• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Blankenfeldes muižas vārtu mājas remonts un restaurācijaSIA "JVB" projekts Blankenfeldes muižas vārtu mājas remonts un restaurācija (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/021)

Projekta mērķi: nodrošināt kultūras pieminekļa „Blankenfeldes muiža” saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, veicot nozīmīgas kompleksā ietilpstošās ēkas – Vārtu mājas – remontdarbus. Projekta ietvaros ir plānots „Blankenfeldes muižas” Vārtu mājas remonts un restaurācija, atjaunojot telpas Vārtu mājas iekšienē, lai tajās būtu iespējams rīkot dažādus sabiedriski nozīmīgus pasākumus. „Blankenfeldes muiža” atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas. Līdz šim muižas īpašnieks saviem spēkiem jau ir uzsācis remontēt muižas teritorijā esošās ēkas un ir piesaistījis LR Lauku atbalsta dienesta finansējumu, lai veiktu muižas parka atjaunošanu un labiekārtošanu. „Blankenfeldes muižas” Vārtu mājas remontu un restaurāciju ir plānots veikt 10 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 100 048.92 euro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 49 994.44 euro.Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu