• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošanaRīgas Vecā Svētā Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudzes projekts „Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošana (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/018)

Projekta mērķis: Atjaunot Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta tornīšus ar krustapuķēm, saglabājot Dievnama sākotnējo veidolu, veicinot tā pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisko izmantošanu un sekmējot UNESCO teritorijas revitalizāciju. Projekta „Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošana” mērķis ir atjaunot valsts nozīmes kultūras pieminekļa Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta 37 tornīšus ar krustapuķēm, saglabājot Dievnama sākotnējo veidolu, veicinot tā pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisko izmantošanu un sekmējot UNESCO teritorijas revitalizāciju. Projekta ietvaros veikto funkcionālo ieguldījumu rezultāts paaugstinās apmeklētāju (tūristu) drošību, atjaunos Rīgas vēsturiskā centra siluetu un estētisko vidi. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 58 276.25 euro, ERAF 49Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu