Saistošie dokumenti

Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Citas vadlīnijas ES fondu projektu īstenošanas jautājumos.