• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska Pareizticīgo baznīcas restaurācija, renovācija, plašākas pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas izmantošanas nodrošināšanaRīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudzes projekts „Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska Pareizticīgo baznīcas restaurācija, renovācija, plašākas pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas izmantošanas nodrošināšana”. (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/11/APIA/CFLA/011/004).

 

Projekta mērķis – Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska Pareizticīgo baznīcas renovācija un restaurācija kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības palielināšanai un autentiskuma saglabāšanai, kā arī sociālekonomiskā potenciāla efektīvākai izmantošanai un plašākas pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai.

Projekta ietvaros paredzēta Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska Pareizticīgo baznīcas fasādes renovācija, zvana torņa fasādes renovācija, centrālās telpas renovācijas un restaurācijas darbi, tiks restaurēti kanoniskie zīmējumi uz sienām. Projekta īstenošanas rezultātā tiks atjaunots valsts nozīmes koka arhitektūras piemineklis.

Projekta ietvaros tiks ieviesti vides pieejamības risinājumi personām ar invaliditāti, nodrošinot, lai cilvēki ratiņkrēslos varētu ērti iekļūt baznīcā, kā arī informācijas pieejamības nodrošināšanai baznīcā tiks izvietota informācija par objektu cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu