• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas torņa renovācijaValmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudzes projekts „Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas torņa renovācija” (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/034)

Projekta mērķis: nodrošināt Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski- luteriskās baznīcas torņa saglabāšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības palielināšanu un autentiskuma saglabāšanu, kā arī sociālekonomiskā potenciāla efektīvāku izmantošanu un plašākas pieejamības sabiedrībai veicināšanu. Projekta rezultātā tiks saglabāta Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas torņa kultūrvēsturiskā vērtība (autentiskums), veicināta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa pieejamība sabiedrībai un objekta sociālekonomiskā izmantošana, rīkojot pasākumus vietējā, valsts un starptautiskā mērogā, nodrošinot kultūrvēsturiskā objekta ilglaicīgu izmantošanu nākotnē, nodrošinot iespēju turpināt veikt nozīmīgas publiskas funkcijas Valmieras pilsētas, Vidzemes reģiona, Latvijas iedzīvotājiem, kā arī vietējiem un ārvalstu tūristiem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 57 984.04 euro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 49 286.45 euro.Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu