Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda deleģētā iestāde izsludina „Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu (sievietes, bērni, veci cilvēki) un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai” atklātu konkursu „Programmas, kas uzlabo imigrantu līdzdalību (integrācijas kursi) (1.posms)”.

Aktivitātes tiešais mērķis ir nodrošināt integrācijas programmu, kas sekmē imigrantu iekļaušanos sabiedrībā, īstenošanu.


Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 280 000,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.


Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.


Projekta iesniegumu iesniedz Kultūras ministrijā līdz 2017. gada 2.februārim vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība”.

 
Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2017.gada 18.janvārī plkst.10.00 Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē.

Informatīvā semināra darba kārtība

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2017.gada 16.janvārim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIFe simbolskm.gov.lv.

Konkursa nolikums

Pielikumi

Projekta iesnieguma  veidlapa
Projekta budžeta veidlapa
Projekta iesniedzēja apliecinājums
Projekta iesniedzēja partnera apliecinājums
Kursa programma
Vērtēšanas kritēriji

Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi
Izmaksu attiecināmības nosacījumi
 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 

Konkursu arhīvs

Uz augšu