• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ēkas pieejamības un sociālekonomiskās izmantošanas palielināšana, veicot iekštelpu renovāciju, restaurāciju, pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un attīstot kultūras pieminekli par daudzfunkcionālu kultūras, uzņēmējdarbības un radošo industriju atbalsta centru



Biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" projekts „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ēkas pieejamības un sociālekonomiskās izmantošanas palielināšana, veicot iekštelpu renovāciju, restaurāciju, pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un attīstot kultūras pieminekli par daudzfunkcionālu kultūras, uzņēmējdarbības un radošo industriju atbalsta centru” (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/054)

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ēkas iekštelpu renovāciju, restaurāciju un pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tādējādi veicinot valsts nozīmes aizsargājama koka arhitektūras pieminekļa atjaunošanu, plašākas pieejamības sabiedrībai nodrošināšanu un daudzfunkcionāla kultūras, uzņēmējdarbības un radošo industriju atbalsta centra attīstību. Realizējot projektu tiks paglābta no tālākas bojāejas un tiks palielināta pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība. Projekta realizācija ļaus palielināt tūristu skaitu visā reģionā, kā arī paplašināt LTRK ēkas publisku izmantošanu. Projekta ietvaros tiks veikti ēkas renovācijas un restaurācijas iekšdarbi,  projekta vadība un uzraudzība, kā arī plaši informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta mērķa grupas: LTRK biedri, kultūras speciālisti, pētnieki un studenti, Rīgas iedzīvotāji, Latvijas un ārvalstu tūristi, uzņēmumi u.c. Projekta rezultātā LTRK ēka tiks attīstīta par daudzfunkcionālo kultūras, uzņēmējdarbības un radošo industriju atbalsta centru. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 104 053.82 euro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 49 997.86 euro.



Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu