• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Baltijas šokolādes muzeja renovācija



A/S „Laima” projekts  Baltijas šokolādes muzeja renovācija” (Līguma Nr. 3DP/3.4.3.3.0/11/APIA/CFLA/011/001).

Projekta mērķis – saglabāt un attīstīt Latvijas industriālo mantojumu – arhitekta S. Borbala 1939.gadā projektēto Latvijas saldumu ražošanas ēku „Laima”, nodrošinot kultūras piedāvājumu ārpus Rīgas centra. Projekta uzdevums ir nodrošināt visiem pieejamu muzeja darbību industriālās vēstures izzināšanai un popularizēšanai starptautiskā mērogā, attīstot unikālu muzeja koncepciju – muzeja un ražošanas integrāciju.

Projekta ietvaros paredzēts Latvijas saldumu ražošanas ēkas „Laima” fasāžu renovācija, jumta karnīzes un jumta renovācija, cokola remonts, telpu un inženiertīklu renovācija, logu nomaiņa. Renovācija paredz pilnībā saglabāt ēkas esošas funkcijas – pirmā stāva telpās iecerēts atjaunot un paplašināt muzeja telpas, atjaunot suvenīru veikala un kafejnīcas telpas, to vēsturiskajā vietā.

Projekta ietvaros tiks ieviesti vides pieejamības risinājumi personām ar redzes traucējumiem, kustību traucējumiem, dzirdes traucējumiem. 



Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu