Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Dziesmu un deju svētki 2013

Dziesmu un deju svētki 2013

Pirma_oficiala_DzSv_zime_16.03.2013.jpg

Informācija par XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem ir pieejama mājas lapā: www.dziesmusvetki.tv 

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki notiks no 2013. gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Svētkiem gatavojas 40 000 dalībnieku - kolektīvi no Latvijas (vairāk nekā 1600, tostarp 100 mazākumtautību kolektīvi un individuālie izpildītāji skatēs), latviešu diasporas (57) un ārvalstīm (28).

NORISE

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norise

XXV Nationwide Latvian Song and XV Dance Celebration events (angļu valodā)

Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā darba process, kurā sadarbojas tautas mākslas kolektīvi, profesionālie mākslinieki un tradicionālās kultūras lietpratēji. Atšķirībā no mūsu kaimiņvalstīm – Igaunijas un Lietuvas – Latvijā Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki gadu gaitā ir kļuvuši par Latvijas nacionālās kultūras un nācijas identitātes svinībām. Šo svētku laikā gan katrs Latvijas novads, gan katrs mākslas žanrs demonstrē savus sasniegumus, dodot iespēju mūsu iedzīvotājiem un viesiem iepazīt un baudīt Latvijas kultūras daudzveidīgās izpausmes. Pēc savas misijas Dziesmu un deju svētki ir kļuvuši par sava veida Latvijas nācijas svētceļojumu, kurā dodas lieli un mazi no visām Latvijas malām, kā arī no ārvalstīm. Svētki ir kļuvuši par spēcīgu mūsu tautas kopā saucēju un saliedētāju. Latvijas kā nacionālas valsts izaugsmes ceļā 2013.gada svētkiem būs īpaša loma – tie ieskandinās Latvijas ceļu uz tās neatkarības simtgades svinībām 2018.gadā, kad nozīmīgo svētku gaisotnē notiks nākamie dziesmu un deju svētki. 
 

2013.gada svētku atslēgas vārds ir „Līgo – lai top!”. Līgo - latviešu tautas identitātes un kultūras tapšanas vēsturē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem dzīvajiem simboliem. Līgo ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, auglības un pats galvenais- gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Apliecinājums, ka, sekojot dabas Saulgriežu ritam, šāda atdzimšana ir iespējama ne vien katra konkrēta cilvēka, bet veselas tautas dzīvē. Svētkus vienojošie vārdi būs - GAISMA LĪGO LATVIJĀ!

NODERĪGA INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM UN APMEKLĒTĀJIEM

Dziesmu un deju svētku preses konferences prezentācija

Informācija svētku apmeklētājiem

Informācija svētku dalībniekiem

Satiksmes organizācija XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku gājienu laikā

Apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laikā

Aicina Dziesmusvētku laikā pārvietoties, dažādojot transporta līdzekļus


INFORMĀCIJA PAR DZIESMU UN DEJU SVĒTKU BIĻETĒM    

Dziesmu un deju svētku likums
Dziesmu un deju svētku padome

Nolikums par Dziesmu un deju svētku virsdiriģentu un virsvadītāju, Goda virsdiriģentu un Goda virsvadītāju izvirzīšanu un apstiprināšanu

XV VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKU VIZUĀLĀ IDENTITĀTE

Savu Dziesmu un deju svētku zīmi iedziedi ŠEIT

Iepirkumā par nākamo Dziesmu svētku vizuālo identitāti uzvar ideja "Skaņu vijums vainagā"

Mākslinieciskā padome izvēlēs dziesmu, ar kuru iedziedāt Dziesmu svētku zīmi

ID KARTES

Informācija par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku ID kartēm pieejama ŠEIT

Informācija Dziesmu un deju svētku koordinatoriem!

Uzsākta informācijas apkopošana datus Dziesmu un deju svētku dalībnieku ID kartēm. Plašāk pielikumā:

Instrukcija pieteikuma formas aizpildīšanai

Pieteikuma forma

Dalībnieka anketa

 

ŽURNALISTU AKREDITĀCIJA

No 17.maija līdz 7.jūnijam notiek žurnālistu akreditācija uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.
Akreditācijas noteikumus un anketu skatīt ŠEIT.
 
Neskaidrību gadījumā rakstiet: akreditacijae simbolsdziesmusvetki.lv

 

KORU NOZARE

Noslēguma koncerta repertuārs

Noslēguma koncerta "Līgo - lai top!" koncepcija

Koru virsdiriģenti un Goda virsdiriģenti

 

DEJU NOZARE

Deju lieluzveduma "Tēvu laipas" repertuārs (pa grupām)

Deju lieluzveduma "Tēvu laipas" programma

Deju lieluzveduma "Tēvu laipas" koncepcija

Deju virsvadītāji un Goda virsvadītāji

 

PŪTĒJU ORĶESTRU NOZARE

Pūtēju orķestru Dižkoncerta "Novadu stāsti" repertuārs

Pūtēju orķestra Dižkoncerta "Novadu stāsti" koncepcija

Pūtēju orķestru virsdiriģenti un Goda virsdiriģenti

 

TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS NOZARE

Tautas lietišķās mākslas izstādes koncepcija
 

FOLKLORAS NOZARE

Par Folkloras dienas koncepcijas konkursu

 

AMATIERTEĀTRU NOZARE
 
Par amatierteātru darbību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos

 

INFORMĀCIJA LATVIEŠU DIASPORAS MĀKSLINIECISKAJIEM KOLEKTĪVIEM

Latviešu diasporas māksliniecisko kolektīvu pieteikšanās XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem

 

INFORMĀCIJA LATVIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU MĀKSLINIECISKAJIEM KOLEKTĪVIEM

Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju konkurss

 

INFORMĀCIJA ĀRVALSTU KOLEKTĪVIEM

Kārtība, kādā ārvalstu mākslinieciske kolektīvi tiek pieteikti un var piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos

Pieteikuma anketa

Kārtība, kādā ārvalstu mākslinieciske kolektīvi tiek pieteikti un var piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos (angļu valodā)

Pieteikuma anketa (angļu valodā)

 

Informācijai: infoe simbolsdziesmusvetki.lv

 

Sekojiet Dziesmu un deju svētkiem:

www.dziesmusvetki.tv

www.draugiem.lv/dziesmusvetki

www.facebook.com/Dziesmusvetki

www.twitter.com/Dziesmu_svetki  

www.youtube.com/user/dziesmusvetkiLV

Uz augšu