• ERAF
 • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Aktivitātes 1.kārta

 1. MK noteikumi Nr.477
 2. Projekta iesnieguma veidlapa
 3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
 4. Objekta darbības stratēģijas izstrādes metodika
 5. Laika līkne atklātai projektu iesniegumu atlasei
 6. 3.4.3.2.aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns
 7. Kārtība, kādā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu
 8. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums  (2010.gada 11.oktobra grozījumi)

Projektu iesniegumu 1. kārtas atlase noslēgusies.

 

Aktivitātes 2.kārta

 1. MK noteikumi Nr.477 (MK 09.10.2012.noteikumu Nr.699 redakcijā)
 2. Projekta iesnieguma veidlapa (MK 09.10.2012.noteikumu Nr.699 redakcijā)
 3. Otrās atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
 4. Objekta darbības stratēģijas izstrādes metodika (2012.gada 30.oktobra)
 5. Projekta izmaksu efektivitātes novētējuma metodika

     6. Kārtība, kādā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības Fonda      projekta iesnieguma atlasi un vērtēšanu un pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

  7.  3.4.3.2. aktivitātes otrās atlases projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns (aktualizēts, 10.12.2012.)

 

   8. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums.

Projektu iesniegumu 2.kārtas atlase noslēgusies.


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu