• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Āraišu baznīcas fasāžu, logu un durvju atjaunošanaĀraišu evaņģēliski luteriskā draudzes projekts „Āraišu baznīcas fasāžu, logu un durvju atjaunošana” (Līgums Nr. 3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/010)

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir Āraišu luterāņu baznīcas, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ēkas saglabāšana un atjaunošana, veicot logu, durvju un fasādes renovāciju, tādējādi nodrošinot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu. Projekta ietvaros tiks veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Āraišu luterāņu baznīcas, kas atrodas Amatas novada Drabešu pagastā, fasāžu, logu un durvju atjaunošana, kas šobrīd ir neapmierinošā stāvoklī, kā rezultātā tiks saglabāts kultūrvēsturiskais objekts un tiks nodrošināta tā tālāka pieejamība ikvienam interesentam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 51 636.41 euro, ERAF 43 374.58 euro.Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu