Pamatizvelne > ES struktūrfondi

ES struktūrfondi

  • ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

ES fondu īstenošana 2007.-2013.gadam

Prioritāte/ pasākums/ aktivitāte

Prioritāte/ pasākums/ aktivitāte

ES fondu un nacionālais finansējums kopā, LVL

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu atlases veids

2011.gada 1.ceturksnis

2011.gada 2.ceturksnis

2011.gada 3.ceturksnis

2011.gada 4.ceturksnis

Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”

3.4.prioritāte

Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana

Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana
3.4.3.pasākums

Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme

Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme

27 100 2523.4.3.1.aktivitāte

Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide

17 517 815
Ierobežota projektu iesniegumu atlase (IPIA)
18.aprīļa seminārs finansējuma saņēmējiem


3.4.3.2.aktivitāte

Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana

7 582 438


Atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA)

Apstiprinātie projekti


18.aprīļa seminārs finansējuma saņēmējiem

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.4.3.3.aktivitāte

Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā

3 999 999


Atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA)18.aprīļa seminārs finansējuma saņēmējiem

Informācija par atlases 2.kārtu

19.jūlijā izsludināta projektu iesniegumu atlases otrā kārta

Darba kārtība 18.augusta semināram

Prezentācijas 18.augusta semināram2010.gada 1.ceturksnis 2010.gada 2.ceturksnis 2010.gada 3.ceturksnis 2010.gada 4.ceturksnis

3.4.3.1.aktivitāte

Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide

17 517 815


Ierobežota projektu iesniegumu atlase (IPIA)


20.decembra informatīvais seminārs finansējuma saņēmējiem

3.4.3.2.aktivitāte

Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana

7 582 438


Atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA)


MK noteikumi Nr.477 apstiprināti MK 2010.05.25

18.jūnijā izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase

30.jūnija informatīvais seminārs(darba kārtība)

Apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.477 un pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegumu saraksts

Projektu iesniegumu apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai noraidīšana

3.4.3.3.aktivitāte

Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā

3 999 999


Atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA)


19.maijā izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase

8.jūnijā informatīvais seminārs

Projektu iesniegumu apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai noraidīšana

Projektu iesniegumu saraksts

20.decembra informatīvais seminārs finansējuma saņēmējiem

Apstiprinātie projekti

Informācija par apstiprinātajiem projektiem


2009.gada 1.ceturksnis

2009.gada 2.ceturksnis

2009.gada 3.ceturksnis

2009.gada 4.ceturksnis

3.4.3.1.aktivitāte

Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide

17 517 815

Apstiprināti UK 2008.g. 20.jūnijā

Ierobežota projektu iesniegumu atlase (IPIA)

MK noteikumi Nr. 702 apstiprināti MK 2008.09.02


 Līdz 30. aprīlim - projektu iesniegumu iesniegšana atbildīgajā iestādē/ Projektu iesniegumu apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai noraidīšana


 Projektu iesniegumu apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai noraidīšana

Apstiprinātie projekti

Informācija par apstiprinātajiem projektiem

 

3.4.3.2.aktivitāte

Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana

7 582 438

Apstiprināti UK 2010.gada 4.martā

Atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA)

3.4.3.3.aktivitāte

Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā

3 999 999

Apstiprināti UK 2008.gada 20.jūnijā; ar grozījumiem, kas apstiprināti UK 2008.gada 11. decembrī.

Atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA)

­MK noteikumi Nr.675 apstiprināti MK 2009.06.30 ar 2010.gada 15.jūnija grozījumiem
Eiropas Savienība KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu