• ERAF
 • Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Aktivitātes 1.kārta

 1. MK noteikumi Nr.675
 2. Projekta iesnieguma veidlapa
 3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
 4. Darbības plāna sagatavošanas metodika
 5. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums
 6. Kārtība, kādā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu
 7. Projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns

Projektu iesniegumu 1.kārtas atlase noslēgusies.

 

Aktivitātes 2.kārta

 1. MK noteikumi Nr.675(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.551 redakcijā)
 2. Projekta iesnieguma veidlapa(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.551 redakcijā)
 3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
 4. Darbības plāna sagatavošanas metodika kultūras mantojuma objektam 3.4.3.3. aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" otrās kārtas projektu iesniegumu sagatavošanai
 5. 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" atklātas projektu iesniegumu atlases otrās kārtas vērtēšanas komisijas nolikums
 6. Kārtība, kādā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu
 7. 3.4.3.3.aktivitātes projektu iesniegumu atlases otrās kārtas vērtēšanas laika plāns

Projektu iesniegumu 2.kārtas atlase noslēgusies.

 

Aktivitātes 3.kārta

 1. MK noteikumi Nr.675(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)
 2. Projekta iesnieguma veidlapa(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)
 3. Kārtība, kādā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu
 4. Darbības plāna sagatavošanas metodika kultūras mantojuma objektam 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla izmantošanā" trešās un ceturtās kārtas projektu iesniegumu sagatavošanai
 5. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas kārtība
 6. Projekta izmaksu efektivitātes novērtējuma metodika
 7. Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" atklātas projektu iesniegumu trešās un ceturtās atlases kārtas vērtēšanas komisijas nolikums
 8. Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas indikatīvais vērtēšanas laika plāns

Projektu iesniegumu 3.kārtas atlase noslēgusies.  

 

Aktivitātes 4.kārta

 1. MK noteikumi Nr.675(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)
 2. Projekta iesnieguma veidlapa(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)
 3. Kārtība, kādā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.
 4. Darbības plāna sagatavošanas metodika kultūras mantojuma objektam 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla izmantošanā" trešās un ceturtās kārtas projektu iesniegumu sagatavošanai
 5. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas kārtība
 6. Projekta izmaksu efektivitātes novērtējuma metodika
 7. Darbība Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" atklātas projektu iesniegumu trešās un ceturtās atlases kārtas vērtēšanas komisijas nolikums

Projektu iesniegumu 4.kārtas atlase noslēgusies.

 

Aktivitātes 5. un 6. kārta

 1. MK noteikumi Nr.675
 2. Projekta iesnieguma veidlapa (MK 25.02.2014 noteikumu Nr.115 redakcijā)
 3. Projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika
 4. Darbības plāna sagatavošanas metodika
 5. Vērtēšanas komisijas nolikums
 6. Projekta iesniegumu vērtēšanas metodika
 7. Provizoriskais projektu iesniegumu vērtēšanas laika plānsKM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu