, sastādītāju un mākslinieku, iespiešanas koordinēšana
  • Koncerta programmu (koncerts „Deju svētkiem – 60”, Deju svētku lieluzveduma Ķīpsalā, Deju lieluzvedums Daugavas stadionā, Vokālo ansambļu koncerts Jāņa baznīcā, Kokļu mūzikas koncerts „Lielajā Ģildē”, Folkloras diena Brīvdabas muzejā) ievada tekstu izveide, rediģēšana, korektūra, darbs ar mākslinieku, iespiešanas koordinēšana
  • Noslēguma koncerta Dziesmu grāmata- darbs ar sastādītāju, nošu datorsalicēju, mākslinieku, rediģēšana, korektūra, iespiešanas koordinēšana
  • Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  ▪ vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektiem nepieciešamo iespieddarbu koordinēšanā;
  ▪ nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 31.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/63
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Bērnu vokālo ansambļu koncertuzveduma „Rīgas kalnu noslēpumi” mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/62
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Bērnu vokālo ansambļu koncertuzveduma „Rīgas kalnu noslēpumi” projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20. marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/ 61
  Plānotā iepirkuma priekšmets: Vizuālās prezentācijas un skaņu tehnikas piegāde un uzstādīšana
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 20.aprīlis
  Kontaktpersona – Mārtiņš Zalāns (martins.zalanse-pasta simbolskm.gov.lv, 67078156)

  Tehniskā specifikācija

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 28.marts, plkst.15:00.


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/60
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/59
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts mākslinieciskais vadītājs;
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/58
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Vokālo ansambļu koncerts „Mīlestības dziesma” mākslinieciskais vadītājs;
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 20.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/57
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Vokālo ansambļu koncerts „Mīlestības dziesma” projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 25.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 17. marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/56
  Plānotā iepirkuma priekšmets – Reklāmas baneri XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku vajadzībām
  Paredzamā līgumcena - līdz 2 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1. aprīlis;
  Kontaktpersona – Didzis Kauliņš , +371 29198916, +371 67228985, e-pasts: didzise-pasta simbolsdziesmusvetki2008.lv

  Iepirkuma noteikumi
  Tehniskā specifikācija

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Pils laukumā 4, 3. stāvs, „Dziesmu un deju svētku birojā”, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 21. marts plkst. 12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/55
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju
  svētku Lielā ieskaņas koncerta deju grīdas tehniskais nodrošinājums
  Paredzamā līgumcena - līdz 8 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 27.marts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Tehniskā specifikācija
  Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1.
  Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2.
  Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3.

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 18.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/54
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju
  svētku Lielā ieskaņas koncerta centrālā diriģentu podesta metāla konstrukciju
  tehniskais nodrošinājums
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 27.marts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Tehniskā specifikācija
  Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1.
  Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2.
  Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3.

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 18.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/53
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises tautas mūzikas koncerts mākslinieciskā vadītāja asistents
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt izstādes mākslinieciskās koncepcijas realizācijas norises uzraudzību;
  * Sniegt konsultācijas mākslinieciskā risinājuma realizācijai;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 18.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 18.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 14.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/52
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises tautas mūzikas koncerts mākslinieciskā vadītāja asistents
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt izstādes mākslinieciskās koncepcijas realizācijas norises uzraudzību;
  * Sniegt konsultācijas mākslinieciskā risinājuma realizācijai;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 18.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 18.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/51
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Latviešu tautas tērpu skate projektu vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 21.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 17.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/50
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Folkloras diena Brīvdabas muzejā projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.septembris
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 17.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/49
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Simfoniskās mūzikas koncerts projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 17.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/48
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Latviešu tautas lietišķās mākslas izstāde „ES VIDŪ” tehniskais direktors
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt projekta tehnisko jautājumu risināšanu;
  * veikt nepieciešamo tehnisko materiālu iegādi;
  * koordinēt izstādes tehnisko iekārtošanu;
  * izstrādāt tehnisko nepieciešamību specifikācijas;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 28.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 17.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/47
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Latviešu tautas lietišķās mākslas izstāde „ES VIDŪ” mākslinieciskās darba grupas vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt izstādes mākslinieciskās koncepcijas realizācijas norises uzraudzību;
  * Sniegt konsultācijas mākslinieciskā risinājuma realizācijai;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 18.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 17.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/46
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Latviešu tautas lietišķās mākslas izstāde „ES VIDŪ” projekta koordinators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt lietvedības darbu;
  * koordinēt projekta norisi;
  * koordinē tērpu kolekciju atlasi;
  * koordinē tērpu kolekciju demonstrējumu norisi;
  * veic projekta materiālu apkopojuma sagatavošanu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgos kultūras projektos;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 28.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 17.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 12.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/45
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Latviešu tautas lietišķās mākslas izstāde „ES VIDŪ” projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 17.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/44
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises mediju koordinators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Izveidot svētku mārketinga kampaņai atbilstošu mediju plānu;
  * Izveidot svētku mārketinga kampaņai atbilstošu reklāmas izvietojumu medijos;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 2 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/43
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Tautas mūzikas koncerts mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju
  * Organizēt un vadīt koru/deju kolektīvu kopmēģinājumus reģionos/rajonos/pilsētās.
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


   Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/42
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Kokļu mūzikas koncerts mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju
  * Organizēt un vadīt koru/deju kolektīvu kopmēģinājumus reģionos/rajonos/pilsētās.
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/41
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Kokļu mūzikas koncerts projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/40
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Tautas mūzikas koncerts projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/39
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Senioru koru un deju kolektīvu koncerts projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/38
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Senioru koru un deju kolektīvu koncerta Senioru sieviešu koru mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt repertuāra atlasi;
  * Sadarbībā ar projekta režisoru izveidot koncerta programmu;
  * Uzņemties atbildību par koncerta koru/deju kolektīvu māksliniecisko vadību;
  * Uzņemties atbildību par kvalitatīvu koncerta mākslinieciskās koncepcijas realizāciju;
  * Sadarboties ar projekta māksliniecisko personālu (režisoru, scenogrāfu, videomākslinieku, skaņu režisora u.c.);
  * Sadarboties ar projekta tehnisko personālu;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/37
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Senioru koru un deju kolektīvu koncerta Senioru jaukto koru mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt repertuāra atlasi;
  * Sadarbībā ar projekta režisoru izveidot koncerta programmu;
  * Uzņemties atbildību par koncerta koru/deju kolektīvu māksliniecisko vadību;
  * Uzņemties atbildību par kvalitatīvu koncerta mākslinieciskās koncepcijas realizāciju;
  * Sadarboties ar projekta māksliniecisko personālu (režisoru, scenogrāfu, videomākslinieku, skaņu režisora u.c.);
  * Organizēt un vadīt koru/deju kolektīvu kopmēģinājumus reģionos/rajonos/pilsētās;
  * Plānot koru izvietojumu koncertā
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/36
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Senioru koru un deju kolektīvu koncerta Senioru deju kolektīvu mākslinieciskais virsvadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt repertuāra atlasi;
  * Sadarbībā ar projekta režisoru izveidot koncerta programmu;
  * Uzņemties atbildību par koncerta koru/deju kolektīvu māksliniecisko vadību;
  * Uzņemties atbildību par kvalitatīvu koncerta mākslinieciskās koncepcijas realizāciju;
  * Sadarboties ar projekta māksliniecisko personālu (režisoru, scenogrāfu, videomākslinieku, skaņu režisora u.c.);
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/35
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Deju svētkiem 60 mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * atbildēt par kvalitatīvu deju koncerta programmas realizāciju, atbilstoši mākslinieciskajai koncepcijai;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/34
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Deju svētkiem 60 mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * atbildēt par kvalitatīvu deju koncerta programmas realizāciju, atbilstoši mākslinieciskajai koncepcijai;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane ( Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/33
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Deju svētkiem 60 projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


   Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/32
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Teātra dziesmu spēles projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/31
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Tautas lietišķās mākslas izstrādājumu gadatirgus „Visus vārtus vaļā vēru, lai varēju lielīties” projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/30
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku ārvalstu kolektīvu koordinators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Uzturēt kontaktus ar trimdas latviešu un ārvalstu kolektīviem;
  * Koordinēt trimdas latviešu un ārvalstu kolektīvu ierašanos Latvijā;
  * Nodrošināt trimdas latviešu un ārvalstu kolektīvus ar nepieciešamo informāciju;
  * Organizēt trimdas latviešu un ārvalstu kolektīvu koncertu Doma laukumā;
  * Koordinēt ārvalstu kolektīvu uzstāšanos Vērmanes dārzā;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 3 gadu pieredze līdzīgos kultūras projektos;
  * nozarei atbilstoša izglītība;
  * labas svešvaldodu zināšanas.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (,Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/29
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku atbalstītāju projektu vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Veikt darbu ar svētku atbalstītājiem;
  * Koordinēt un nodrošināt noslēgto atbalstītāju līgumu izpildi;
  * Veikt nepieciešamās aktivitātes finanšu piesaistei;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgos kultūras projektos;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/28
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku mājaslapas
  www.dziesmusvetki2008.lv redaktors
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * uzturēt mājaslapu;
  * atjaunot informāciju mājaslapā;
  * izveidot informāciju mājaslapai;
  * izvietot informāciju mājaslapā;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgos kultūras projektos;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/27
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku identifikācijas karšu koordinators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Tikties ar ID izgatavotāju pārstāvjiem un izstrādāt sadarbības plānu.
  * Saskaņot apstrādātās informācijas iesniegšanas un karšu saņemšanas grafikus;
  * Balstoties uz tehniskajām iespējām, izstrādāt diferencēto ID karšu darbības sistēmas, lai karte identificētu svētku dalībniekus un veiktu attiecīgās kontroles funkcijas;
  * Vadīt ID karšu tehnisko un dizaina risinājuma procesus, to apstiprināšanu un saskaņošanu atbilstoši nepieciešamajai sistēmai;
  * Izstrādāt informācijas iesniegšanas Excel un Adobe Reader formas, kas atbilst izgatavotāja tehniskajām prasībām;
  * Izstrādāt ID datu bāzi Microsoft Access SQL vidē, iesniegtās informācijas iekšējai kontrolei;
  * nodrošināt ID informācijas apstrādi un nodošanu izgatavotājam;
  * regulāri sazināties ar atbildīgajiem koordinatoriem un risināt informācijas precizēšanas jautājumus.;
  * Izstrādāt plānu problēmu gadījumu apzināšanai un iespējamiem risinājumiem;
  * Izstrādāt plānu ID karšu izsniegšanai rajonu un projektu koordinatoriem;
  * sagatavot sistēmu nozaudēto ID karšu atjaunošanai vai aizstāšanai;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgos kultūras projektos;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/26
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Deju lieluzvedums „ Izdejot laiku” projekta vadītāja asistents
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * asistēt Projekta vadītājam un izpildīt viņa dotos norādījumus, kā arī atsevišķus pienākumus, saistītus ar Projekta norises kvalitatīvu nodrošinājumu;
  * veikt ar Projektu norisi saistīto organizatorisko jautājumu izpildi koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * organizēt sanāksmes mākslinieciskajai un tehniskajām darba grupām, izstrādāt Projekta dalībniekiem nepieciešamos sarakstus, darba grafikus, sniedz informāciju;
  * atbildēt par ar norisi saistītās informācijas apkopošanu, tai skaitā par jebkurām izmaiņām Projekta norišu gaitā;
  * koordinēt informācijas sniegšanu un apmaiņu starp Projekta dalībniekiem un Projekta norišu darba grupām.;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 3 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 18.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/25
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Deju lieluzvedums „Izdejot laiku” tehniskā direktora asistents
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt tehniskā direktora dotos uzdevumus pasākuma mēģinājumu un koncertu norisei;
  * veikt 4 mēģinājuma laukumu iezīmēšanu pēc virsvadītāju shēmām;
  * koordinēt laukumu sagatavošanas darbus;
  * atbildēt par rekvizītu izdali dejotājiem;
  * atbildēt par dzeramā ūdens izdali dalībniekiem;
  * veikt dalībnieku pārģērbšanās telpu iekārtošanu un sadali;
  * koordinēt virsvadītāju transportu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 3 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu atbildīgo tehnisko personu asistēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/24
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Deju lieluzvedums „Izdejot laiku” tehniskais direktors
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt un realizēt pasākuma tehnisko sagatavošanas darbu plānu;
  * administrēt norises vietu sagatavošanu mēģinājumiem un koncertiem;
  * nodrošināt apstākļus nepieciešamo dienestu darbībai ( apskaņošana, gaisma, medicīna );
  * nodrošināt virsvadītāju ,asistentu, informācijas centra darba apstākļus;
  * nodrošināt iespēju strādāt TV.
  * nodrošināt vietas preses dienestu darbībai;
  * administrēt tehnisko nodrošinājumu (skaņa, gaisma) mēģinājumu un koncertu vietā;
  * veikt līgumu sagatavošana ar apakšuzņēmējiem;
  * veikt deju laukumu marķēšanas pārraudzību mēģinājumiem un koncertiem, vizuālās informācijas uzstādīšanu;
  * veikt tirdzniecības vietu, tualešu vietu ierādīšanu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu tehniskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/23
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Deju lieluzvedums „Izdejot laiku” mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par kvalitatīvu deju koncerta programmas realizāciju atbilstoši mākslinieciskajai koncepcijai un libretam;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/22
  Plānotā iepirkuma priekšmets:
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par kvalitatīvu deju koncerta programmas realizāciju atbilstoši mākslinieciskajai koncepcijai un libretam;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.jūlijs
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/21
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Deju lieluzvedums „Izdejot laiku” projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * sagatavot un iesniegt Pasūtītājam atskaiti par projektu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 29.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/20
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Atklāšanas koncerts bērnu koru koordinators
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * Izstrādāt programmas koncepciju, atlasīt repertuāru bērnu koriem;
  * Atbildēt par atlasītā repertuāra kvalitatīvu realizāciju;
  * Sadarboties ar koncerta māksliniecisko vadītāju un projekta vadītāju;
  * Koordinēt bērnu koru dalību Atklāšanas koncertā un mēģinājumos;
  * Piedalīties projekta vadītāja rīkotajās sanāksmēs, sniegt informāciju;
  * Par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgos kultūras projektos;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/19
  Plānotā iepirkuma priekšmets: koncertmeistars XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Noslēguma un Atklāšanas koncertu kopmēģinājumiem Latvijā un svētku norises laikā Mežaparka Lielajā estrādē
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt koncertmeistara pienākumus;
  * atbildēt par kvalitatīvi veiktu darbu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgos kultūras projektos;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/18
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Mežaparka koncertu un Ieskaņas koncertu koru kustības vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * veikt projektu vadītāju dotos uzdevumus, kas nepieciešami svētku kvalitatīvai realizācijai;
  * koordinēt koru dalībnieku kustību, uznācienu, stāšanos, izvietojumu;
  * sadarboties ar svētku koncerta organizatoriem, administratoru, vadītājiem un attiecīgo tehnisko personālu;
  * atbildēt par dalībnieku kustības koordinēšanu mēģinājumu un koncerta laikā;
  * atbildēt par kvalitatīvi veiktu darbu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgos kultūras projektos;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/17
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Atklāšanas koncerts mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt programmas koncepciju, atlasīt repertuāru;
  * atbildēt par programmas kvalitatīvu realizāciju;
  * sadarboties ar koncerta režisoru, projekta vadītāju, scenogrāfu, mākslinieku;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu- virsdiriģentus, komponistus, solistus, mūziķus, režisoru, scenogrāfu, aranžētājus u.c. ;
  * sniegt priekšlikumus Noslēguma koncerta tāmes sastādīšanai;
  * sniegt informāciju un prezentēt koncerta koncepciju pēc pieprasījuma;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/16
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Noslēguma koncerts mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt programmas koncepciju, atlasīt repertuāru;
  * atbildēt par programmas kvalitatīvu realizāciju;
  * sadarboties ar koncerta režisoru, projekta vadītāju, scenogrāfu, mākslinieku;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu- virsdiriģentus, komponistus, solistus, mūziķus, režisoru, scenogrāfu, aranžētājus u.c. ;
  * sniegt priekšlikumus Noslēguma koncerta tāmes sastādīšanai;
  * sniegt informāciju un prezentēt koncerta koncepciju pēc pieprasījuma;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/15
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Noslēguma koncerts projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * atbildēt par kvalitatīvu projekta māksliniecisko un tehnisko izpildījumu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 3 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.septembris
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/14
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Atklāšanas koncerts projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * atbildēt par kvalitatīvu projekta māksliniecisko un tehnisko izpildījumu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 3 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.septembris
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/13
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Koncertuzvedums Ķīpsalā mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * plānot un realizēt mēģinājumu procesu;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv(, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/12
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Koncertuzvedums Ķīpsalā projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 30.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/11
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Sakrālās mūzikas koncerts projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 2 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/10
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Sakrālās mūzikas koncerts mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * izstrādāt projekta programmu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 1.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/9
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Pūtēju orķestru “Dižkoncerts” mākslinieciskais vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * izstrādāt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * piesaistīt māksliniecisko personālu;
  * atbildēt par programmas mākslinieciski augstvērtīgu realizāciju;
  * sniegt informāciju, pēc vajadzības un pieprasījuma;
  * prezentēt projekta māksliniecisko koncepciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze līdzīgu kultūras projektu mākslinieciskajā vadībā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.augusts
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 10.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/8
  Plānotā iepirkuma priekšmets: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku norises Pūtēju orķestru “Dižkoncerts” projekta vadītājs
  Īss veicamo pienākumu apraksts:
  * vadīt un plānot projekta norisi;
  * veikt nepieciešamā personāla atlasi;
  * koordinēt projekta uzdevumu izpildi;
  * noteikt kvalitātes un darba izpildes standartus;
  * koordinēt līgumu slēgšanu, kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
  * atbildēt par organizatorisko un administratīvo jautājumu risināšanu;
  * uzturēt un gatavot projekta dokumentāciju;
  * par savu darbu iesniegt regulāras atskaites.
  Pretendentam izvirzītās prasības:
  * vismaz 5 gadu pieredze kultūras projektu administrēšanā;
  * nozarei atbilstoša izglītība.
  Paredzamā līgumcena - līdz 5 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.septembris
  Kontaktpersona – Baiba Erdmane (Baiba.Erdmanee-pasta simbolskm.gov.lv, 67078102)

