Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES autortiesību politika

ES autortiesību politika

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) autortiesību un blakustiesību politika ir ES iekšējā tirgus politikas sastāvdaļa.

  • ES līmenī autortiesību un blakustiesību joma tiek regulēta un Autortiesību likums ir saskaņots ar septiņām ES direktīvām.
  • Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) ietvaros Eiropas Komisija dalībvalstu vārdā vada sarunas par tādiem jautājumiem kā apraide, tālākpārdošanas tiesības, datubāzes u.c.
  • Eiropas Komisija dalībvalstu vārdā piedalās arī citos starptautiskos forumos, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

Tuvāka informācija par autortiesību un blakustiesību jomu - šeit

Uz augšu