Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES politika > ES kultūrpolitika

ES kultūrpolitika

ES kultūrpolitika

Kultūra ir viens no ES pastāvēšanas un izaugsmes pamatelementiem. ES moto „vienoti daudzveidībā” pauž ES vēlmi saglabāt un veicināt tās bagāto kultūru un valodu daudzveidību, respektējot dalībvalstu nacionālās un reģionālās atšķirības. Katra ES dalībvalsts īsteno savu kultūras politiku. Tikmēr ES veic tikai tās atbalsta darbības kultūras jomā, kuras dalībvalstis tai piešķīrušas. ES darbība kultūras jomā ir vērsta uz to, lai atbalstītu un papildinātu dalībvalstu rīcību kultūras un vēstures uzlabošanā un popularizēšanā, Eiropas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanā un pieejamības veicināšanā, kā arī kultūras sakaru un jaunrades veicināšanā.

ES līmenī galvenie kultūras jomu atbalstošie instrumenti:

1) atbalsta mehānismi kultūras nozarē ir finanšu atbalsta programmas, piemērām „Radošā Eiropa” (2014-2020), kuras ietvaros tiek atbalstīti dažāda veida kultūras projekti visās kultūras jomās. Tāpat, pastāv arī dažādi citi instrumenti, kuru ietvaros atbalsts pieejams arī kultūras projektiem, pilns saraksts atrodams sadaļā Starptautiskā finansējuma iespējas;
2) iniciatīvaEiropas kultūras galvaspilsēta”, kuras ietvaros katru gadu divas ES pilsētas tiek noteiktas šim statusam;
3) ES līmeņa tiesību akti, ieteikumi un citi dokumenti kultūras jomā atbalsta un papildina dalībvalstu rīcību un sekmē sadarbību dalībvalstu starpā dažādās kultūras jomās, gan, piemēram, nosakot ES kultūras darba kārtību un sniedzot konkrētus priekšlikumus nozaru politiku uzlabošanā, gan paredzot dalībvalstu ekspertu brīvprātīgas darba grupas par aktuālajām tēmām;
4) sadarbība kultūras jomā kļūst arī par būtisku ES ārpolitikas instrumentu un tiek iekļauta divpusējos un reģionālās sadarbības līgumos un sadarbības programmās;
5) ES līmenī kultūra arvien ciešāk saistās ar citu nozaru politikām – kino, audiovizuālo un digitālizācijas jomu, intelektuālā īpašuma tiesību jomu, inovāciju un pētniecības jomu, sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas jautājumiem un citiem.

Padomes secinājumi par kultūras un radošo nozaru pārneses efektu – inovāciju, ekonomikas ilgtspējas un sociālās iekļaušanas veicināšanai

Padomes secinājumi par kultūras darba plānu 2015.–2018. gadam

Padomes secinājumi par kultūras mantojuma līdzdalīgu pārvaldībuJautājumiem: espolitikae simbolskm.gov.lv

Uz augšu