Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai publicējam informāciju par Kultūras ministrijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).

Informācija par Kultūras ministrijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2017. gada janvārī


Kultūras ministrijas 2017. gada budžets


Kultūras ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmes


Uz augšu