• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Bīriņu muižas vēsturiskās apbūves daļas - Pils vārti un sanākšanas nams – renovācijaSIA „Saule Bīriņu Pils” projekts „Bīriņu muižas vēsturiskās apbūves daļas - Pils vārti un sanākšanas nams – renovācija” (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/011)

Projekta mērķis: Saglabāt Bīriņu muižas apbūvi, palielinot kultūras mantojuma objekta pieejamību un veidojot drošu un pievilcīgu kultūrvēsturisko vidi - gan ar Pils vārtu un Sanākšanas nama fasādes renovāciju, gan publisko labierīcību izveidošanu personām ar īpašām vajadzībām. 2015. gadā tiks veikti renovācijas darbi objektā „Bīriņu muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.6455), atjaunojot un saglabājot muižas apbūves daļu – Pils vārtus un Sanākšanas namu, kā arī ierīkojot labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 44 948.31 euro, ERAF 22Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu