• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveidePabeigta Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide īstenošana

Šī gada jūlijā īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide (Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/014/003). Centrālā finanšu un līgumu aģentūra līgumu par projekta īstenošanu noslēdza 2011.gada 26.janvārī ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi Ventspils muzejs, kuras struktūrā ietilpst Livonijas ordeņa pils. Projekta aktivitātes tika īstenotas 18 mēnešos.

Projekta ietvaros atjaunots valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas piemineklis - Livonijas ordeņa pils. Renovētas un restaurētas Livonijas ordeņa pils, administrācijas un bijušā cietuma ēku fasādes, rekonstruēta mūra sēta un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Restaurētas nozīmīgākās Livonijas ordeņa pils telpas - kapela, kapitula zāle, ordeņa brāļu guļamtelpa – dormitorijs, brāļu ēdamtelpa – remters.

Izveidota ekspozīcija "Ventspils pilsēta un novads vēstures ritumā zem dažādām varām", kurā autentiskās pils telpas ar krāšņiem interjeriem un daudziem vēsturiskiem atsegumiem, muzejiskiem priekšmetiem, informatīvām planšetēm un multimedijiem veido vienotu stāstu par Ventspils pilsētas un novada vēsturi. Kapitula zāle, kurā pēc atjaunošanas darbiem eksponēta daļa no senajām kartēm, ir aprīkota ar speciāli muzejam piemērotām modernām tehnoloģijām, kas ļaus organizēt daudzveidīgus kultūras pasākumus – izstādes, koncertus, seminārus, konferences, izrādes, laulību ceremonijas u.c. pasākumus.

Livonijas ordeņa pils ir viens no lielākajiem krājuma glabātājiem Ventspils muzejā, projekta ietvaros paplašinātas un restaurētas krājumu glabāšanas telpas, aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus krājumu un kolekciju uzglabāšanai. 

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 1 144 385, no kurām ERAF līdzfinansējuma daļa ir Ls 972 613, valsts budžeta finansējums – Ls 25 749 un pašvaldības budžeta finansējums – Ls 146 024.

http://muzejs.ventspils.lv/2012/08/03/ventspils-livonijas-ordena-pils-atjaunotnes-pedejais-posms-nosledzies/Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu