Pamatizvelne > Fondi un investīcijas > Specifiskie atbalsta mērķi 2014-2020 > 5.5.1. SAM saistošie dokumenti

5.5.1. SAM saistošie dokumenti

PROJEKTU IDEJU PRIEKŠATLASE 

Projekta idejas veidlapa

Kultūras ministrijas 2016.gada 12.jūlija vadlīnijas Nr.2.5.-4- 29 „Projekta idejas veidlapas izstrādes vadlīnijas darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasei”


Kultūras ministrijas 2016.gada 12.jūlija nolikuma Nr. Nr.2.5.-4- 28 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlases vērtēšanas komisijas nolikums” 2.pielikums „Projekta projekta idejas priekšatlases vērtēšanas kritēriji”


Kultūras ministrijas 2016.gada 12.jūlija nolikums Nr. Nr.2.5.-4- 28 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlases vērtēšanas komisijas nolikums”


Kultūras ministrijas 2016.gada 12.jūlija nolikuma Nr. Nr.2.5.-4- 28 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlases vērtēšanas komisijas nolikums” 3.pielikums „Projekta idejas priekšatlases vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”

 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASE

Specifiskā atbalsta mērķa „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika


Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.322 „Darbības programmas „Izaug sme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” 

Atjaunojamās, pārbūvējamās, konservējamās vai jaunbūvējamās infrastruktūras apraksta saturs

Paplašinātais sākotnējais novērtējums  

MK rīkojums par 5.5.1.SAM projektu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu

Projektu iesniedzēju saraksts

Sadarbības līguma satura sagatavošanas vadlīnijas

Kopīga sadarbības projekta stratēģijas izstrādes vadlīnijas

Objekta darbības stratēģijas satura apraksts

Uz augšu