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 14.marts, plkst.12:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 3.marts
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/ 7
  Plānotā iepirkuma priekšmets: Telefonu centrāles ar 200 pieslēgumu vietām
  piegāde, uzstādīšana un 40 ciparu telefonu aparātu piegāde
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.marts
  Kontaktpersona – Jānis Lapiņš (Janis.Lapinse-pasta simbolskm.gov.lv, 7078133)

  Tehniskā specifikācija

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008.gada 7.marts, plkst.16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 25.februārī
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/6
  Plānotā iepirkuma priekšmets – Lielā Dziesmusvētku ieskaņas koncerta video klipa montēšana
  Paredzamā līgumcena - līdz 8 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 5. marts;
  Kontaktpersona – Inta Šoriņa, +371 29118867, +371 67228985,
  e-pasts: intae-pasta simbolsdziesmusvetki2008.lv

  iepirkuma noteikumi

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums Pils laukumā 4, 3. stāvs, „Dziesmu un deju svētku birojā”, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 29. februāris plkst. 15:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2007. gada 29.janvārī
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/5
  Plānotā iepirkuma priekšmets –Kancelejas preču piegāde
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.decembris;
  Kontaktpersona – Ligita Raubena, tel. 7356611, mob.tālr.26304461 ,
  e-pasts: ligita.raubenae-pasta simbolskm.gov.lv

  iepirkuma noteikumi
  tehniskā specifikācija
  finanšu piedāvājums

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2007. gada 4. februāra plkst. 16:00


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 15. janvāris
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/4
  Plānotā iepirkuma priekšmets – Kultūras ministrijas un Latvijas kultūras institūciju līdzdalības nodrošināšana Baltijas jūras valstu kultūras forumā „ARS Baltica” 2008.gadā
  Paredzamā līgumcena - līdz 4 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 31.decembrim;
  Kontaktpersona – Janīna Tiškina (Janina.Tiskinae-pasta simbolskm.gov.lv, 7078130)

  tehniskā specifikācija
  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 21. janvārim plkst. 17.00.


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 11. janvāris
  Iepirkumu identifikācijas numurs – KM/2008/3
  Plānotā iepirkuma priekšmets – metu (ideju) konkursa „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls” iesniegto pieteikumu bukleta izdošana pēc piestādītā maketa (1000 eks., 120 lapas).

  Paredzamā līgumcena - līdz 7 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 28.februāris;
  Kontaktpersona – Māra Ādiņa (Mara.Adinae-pasta simbolskm.gov.lv, 7078148)

  tehniskā specifikācija
  makets

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 21. janvārim plkst. 15:00.


  Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums

  Paziņojuma ievietošanas datums - 2008. gada 8. janvāris
  Iepirkumu identifikācijas numurs- KM/2008/ 2
  Plānotā iepirkuma priekšmets: LTO-4 Lenšu bibliotēka ar lentām
  Paredzamā līgumcena - līdz 10 000 LVL
  Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2008. gada 15.februāris
  Kontaktpersona – Niks Beļakovs (Niks.Belakovse-pasta simbolskm.gov.lv, 7078155)

  tehniskā specifikācija

  Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums K. Valdemāra ielā 11 a, Rīgā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2008. gada 15.janvāris, plkst.12:00 • Uz augšu