• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

1. kārta

Labklājības ministrijas izstrādātā prezentācija - kā nodrošināt horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" mērķu sasniegšanu

2010.gada 30.jūnija informatīvā semināra "Atbalsta iespējas 3.4.3.2.aktivitātes "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" ietvaros" prezentācijas

2. kārta

2012.gada 2.novembra informatīvā semināra "Atbalsta iespējas 3.4.3.2.aktivitātes "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" ietvaros" prezentācijas:

3.4.3.2.aktivitātes "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" otrās atlases kārtas nosacījumi

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

Objekta darbības stratēģijas sagatavošana

Izmaksu efektivitātes novērtējuma sagatavošana

Projektu ieviešana
KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu