• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšanaLiepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes projekta „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana" (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/11/APIA/CFLA/004/002) ietvaros veikto darbību rezultātā tiks veicināta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšana, tādējādi, nodrošinot iespēju turpināt veikt nozīmīgas publiskas funkcijas Kurzemes reģionā, Latvijas iedzīvotājiem, kā arī ārvalstu un vietējiem tūristiem.

Projekta mērķis – nodrošināt Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumā esošā kultūras pieminekļa Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles saglabāšanu, pieejamību plašai sabiedrībai, turpinot nodrošināt nozīmīgas publiskās funkcijas un veicinot objekta sociālekonomisku izmantošanu ilgtermiņā.

Projekta ietvaros paredzēta Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles pamatu stiprināšana, velvju pastiprināšana, jumta renovācija un jumta dekoratīvo margu un balustrādes restaurācija, koka dēļu un solu demontāža. Projekta ietvaros tiks ieviesti vides pieejamības risinājumi personām ar invaliditāti, nodrošinot piekļuvi pie altāra cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī informācijas pieejamības nodrošināšanai baznīcā tiks izvietota informācija par objektu cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti primāri nepieciešamie apstākļi ēkas tālākai saglabāšanai. Saglabājot ēkas kultūrvēsturisko vērtību (autentiskumu) tiks nodrošināta kultūrvēsturiskā objekta ilglaicīga izmantošana nākotnē, nodrošinot iespēju turpināt veikt nozīmīgas publiskas funkcijas Kurzemes reģionā, Latvijas iedzīvotājiem, kā arī ārvalstu un vietējiem tūristiem.

http://www.trinitatis.lv/latvian/baznica_vakar_sodien_rit/baznica_vakar_sodien_rit.htmAtpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu