Praktiskajā darbnīcā pašvaldību speciālisti papildina zināšanas par romu ģimeņu sociālās situācijas uzlabošanu2017.gadā 17.februārī projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” ietvaros notika praktiskā darbnīca „Romu ģimeņu sociālās situācijas uzlabošana vietējā līmenī” Valmierā.


Pasākuma mērķis bija uzlabot pašvaldību speciālistu zināšanas par romu integrācijas jautājumiem, veicināt romu pārstāvju piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem un atbalsta pasākumiem, ko nodrošina pašvaldības, kā arī informēt dalībniekus par Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta aktivitātēm, kurās romi ir mērķauditorija.


Pasākuma piedalījās pašvaldības iestāžu un struktūru speciālisti, sociālie darbinieki, pedagogi, izglītības iestāžu vadība un romu aktīvisti no Valmieras, Limbažu, Alojas  un Rūjienas novada.


Darbnīcā tika apspriesta romu mērķauditorijas iesaistīšanās Eiropas Sociālā fonda atbalstāmajās darbības aktivitātēs.Tā, piemēram, aktivitātē, lai samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus; Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta „PROTI un DARI!” aktivitātēs, kas ir vērstas uz jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā; kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” atbalsta pasākumos.


Īpaši vērtīgi darbnīcā bija iepazīties ar pašu romu tautības pārstāvju viedokli par viņu sadarbību ar pašvaldību, tās speciālistiem, izglītības iestādēm, sociālo dienestu. Romi pozitīvi novērtēja līdzšinējo sadarbību un sniegto atbalstu, īpaši uzsverot romu mediatora darba ieguldījumu, savukārt pašvaldību speciālisti atzina savu gatavību turpmāk vairāk pievērst uzmanību romu sociālajai iekļaušanai.

 
Liesma Ose, praktiskās darbnīcas vadītāja: „Svarīgi saprast, ka romu situācijā ekspertīzes avots ir paši romu kopienas cilvēki - tie, kuri ar savu attieksmi pret ģimeni un darbu, attiecību veidošanu ar līdzcilvēkiem var kalpot par labu piemēru tautiešiem un plašākai sabiedrībai. Īpaši būtu jāpateicas par pašaizliedzīgu un cilvēkmīlestības apskaidrotu ikdienas darbu, ko veica un joprojām veic romu mediatori, lai uzlabotu sadarbību starp romu ģimenēm un vietējām pašvaldību iestādēm, skolām un sociālo dienestu. Diskusijas rezultāti liecina, ka mūsu valstij ir jāatbalsta viņu apmācība un darbs. Tieši šie mediatori varētu palīdzēt romu mērķauditorijai efektīvāk iesaistīties Eiropas Sociālā fonda dažādās darbības aktivitātēs.”


Pasākumu īstenoja Kultūras ministrija Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” ietvaros. Projekta uzdevums ir izveidojot Latvijas romu platformu, veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.


Šī aktivitāte ir organizēta projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” ietvaros” Nr. JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8793 ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma/ materiāla saturu atbild Kultūras ministrija, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.”P O T C P S Sv
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Aptauja

Kurā jomā, jūsuprāt, radošās industrijas sniedz visnozīmīgāko ieguldījumu?

Uz augšu