Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES politika skatuves mākslas jomā

ES politika skatuves mākslas jomā

Eiropas Savienība (turpmāk – ES) veicina dalībvalstu sadarbību skatuves mākslas jomā, īpaši attiecībā uz teātri, mūziku un deju, atbalstot tās radīšanu un izplatīšanu. ES ir īpaši uzsvērusi mākslinieku brīvas kustības nozīmi, lai sekmētu savstarpējo sadarbību, veicinātu iedzīvotāju pieeju kultūrai un mākslai un veidotu kopīgu Eiropas identitātes sajūtu.

ES ietvaros īpaši tiek atbalstītas iniciatīvas, kas ir saistītas ar māksliniecisko inovāciju radīšanu, kombinējot dažādas mākslas disciplīnas un izmantojot multimediju tehnoloģijas, netradicionālu vietu izmantošanu, sadarbības sekmēšanu, veidojot kopīgus dalībvalstu projektus, turnejas un festivālus, informācijas izplatīšanu ar mērķi iepazīstināt ar mūsdienu mākslu un sociālās integrācijas, cilvēktiesību un cilvēku ar invaliditāti iesaistes veicināšanu.

Eiropas Kopienas programma „Kultūra" (2007 - 2013) piedāvā finansējumu Eiropas skatuves mākslas projektu un iniciatīvu veidošanai. Programmas ietvaros daļēji tiek finansētas arī tādas iniciatīvas kā Eiropas Operas centrs, kas palīdz jaunajiem operas māksliniekiem pārvarēt posmu starp izglītības iegūšanu un karjeras uzsākšanu. ES izglītības un apmācības programmas atbalsta izglītošanos visās skatuves mākslas jomās.

Tāpat ir iespējams piesaistīt citu atbalsta programmu līdzekļus. „Theatron” projekts, kas virtuālajā realitātē piedāvā iepazīties ar mūsdienu un pagātnes teātru modeļiem, tika finansēts no ES pētniecības un tehnoloģiskās attīstības atbalsta programmām.Tuvāka informācija par citām ES atbalsta programmām atrodama šeit.


Uz augšu