Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES politika > Eiropas Savienības audiovizuālā politika

Eiropas Savienības audiovizuālā politika

Audiovizuālais saturs televīzijā, internetā un citās tehnoloģiskās platformās ir galvenais informācijas avots vairumam cilvēku, un tam ir pieaugoša ietekme uz cilvēku ikdienas paradumiem un uzskatiem. Tādējādi audiovizuālās nozares attīstība ir nozīmīga ne tikai kultūrai un ekonomikai, bet arī sabiedrības informācijas un sociālo vajadzību nodrošināšanai. Šobrīd audiovizuālajā un mediju nozarē Eiropas Savienībā ir nodarbināti vairāk kā viens miljons iedzīvotāju.

Katra Eiropas Savienības dalībvalsts īsteno savu audiovizuālās nozares politiku. Tomēr Eiropas Savienībā ir noteikti galvenie principi un noteikumi, lai nodrošinātu, piemēram, godīgu konkurenci audiovizuālajā nozarē, brīvu pakalpojumu kustību, nepilngadīgu personu aizsardzību.

Eiropas Savienības kompetence audiovizuālās politikas ietvaros ir balstīta uz iekšējā tirgus pamatprincipiem, kas nostiprināti Līgumā par Eiropas Savienības darbību, īpaši - uz nodibinājumu brīvību un brīvu pakalpojumu kustību.

ES audiovizuālās un mediju politikas galvenie instrumenti ir:
1) nozari regulējošie dokumenti, no kuriem galvenais ir Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva (2010/13/ES) ar mērķi radīt efektīvu vienotu Eiropas tirgu audiovizuāliem medijiem. Tomēr būtiski ir arī citi tiesību akti, piemēram, attiecībā uz bērnu un nepilngadīgu personu aizsardzību tiešsaistē vai Eiropas filmu mantojumu;
2) audiovizuālās un mediju nozares atbalsta mehānismi, piemēram, programma MEDIA, kas papildina katras dalībvalsts atbalsta mehānismus;
3) citi pasākumi, kas veicina audiovizuālās un mediju nozares visaptverošu attīstību, piemēram, attiecībā uz digitālā satura izplatību tiešsaistē, mediju lietotprasmes vai mediju daudzveidības veicināšanu;
4) darbība ārpus Eiropas Savienības - sadarbība ar citām starptautiskajām organizācijām, īpaši aizstāvot Eiropas kultūras intereses Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

Informācija Eiropas Savienības oficiālajā tīmekļa vietnē – šeit.Jautājumiem: espolitikae simbolskm.gov.lv

Uz augšu