Latvijas Mazākumtautību forumā pārrunās iesaisti Latvijas valsts simtgades norisēsKultūras ministrija sadarbībā ar Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociāciju aicina piedalīties IV Latvijas Mazākumtautību forumā “Sabiedrības saliedētība Latvijā. Iespējas un izaicinājumi”, kas notiks 11. un 12.novembrī Jelgavā, Zemgales reģionālajā Kompetenču attīstības centrā Svētes iela 33.

 

Forumā piedalīsies mazākumtautību organizācijas un pārstāvji, nevalstiskās organizācijas  no visiem Latvijas reģioniem, kā arī pašvaldību speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar mazākumtautībām, lai kopīgi rastu risinājumus un iespējas kā sekmēt saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā.

 

Foruma pirmajā dienā liela vērība tiks pievērsta gaidāmajām Latvijas valsts simtgades svinībām, kas tiek veidotas kā atvērts ietvars aktīvai sabiedrības iesaistei. Darba grupā, ko vadīs Latvijas simtgades reģionālo un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja Jolanta Borīte un Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja Jeļena Matjakubova, tiks pārrunāta mazākumtautību dalība svinību organizēšanā nacionālā līmenī un ikvienā reģionā.

 

Tāpat foruma dalībnieki strādās arī darba grupās, diskutējot gan par būtisko sabiedrības integrācijas politikas plānošanā 2015.-2025. gadam, gan par mazākumtautību NVO darbības attīstības perspektīvām un iespējamiem transformācijas modeļiem, gan arī par jauniešiem un viņu pienesumu mazākumtautību nevalstisko organizāciju kontekstā.
Foruma otrajā dienā ieplānotas divas pētījumu prezentācijas: Igaunijas kolēģu pieredze integrācijas jomā un darbā ar nevalstisko sektoru, kā arī pozitīvā Latvijas pieredze dažādos līmeņos - valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju sektorā.

 

Foruma darba valoda ir latviešu valoda, bet 12.novembrī tiks nodrošināta arī sinhronā tulkošana.

 

Forums ir iespēja mazākumtautību pārstāvjiem vismaz reizi gadā satikties, lai pārrunātu aktualitātes integrācijas jomā gan savstarpēji, gan ar lēmumu pieņēmējiem, sniegtu savus priekšlikumus par jomas attīstības perspektīvām, kā arī dalītos pieredzē. Tā ir arī laba platforma, kur gūt informāciju, kas ir saistoša un aktuāla Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem, kā arī vieta, kur paust savu viedokli par lietām, kas ir vērtējamas pozitīvi šajā kontekstā vai, kurām nepieciešami kādi uzlabojumi vai absolūti jauna pieeja problēmjautājumu risināšanā.

Forumā gūtās idejas un atziņas kalpos par vienu no atbalsta punktiem Kultūras ministrijas turpmākajam darbam ar mazākumtautībām.

 

Kontaktinformācija:
Rita Vectirāne,
Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja
Tālr.: +371 29127726, rita.vectiranee simbolsinbox.lvP O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Aptauja

Kurā jomā, jūsuprāt, radošās industrijas sniedz visnozīmīgāko ieguldījumu?

Uz augšu