• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Labklājības ministrijas izstrādātā prezentācija 3.4.3.1. aktivitātei "Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide" - kā nodrošināt horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" mērķu sasniegšanu"
KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu