Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Vakances > Vakances Eiropas Savienības institūcijās

Vakances Eiropas Savienības institūcijās

Izsludināts konkurss par Latvijas ekspertu izvirzīšanu ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē.

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu, lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē – valdes locekli un viņa aizstājēju.
Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst Padomes 2007.gada 15.februāra Regulas (EK) Nr.168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, 12.panta 1.punktā noteiktajām prasībām – tam ir jābūt neatkarīgai personai, kurai ir augsti pienākumi un pieredze valsts līmeņa cilvēktiesību iestādē vai kādā citā valsts vai privātā sektora organizācijā, ar zināšanām pamattiesību jomā.


Konkursa pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:
1) labas zināšanas pamattiesību, īpaši cilvēktiesību jomā,
2) profesionālā pieredze jomās, kuras darbojās Aģentūra, saskaņā ar Padomes 2007.gada 15.februāra Regulas (EK) Nr.168/2007 5.panta 3.punktu,
3) izpratne par Aģentūras darbu,
4) izpratne par situāciju Latvijā pamattiesību jomā,
5) prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli,
6) labas angļu un/vai franču valodas zināšanas.

 
Konkursa pretendentiem 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz Kultūras ministrijā K.Valdemāra ielā 11a, Rīga, LV-1364 (ar norādi – konkursa atlases komisijai) šādi dokumenti:
- personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums,
- aktuāls dzīvesgājums (Curriculum vitae) latviešu un angļu valodā,
- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija (- as),
- citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa pretendenti aicināti līdz 2012.gada 15.martam iesniegt Kultūras ministrijā K.Valdemāra ielā 11a, Rīga, LV-1364 sludinājumā minētos dokumentus.
Ja dokumenti ir iesniegti, nosūtot pa pastu, lūdzu ievērot, ka par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. Pieteikumu ar atbilstošajiem pielikumiem var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: Deniss.Kretalovse simbolskm.gov.lv.


Konkursa nolikums


 

 

 

Uz augšu