Pamatizvelne > Eiropas Savienība > Brīva kultūras preču aprite ES

Brīva kultūras preču aprite ES

Kultūras preču aprite ir Eiropas Savienības (turpmāk-ES) iekšējā tirgus politikas sastāvdaļa un to regulē Padomes Regula par kultūras preču eksportu, kas nosaka vienotas pārbaudes noteiktām kultūras preču grupām, ieviešot eksporta licenci. Dalībvalstīm ir tiesības attiekties atzīt licenci, ja kultūras preces attiecīgajā valstī ir tiesiski aizsargātas un ja tām piemīt nacionālas nozīmes mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība. Padomes Direktīva par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu nosaka pienākumu un sadarbības procedūras, kā dalībvalstij jāatgriež kultūras priekšmeti.

Latvijas ieguvumi kultūras preču aprites jomā

  • Palielinās iespēja cīnīties ar organizēto noziedzību – sadarbība ar dalībvalstu tiesībaizsardzības institūcijām nodrošina ātru informācijas apmaiņu un meklēšanu.
  • Sadarbība starp dalībvalstīm ļauj efektīvāk apkarot organizēto noziedzību, neļaujot noziedzniekiem izmantot tiesisko sistēmu atšķirības savā labā.
  • Dokumentu un tiesu spriedumu savstarpēja atzīšana un izpilde vienkāršo formalitāšu kārtošanu.

Uz augšu