Pamatizvelne > Eiropas Savienība > Jaunie Eiropas Savienības tiesību aktu projekti

Jaunie Eiropas Savienības tiesību aktu projekti

 ES tiesību akta/politikas dokumenta nosaukums

 ES tiesību akta/politikas dokumenta projekts

 Kontaktpersonas

Eiropas stratēģija integrētai pieejai kultūras mantojumam

Ceļā uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja Baiba Mūrniece (Tālr. 67229272; e-pasts: Baiba.Murniecee simbolsmantojums.lv)
Eiropas kino stratēģija kultūras daudzveidības un konkurētspējas veicināšanai digitālajā laikmetā

Eiropas kino digitālajā laikmetā

Informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Mellakauls Tālr.:67660276 Andris.Mellakaulse simbolskm.gov.lv

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja  Līga Ābele Tālr.:67229272 Liga.Abelee simbolsmantojums.lv

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes  tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū

Kultūras ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsults autortiesību jautājumos Ilona Tomsone
Tālr.: 67330240
Ilona.Tomsonee simbolskm.gov.lv

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka Savienības rīcību iniciatīvai "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no 2020. līdz 2033.gadam

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka Savienības rīcību iniciatīvai "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no 2020. līdz 2033.gadam

Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļas vadītāja p.i. Anete Kurzemniece
Tālr.: 67330219
Anete.Kurzemniecee simbolskm.gov.lv

Priekšlikums Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas

Priekšlikums Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs
Tālr.: 67330312
Deniss.Kretalovse simbolskm.gov.lv

Uz augšu