• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija jaunu un inovatīvu muzeja pakalpojumu izveideiProjekta „Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija jaunu un inovatīvu muzeja pakalpojumu izveidei” (vienošanās 3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/013/005) mērķis ir atjaunot vēsturisko Bangerta villu (tagadējo Kuldīgas novada muzeju), saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību, izveidojot to par vēstures, pētniecības, mākslas, restaurācijas centru, piedāvājot jaunus un inovatīvus pakalpojumus muzeja pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādējādi radot kvalitatīvu un pievilcīgu vidi dzīvei un darbam.

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāts projekta „Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjera restaurācija” mets. Projekta izstrādei fiksētas (t.sk., apkopotas iepriekš veiktās izpētes) autentiskās interjera apdares detaļas. Metā izstrādāts telpu funkcionālais priekšlikums, mēbeļu, ekspozīcijas stendu izkārtojuma un apgaismojuma izbūves varianti.

Projektu iespējams sadalīt realizācijas kārtās:

I Projektēšanas darbi (viss apjoms). Inženierkomunikāciju izbūve visā ēkā. Interjera restaurācijas un apdares darbi 1.stāvā un 3.stāvā. Telpās paredzēts izvietot maināmas izstādes, 19.gs. beigu, 20.gs. sākuma novada un pilsētas vēstures, mākslas un kultūrvēstures ekspozīciju.

II interjera restaurācijas un apdares darbi 2.stāvā. Visā stāvā paredzēts eksponēt 20.gs. sākuma dzīvokļa iekārtojumu. Lifta – pacēlāja iegāde un montāža iepriekš sagatavotā vietā.

Muzejs iekārtots apvienojot tradicionālo muzeja kolekciju eksponēšanas veidu ar iespēju apmeklētājiem „viesoties pie Bangerta ģimenes, viņu dzīvoklī 2.stāvā”. Tā kā ģimenes mēbeles un sadzīves priekšmeti nav saglabājušies, tad dzīvokli paredzēts iekārtot ar muzejā esošajiem, laikam atbilstošajiem eksponātiem, papildinot ar iepirktiem un, ja nepieciešams, ar kopijām.

1.stāvs – Plānots vestibils (kase, informatīvi plakāti) ar atsevišķu garderobes telpu un tualetēm. Pirms kāpnēm, kreisajā pusē suvenīru kiosks. Kāpņu labajā pusē, lifts – pacēlājs (uz 2. un 3.stāvu) un istaba personālam. Paredzēts atjaunot, t.s., „melnās kāpnes” uz virtuvi 2.stāvā. Divās istabās iekārtot maināmās izstādes. Visās telpās, izņemot abās izstāžu istabās, piemērot autentiskus gaismas ķermeņus vai kopijas.

2.stāvs – Dzīvoklis ar ēdamistabu, kabinetu, virtuvi, mūzikas istabu, salonu, guļamistabu, ziemas dārzu, tualeti. Katras istabas interjers būtu papildināts ar atsevišķu kolekciju vai nelielu izstādi: piemēram, kabinetā – spēļu kāršu kolekcija, ziemas dārzā – 1901.gada izstādes attēli no Parīzes, salonā – 20.gs. sākuma modes lapas, žurnāli, apģērbi. Visās telpās izmantot autentiskus gaismas ķermeņus.

3.stāvs – Muzeja pastāvīgā ekspozīcija un kafejnīca. Kafejnīcā paredzēta ekspozīcija par Ventas upi un tās lomu pilsētas attīstībā. Pieļaujams izmantot specializētas izstāžu apgaismojuma sistēmas, izņemot centrālo kāpņu telpu.

Ēkas labajā pusē, loga ailes vietā, izbūvēt (analogi kreisajai pusei) durvis ar pandusu. 1.stāvā tualetēs paredzēt atsevišķu tualetes telpu ar atbilstošiem izmēriem un specializētu aprīkojumu. Iebūvēt liftu – pacēlāju no 1.stāva līdz 3.stāvam.

Sienu, griestu, grīdas, durvju, logu apdares darbi dalīsies vairākās grupās atkarībā no autentiskās apdares esamības un saglabātības pakāpes: visas telpas apdares restaurācija, apdares fragmentu restaurācija, apdares rekonstrukcija pēc zondāžām, analogu izmantošana.Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu