Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES politika > Latvijas pārstāvība un nostāja

Latvijas pārstāvība un nostāja

Eiropas Savienības Padome un saistītās darba grupas

Kultūras jautājumu komitejā (CAC - Cultural Affairs Committee) tiek izskatīti dažādi ar kultūrpolitiku saistīti jautājumi, t.sk. arhitektūras, arhīvu, grāmatniecības, kultūras mantojuma, skatuves mākslas, vizuālās mākslas, kultūras mantojuma pārveidošanas ciparu formātā, kinematogrāfijas jomas, kā arī radošo industriju attīstības jautājumi.

Sanāksmes 2016.gadā:
02. septembrī,
13. septembrī (apvienotā CAC/AWP darba grupa),
26. septembrī,
13. oktobrī,
28. oktobrī (apvienotā CAC/AWP darba grupa).

Kontakti:   
Anete Kurzemniece 
Kultūras ministrijas nozares padomniece Latvijas Republikas pastavīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā
E-pasts: Anete.Kurzemniecee simbolsmfa.gov.lv     
Tālr.: + (32) 22 38 31 27
 

Eiropas Savienības atvērtās koordinācijas metodes darba grupas


Audiovizuālajā darba grupā (AWP - Audiovisual Working Party) tiek izskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar ES audiovizuālās telpas izveidi un audiovizuālās jomas atbalsta mehānismiem, t.sk. televīzijas apraide un televīzijai līdzīgo pakalpojumu pēc pieprasījuma regulācija, Eiropas audiovizuālo darbu izplatīšanas veicināšana, nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzība, mediju lietotprasme, digitalizācijas jautājumi.

Sanāksmes 2016.gadā:
15. jūlijā,
01. septembrī,
12. septembrī,
13. septembrī (apvienotā CAC/AWP darba grupa),
03. oktobrī,
28. oktobrī (apvienotā CAC/AWP darba grupa). 

Kontakti:  
Andris Mellakauls,
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs
E-pasts: Andris.Mellakaulse simbolskm.gov.lv  
Tālr.: + (371) 67 33 02 76


Intelektuālā īpašuma (autortiesību) darba grupas (G. 03 b) ietvaros tiek izskatīti aktuāli jautājumi saistībā ar ES autortiesību un blakustiesību regulējumu. 

Kontakti:
Ilona Pētersone,
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja
E-pasts: Ilona.Petersonee simbolskm.gov.lv
Tālr. (+371) 67330240
 


Ikvienam sociālajam partnerim un nevalstiskajai organizācijai ir iespēja pastāvīgi sekot līdzi ES Padomē iesniegtajiem tiesību aktu projektiem. Sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesaistīties KM izveidotajās starpinstitūciju darba grupās, piedalīties politikas veidošanā un Latvijas viedokļa formulēšanā saistībā ar jaunajiem ES tiesību aktu projektiem, kā arī uzdot jautājumus, rakstot Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļai uz e-pasta adresi espolitikae simbolskm.gov.lv.


Eiropas Savienības Padome

ES Padomē atkarībā no apspriežamā temata pulcējas atbildīgo jomu ministri no visām ES dalībvalstīm. Kultūras ministrijas kompetences jautājumi tiek skatīti galvenokārt Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē.

Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome (EYCS)
Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta politikas jomas ir dalībvalstu kompetencē, taču ES uzdevums ir nodrošināt dalībvalstu sadarbības sistēmu informācijas un pieredzes apmaiņai kopīgu interešu jautājumos.
   
Nākamā sanāksme: 2016.gada 22. novembrī (Briselē, Beļģijā).

Vairāk par Eiropas Savienības PadomiEiropas Savienības Padomes sanāksmes un to rezultāti kultūras ministrijas kompetences jautājumos

 Datums

 Sanāksmes

 Informācija par sanāksmes darba kārtības jautājumiem

 Informācija par sanāksmes rezultātiem

21.-22.11.2016.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome
Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

30.-31.05.2016.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome
Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

24.02.2016.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome
Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

23.-24.11.2015.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome
Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

19.05.2015.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome
Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

25.11.2014.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

21.05.2014.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

26.11.2013.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

17.05.2013.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

26.11.2012.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

10.05.2012.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

29.11.2011.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

19.05.2011.

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

19.-20.05.2011.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas komptencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

18.-19.11.2010.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

10.-11.05.2010.

ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

26.-27.11.2009.

ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

      11.-12. 05. 2009.

ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

 Eiropas Savienības Padomes preses relīze

20.-21.11.2008.

ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

 21.-22. 07.2008.

ES kultūras un audiovizuālās jomas ministru neformālā sanāksme

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

 

       21.-22.05.2008.

 

ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

Informācija par nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

Eiropas Savienības Padomes preses relīze

 15.-16.11.2007.

 ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

 Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

 Eiropas Savienības Padomes preses relīze

 24.-25.05.2007.

 ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

 Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

 Eiropas Savienības Padomes preses relīze 


 12.-13.02.2007.

 Neformālā ES kultūras un audiovizuālās jomas ministru padome

 Informācija par sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 Preses relīzes par pirmo un otro sanāksmes dienu

Preses konferenču videoieraksti par pirmo un otro sanāksmes dienu

 13.-14.11.2006.

 ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

 Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

 Eiropas Savienības Padomes preses relīze


 18.-19.05.2006.

 ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padome

Informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

 Eiropas Savienības Padomes preses relīze

 

Uz augšu