ES politika kinematogrāfijas jomā

Kinematogrāfijas joma

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) aktivitātes kinematogrāfijas jomā ir balstītas uz izglītību un apmācību, Eiropas kinematogrāfijas un jauno mediju darbu veidošanu, izplatīšanu un popularizēšanu, audiovizuālā un kinematogrāfijas mantojuma saglabāšanu, sadarbības veicināšanu un jauno tehnoloģiju izmantošanas sekmēšanu.

Lai veicinātu Eiropas darbu izplatīšanu, puse no Eiropas filmām kinoteātros tiek rādītas ar ES atbalstu un spēkā esošā direktīva „Televīzija bez robežām” nosaka, ka Eiropas raidorganizāciju veidotajās programmās pusei no raidlaika kopapjoma ir jābūt Eiropas audiovizuālajiem darbiem.

2005. gada 16. novembrī tika pieņemts Ieteikums par filmu mantojumu un ar to saistīto industriālo darbību konkurētspēju. Ieteikuma mērķis ir sekmēt Eiropas filmu mantojuma industriālā un kultūras potenciāla labāku izmantošanu, Eiropas audiovizuālo darbu pieejamību izglītības, kultūras, pētniecības un citai nekomerciālai izmantošanai un autortiesību un blakustiesību ievērošanu, kā arī uzlabot apstākļus kinematogrāfiskā mantojuma saglabāšanai, atjaunošanai un izmantošanai ar inovāciju, pētniecības un tehnoloģiskās attīstības veicināšanu kinematogrāfisko darbu saglabāšanas un restaurācijas jomā.

2006. gada 23. maijā 59. Kannu kinofestivāla Eiropas dienas laikā starp Eiropas Komisiju un biznesa līderiem tika parakstīta Eiropas harta par filmām tiešsaistē attīstību un ieviešanu. Harta tika izveidota sarunu gaitā starp Eiropas Komisiju, kinematogrāfijas un satura industrijas, interneta pakalpojumu sniedzēju un tālsakaru nodrošinātāju pārstāvjiem. Hartā tiek identificēti labās prakses piemēri attiecībā uz četriem galvenajiem elementiem iniciatīvas ieviešanai – plašs atraktīvu filmu piedāvājums tiešsaistē, lietotājam draudzīgi tiešsaistes pakalpojumi, adekvāta autortiesību aizsardzība un cieša sadarbība pirātisma apkarošanai. Hartu var parakstīt visas ieinteresētās puses. Šeit var apskatīt līdz šim hartai pievienojušās kompānijas un organizācijas.

ES atbalsta programmas „MEDIA" mērķi ir:

ES izglītības un apmācības programmas atbalsta apmācību un mobilitāti visās kinematogrāfijas specialitātes.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta programma tiecas tuvināt tādas jomas kā ciparu tehnoloģijas, mediju saturu un elektroniskos tīklus. Viens no programmas uzdevumiem ir novērst šķēršļus, kas kavē elektronisko pakalpojumu izplatību Eiropā.

Plašāka informācija par citām ES atbalsta programmām atrodama šeit.