• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Lielvārdes luterāņu baznīcas saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana



Lielvārdes evaņģēliski luteriskā draudzes projekts „Lielvārdes luterāņu baznīcas saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana” (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/026)

Projekta mērķis: nodrošināt Lielvārdes evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumā esošā valsts nozīmes kultūras pieminekļa - Lielvārdes luterāņu baznīcas - saglabāšanu, pieejamību plašai sabiedrībai, turpinot nodrošināt nozīmīgas publiskās funkcijas un veicinot objekta sociālekonomisku izmantošanu ilgtermiņā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 49 883.66 euro, ERAF 42



Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu