Pamatizvelne > Fondi un investīcijas > 2007. – 2013. plānošanas periods
  • ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!
  • SpriszinaDebesistest

2007. – 2013. plānošanas periods


 

KM īstenotie ES Struktūrfondu projekti 


Arhīvs

Visas ziņas

 


Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.3.pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” aktivitāšu statuss:

  • 3.4.3.1.aktivitātē “Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies;
  • 3.4.3.2.aktivitātē "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies;
  • 3.4.3.3.aktivitātē “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies.

 


Vairāk informācijas:
ES fondu Vadošā iestāde: http://www.esfondi.lv
ES fondu Sadarbības iestāde: http://www.cfla.gov.lv

Finanšu piesaistes iespējas:http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums

 
KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/11/01/014 ) finanšu līdzekļiem
Uz augšu