Eiropas Savienības fondu departaments

Zanda Saulīte
ES fondu departamenta direktore
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1010
E-pasts: Zanda.Saulitee simbolskm.gov.lv
Tālrunis: +371 67330316

Reglaments

Finanšu instrumentu attīstības nodaļa

Jeļena Šaicāne 
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vadītāja
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010
E-pasts: Jelena.Saicanee simbolskm.gov.lvZanda.Saulite@km.gov.lv 
Tālrunis: +371 67330313

Linda Krūmiņa
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referente
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010
E-pasts: Linda.Kruminae simbolskm.gov.lv  
Tālrunis: +371 67330319

Ināra Drulle
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referente
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010
E-pasts: Inara.Drullee simbolskm.gov.lvGinta.Mezinska@km.gov.lv 
Tālrunis: +371 67330226

Kristīne Strazdīte
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referente
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010
E-pasts: Kristine.Strazditee simbolskm.gov.lv 
Tālrunis: +371 67330236

Justīne Jansone
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referente
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010
E-pasts: Justine.Jansonee simbolskm.gov.lv  
Tālrunis: +371 67330290

Ieva Arndte
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referente
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010
E-pasts: Ieva.Arndtee simbolskm.gov.lv  
Tālrunis: +371 67330314

Kitija Sniedze
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referente
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010
E-pasts: Kitija.Sniedzee simbolskm.gov.lv 
Tālrunis: +371 67330234

Reglaments


ES fondu uzraudzības nodaļa

Sigita Šīre - Vismanta 
ES fondu uzraudzības nodaļas vadītāja
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1010
E-pasts: Sigita.Sire-Vismantae simbolskm.gov.lv
Tālrunis: +371 67330238

Ilze Rokpelne
ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente 
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010 
E-pasts: Ilze.Rokpelnee simbolskm.gov.lv  
Tālrunis: + 371 67330227

Agnese Lūse
ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente 
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010 
E-pasts: Agnese.Lusee simbolskm.gov.lv  
Tālrunis: + 371 67330233

Ilze Kote
ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente 
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010 
E-pasts: Ilze.Kotee simbolskm.gov.lv 
Tālrunis: + 371 67330318

Evija Vārna
ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente 
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010 
E-pasts: Evija.Varnae simbolskm.gov.lv  
Tālrunis: + 371 67330326

Inga Krūzmētra
ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente 
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1010 
E-pasts: Inga.Kruzmetrae simbolskm.gov.lv  
Tālrunis: + 371 67330231

 
ReglamentsUz augšu