Ministru kabinets skatīs Latvijas valsts simtgades svinību nacionālo plānu pieciem gadiem13.decembrī Ministru kabinets skatīs Latvijas valsts simtgades svinību nacionālo pasākumu plānu 2017. – 2021. gadam. Tas paredz 300 norises un norišu ciklus visdažādākajās nozarēs un indikatīvi parāda valsts simtgades norišu kopīgos aprēķinus. No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi pieciem gadiem ir 32 236 000 eiro. Liela daļa norišu tiks realizētas esošā budžeta ietvaros vai par papildus piesaistītu finansējumu no privātā sektora.


100.JPG
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāns ietver daudzveidīgas norises, tā mērķis ir veicināt izpratni par valstiskuma veidošanos, galvenajām pieturzīmēm Latvijas attīstībā un veidot skaidru skatu uz nākotnes izaugsmi. Savukārt svinību organizatoriskais princips ir dot iespēju ikvienam cilvēkam, visām nozarēm, organizācijām, institūcijām un uzņēmumiem iesaistīties valsts simtgades svinību organizēšanā un svētku sagaidīšanā. Latvijas valsts simtgades radošās padomes vērtējumā sagatavotajā norišu plānā ir rasts līdzsvars starp dažādām interešu grupām un nozarēm, Latvijas valsts simtgades mērķi un valsts budžeta iespējām.


Latvijas valsts simtgades norišu finansējums no valsts budžeta paredzēts tādām nozīmīgām ilgtermiņa aktivitātēm, kā „Latvijas skolas soma”, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveide, vēstures un zinātnes pētījumiem, jaundarbiem un jaunradei, Latvijas filmām, kultūrvides un infrastruktūras sakārtošanai, jaunu tūrisma maršrutu izveidei, starptautiskajai programmai Latvijas redzamības un konkurētspējas celšanai u.c.


Iesniegtajā plānā norādīts arī indikatīvais finansējums visām plānotajām aktivitātēm iestāžu esošo budžetu ietvaros. Piemēram, 2018. gada Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem, kas jebkurā gadījumā notiek ik piecus gadus, paredzēti 6.5 miljoni eiro. Vēl plānā norādīti arī ikgadējie pasākumi, piemēram, militārās svētku parādes, Muzeju nakts u.c., kuri tuvākajos gadus notiks Latvijas valsts simtgades zīmē.


Turklāt daļai no iekļautajām norisēm ir plānots piesaistīt papildu finansējumu ārpus valsts budžeta līdzekļiem, piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera piesaistīs finansējumu reģionālajām uzņēmēju dienām, Latvijas Pasts par saviem līdzekļiem veidos jaunu pastmarku sēriju, Latvijas Loto plāno organizēt Nacionālo simtgades loteriju, un tie ir tikai daži dāvanu piemēri.


Latvijas valsts simtgades svinību plāns apliecina, ka Latvijas valsts veidošanās nav jāaplūko vienas dienas kontekstā, tas ir laiks, kad izzināt agrākus vēsturiskos periodus un personības, saprast, kā veidojusies mūsu tauta. Tāpēc Latvijas valsts simtgadi svinēsim ilgākā laika periodā – no 2017. gada 4. maija Latgales kongresa simtgades līdz 2021. gada janvārim, Latvijas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadei.


Ministru kabinetā iesniegtie dokumenti ir sagatavoti un saskaņoti Latvijas valsts simtgades rīcības komitejā, kuras sastāvā ir visas Latvijas Republikas ministrijas, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas Ministru prezidenta birojs, Valsts prezidenta kanceleja un citas institūcijas.


Organizācijas, biedrības un nodibinājumi aicināti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” konkursam un saņemt finansējumu Latvijas valsts simtgades svinību pasākumiem. Projektu iesniegšana norisināsies no 2017. gada 2. līdz 27. janvārim.

Mērķprogramma veidota, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu, prioritāri atbalstot norises, kas vērstas uz bērnu un jauniešu iesaisti.Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.-2021.gadam"

Latvijas valsts simtgades svinību nacionālais pasākumu plāns 2017.-2021.

Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
67330339, 29374438
Linda.Pastaree simbolskm.gov.lv
www.lv100.lvP O T C P S Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Aptauja

Kurā jomā, jūsuprāt, radošās industrijas sniedz visnozīmīgāko ieguldījumu?

Uz augšu