• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

1. kārta

Labklājības ministrijas izstrādātā prezentācija 3.4.3.3.aktivitātei - kā nodrošināt horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" mērķu sasniegšanu

2010.gada 8.jūnija informatīvā semināra "Atbalsta iespējas 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" ietvaros" prezentācijas

2. kārta

Labklājības ministrijas izstrādātā prezentācija 3.4.3.3.aktivitātei - kā nodrošināt horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" mērķu sasniegšanu

2011. gada 18.augusta informatīvā semināra "Atbalsta iespējas 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" ietvaros" prezentācijas

3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" ietvaros projektu grozījumu iesniegšanas kārtība


3.kārta

Projektu iesniegumu 3.atlases kārta

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

Izmaksu efektivitātes novērtējums

Objekta darbības plāna izstrādes metodika

Projekta ieviešanas gaita


4.kārta

Projekta iesniegumu 4.atlases kārta

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

Objekta darbības plāna izstrādes metodika

Projekta ieviešanas gaita


5. un 6. kārta

Projekta iesniegumu 5.un 6.atlases kārtas pamatnosacījumi

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

Objekta darbības plāna izstrādes metodika

Projekta ieviešanas gaita

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja Jura Dambja prezentācija par kultūras mantojumu

 
KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu